26 wersetów Biblijnych, które pomogą ci pokonać niepokój, lęk, zmartwienia i stres.

Istnieje bardzo wiele powodów ku temu, by być kuszonym do lęku i zmartwień. Pamiętaj jednak, że masz po swojej stronie największą moc, jaka istnieje we wszechświecie!

26 wersetów Biblijnych, które pomogą ci pokonać niepokój, lęk, zmartwienia i stres.

Czy szukasz wersetów Biblijnych dotyczących niepokoju, lęku, zmartwień i stresu, by znaleźć pomoc i poradzić sobie z nimi?

 

Krótki przewodnik opisujący różnicę między codziennymi obawami a zaburzeniami lękowymi organizacji Anxiety and Depression Association of America. 

Zacznijmy od tego, że jesteśmy świadomi, iż zaburzenia lękowe to coś innego, niż obawy i lęki, jakich doświadczamy codziennie, toteż powinniśmy je odpowiednio traktować. Nie jesteśmy żadnymi terapeutami ani lekarzami i zalecamy, aby każdy, kto cierpi na zaburzenia lękowe, szukał profesjonalnej pomocy.

Jednak lęki mogą oznaczać również skłonność do stresu, trosk i zmartwień, a także niepokoju i obaw o różne rzeczy. Czy doświadczyłeś kiedykolwiek tego okropnego uczucia, które powoduje skurcz żołądka? Czujesz się paskudnie, kiedy widzisz przed sobą jakąś sytuację w czarnych kolorach i nie wiesz, jak się to wszystko potoczy? A może odczuwasz zupełną bezradność i niemoc, jaka temu towarzyszy?

Największa moc we wszechświecie

Prawda jest taka, że masz po swojej stronie największą moc, jaka istnieje we wszechświecie. Masz Wszechmogącego Boga, Stwórcę krańców ziemi, który trzyma cię w swojej dłoni! Prawda jest taka, że jeśli w to wierzysz, nie ma niczego, czym miałbyś się martwić. On będzie cię podtrzymywał i podpierał oraz sprawi, że wszystko, co spotkasz na swojej drodze, okaże się tym najlepszym dla ciebie. Mówią o tym te wersety:

 1.  „Pan jest stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.” Psalm 121,5
 2. „Pan jest ze mną, nie lękam się (…)” Psalm 118,6
 3. „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają.” Psalm 23,4
 4. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” Księga Jozuego 1,9
 5. „Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.” (Ew. Mateusza 10,29-31
 6. „Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba!” Psalm 139,16-17

Być może trudno jest w to uwierzyć, ponieważ fizycznie nie widzisz Boga ani Jego mocy. Ale:

 1. „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” List do Hebrajczyków 11,1

Zaufaj Panu

On troszczy się o ciebie. Miłuje cię. I chce dla ciebie tylko tego, co najlepsze. Już sama wiara w to przezwycięży wszelki strach i lęk.

 1. „A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć?” Ew. Mateusza 6,27

Zaufaj więc Panu i odpocznij, wierząc, że On jest zawsze z tobą i nigdy nie pozwoli, by spotkało cię coś, czego nie będziesz w stanie znieść. A to, na co On zezwala – jest po to, abyś mógł zostać bardziej uświęcony.

 1. „Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” I List Piotra 1,7
 2. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” I List do Koryntian 10,13
 3. „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” Przypowieści Salomona 3,5.
 4. „A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe.” Ew. Mateusza 19,26

Potrzeba boju, by wejść w odpocznienie

Istnieje bardzo wiele powodów ku temu, że jest się kuszony do lęku. Pieniądze, rodzina, szkoła, sytuacja polityczna, choroby, „coś nieznanego” czy wiele innych spraw, jakich pewnie doświadczyłeś już w życiu. Z ludzkiego punktu widzenia, niektóre sytuacje z pewnością są bardzo poważne czy wręcz tragiczne. Jednak niezależnie od tego, jak beznadziejnie dana sytuacja wygląda, jeśli zaufasz Panu i przedłożysz Jemu swoje prośby – wtedy możesz wejść w odpocznienie – nawet jeśli musisz o to walczyć! To jest bardzo ważne, by wołać do Niego, wylewać przed Nim swoje serce i na Niego złożyć swoje lęki.

 1. „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” List do Filipian 4,6-8
 2. „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani.”
  List do Rzymian 8,26-28
 3. „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.” I List Piotra 5,7
 4. „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” Księga Izajasza 40,31.
 5. „Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane.”
  Ew. Mateusza 6,32-33
 6. „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo Tobie zaufał.” Księga Izajasza 26,3
 7. „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” Ew. Mateusza 11,28-30

Obietnice od Pana

Wszystkie te wersety biblijne, dotyczące lęków, obaw i zmartwień, mogą być bronią, która pomoże ci zwalczyć tych wrogów, gdy jesteś kuszony. Trzymaj się mocno obietnic Bożych, a żadna sytuacja nie będzie w stanie wytrącić cię z równowagi ani wyprowadzić z odpocznienia – niezależnie od tego, jak mocno będziesz kuszony. Nawet jeśli rozwiązanie sytuacji będzie trwało dłużej, niż się spodziewałeś a wynik końcowy nie będzie taki, jak tego oczekiwałeś.

 1. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” II List do Tymoteusza 1,7
 2. „Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” Księga Jeremiasza 29,11
 3. „żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.” Dzieje Apostolskie 17,27
 4. „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie upuszczę.” List do Hebrajczyków 13,5
 5. „Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma.” Księga Izajasza 49,16
 6. „Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.” Psalm 125,1
 7. „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” List do Filipian 4,19

 

Czy chcesz przeczytać więcej na temat przezwyciężania lęku, zmartwień i stresu? Kliknij tutaj, a przekierujemy cię na naszą stronę tematyczną z dużo większą ilością odpowiednich artykułów, które pomogą ci znaleźć rozwiązanie w Słowie Bożym.

Czy powyższy zbiór wersetów Biblijnych, dotyczących lęków i zmartwień, był dla ciebie pomocny i inspirujący? Poniższe artykuły mogą cię również zainteresować:

Nie troszczyć się o nic – czy to naprawdę jest możliwe?

19 wersetów z Biblii, które pokazują, jakie myśli ma Bóg względem nas

 

 

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Tak wielkie zbawienie

Apostoł, który pisał list do Hebrajczyków, nazwał go „słowem napomnienia.” Celem tej broszurki jest rozwinięcie tego napomnienia tak, by przyniosło ono pomoc i wiarę oraz zbawienie wszystkim, którzy mają niebiańskie powołanie. Wszyscy ci, którzy postępują według napomnień zawartych w Liście do Hebrajczyków, mogą osiągnąć wielkie zbawienie.