10 pełnych mocy cytatów Aksela J. Smitha

Słowa pełne mądrości dla tych, którzy dążą do bogobojności.

10 pełnych mocy cytatów Aksela J. Smitha

Aksel J. Smith był bogobojnym człowiekiem, który promieniował cnotami Chrystusa. Swoje życie poświęcił temu, by w dobroci i miłości prowadzić ludzi do Chrystusa.

Brat Smith prowadził życie w całkowitej wierności ewangelii i poselstwu o zwycięstwie nad grzechem. Przez całe swoje życie stał w głębokim i nieprzerwanym, wewnętrznym rozwoju. Miał wielką troskę o ludzi i pragnął, by wszyscy znaleźli drogę, która prowadzi do radości i pokoju. Tutaj można przeczytać coś więcej na temat życia Aksela J. Smitha.

Te cytaty Aksela J. Smitha dają wejrzenie w Duchowe prawa, cnoty Chrystusowe i obietnice, które należą do bogobojnych.

Nasze codzienne decyzje

To właśnie dzisiaj wybieram między życiem i dobrem, a śmiercią i złem przez to, że przyjmuję lub odrzucam duchowe prawa życia, które są zapisane w moim sercu.

Troski

Wszystko, co mówimy i czynimy będąc pełni trosk i niepokoju, jest marnowaniem drogocennego czasu życia. Wszystko, co mówimy i czynimy w Duchu wiary, stwarza nadzwyczajne bogactwo w tym czasie, jak i na wieki.

Duchowy Izraelita

Prawdziwy, duchowy Izraelita jest zrodzony przez Słowo prawdy do wolności i zwycięstwa. Tacy ludzie, gdziekolwiek idą, niosą ze sobą pokarm i zawsze przychodzą z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego.

Łagodność czyni cię wielkim

Najłatwiej jest być twardym i brać odwet, oddając złem za zło; lecz w łagodności leży prawdziwa wielkość. (II Księga Samuela 22,35-36)

Wypróbować swoje uczynki

Chętnie chce się sprawdzić dzieła innych, lecz to ma negatywny wpływ na wieczność. Mamy więcej niż dosyć pracy, by badać nasze własne postępowanie i dowiedzieć się, w jaki sposób wszystko może stać się bardziej doskonałe ku chwale i czci Chrystusa.

Miłość

Przez posłuszeństwo prawom Chrystusa dochodzimy do doskonałej miłości, która sprawia, że jest możliwe miłować siebie nawzajem tak, jak Chrystus nas umiłował. To jest największe, do czego możemy dojść przez miłość Chrystusową. (Ewangelia Jana 13,34)

Boże obietnice

Wszystkie Boże obietnice są prawdą i zostaną wypełnione, jeżeli tylko my wypełnimy warunki. Jeżeli prawdą jest, że zwyciężamy, to również prawdą jest, że będziemy dziedziczyć oraz siedzieć razem z Nim na Jego tronie. (Objawienie Jana 21,7 i 3,21)

Łagodność

Łagodność jest jednym ze wspaniałych owoców Ducha. Jeżeli mamy zwiastować wspaniałość łagodności, wtedy w naszym życiu musi się odbyć zmiażdżenie wszystkiego tego, co twarde. Łagodność jest mocno połączona z mądrością z góry, która jest czysta, następnie miłująca pokój, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. (List Jakuba 3,17)

Naśladowanie Chrystusa

Jeżeli w naszym sercu usłyszeliśmy głos Dobrego Pasterza: „Naśladuj mnie!”, wtedy to powołanie jest tak wielkie, że wszystko inne w życiu musi się poddać temu głosowi. Jeżeli szukamy czegoś innego, to nie nadajemy się do Królestwa Bożego.

Duch Wiary

Duch Wiary jest Duchem pełnym pokoju, radości i entuzjazmu. Polega całkowicie na Bogu cudów i Jego Słowie i raduje się w doskonałym odpocznieniu. Duch ten zarzucił kotwicę nadziei w niebie, a nie w czymś tutaj na ziemi. Dlatego nigdy nie może być zawiedziony, rozczarowany czy zwątpiały. Trzyma samego siebie wysoko na świętym gruncie. Widzi wspaniałość poza chorobami, cierpieniami, uciskami i przemawia słowami wiary do siebie samego oraz do innych.

Cytaty te pochodzą z następujących artykułów miesięcznika BCC „Ukryte Skarby”: „Oto dzień”, „Troski”, „Duchowy Izraelita”, „Łagodność”, „Badaj samego siebie”, „Dałem im słowo”, „Prawda, która jest w nas”, „Co ci do tego? Naśladuj mnie!” i „Duch Wiary”.sitatene fra Aksel J. Smith gir innsikt i Åndens lover, Kristi dyder og løftene som tilhører den gudfryktige.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

 

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.