Bóg pokornym daje łaskę

Pokora musi mieć ogromne znaczenie, skoro Bóg pokornym ludziom daje łaskę! Jak ważna jest więc pokora?

Bóg pokornym daje łaskę

Pokora jest podstawą wszelkiego zbawienia i to stało się dla mnie całkowicie jasne i na wskroś żywe, że tylko pokora i nic innego. Bóg pokornym daje łaskę – tak jest i to nie ma żadnego znaczenia, co ludzie myślą lub mniemają. Bóg staje się wrogiem dla tego, kto jest pyszny, wyniosły, zuchwały i zarozumiały.

Zbawienie i pokora idą w parze

Najprostsze pojęcie pokory to małe myśli o samym sobie. Jeżeli tak jest w moim życiu, to dowodzi, że otrzymałem łaskę. Pokorny otrzymuje łaskę (List Jakuba 4;6; I List Piotra 5;5) a łaska oznacza pomoc, jakiej potrzebuję. Mogę na przykład przez całą noc modlić się o miłość, lecz jeśli nie jestem pokorny, to nic nie osiągnę, ponieważ nie otrzymam łaski.

W takiej samej mierze, jak jestem pokorny – otrzymuję też łaskę. Jeśli nie ma żadnego postępu w moim życiu, to oznacza, że nie otrzymałem łaski. Jako człowiek mogę czynić wiele rzeczy i na przykład brak łaski próbować zastąpić gorliwymi uczynkami. Mogę być dobrym i zdolnym człowiekiem, lecz to nic nie pomoże, ani nie przyniesie żadnych dobrych rezultatów, jeśli Bóg mi się sprzeciwia. Człowiek nie potrafi osądzać samego siebie i próbuje się bronić, zamiast się przyznać do winy.

Jeżeli jestem pokorny i świadomy tego, to zaczynam robić postępy. Większość ludzi wcale nie jest pokorna. Błądzą w swojej mowie i nie proszą o przebaczenie. Bóg pragnie całkowicie nas przekształcić w naszym wnętrzu. Być może uważasz się za pokrzywdzonego, źle potraktowanego albo zajmujesz się tym, co ludzie uważają i myślą o tobie. Nie jesteś zajęty Bogiem, lecz tym, jak traktują cię inni ludzie. Wtedy jesteś nieszczęśliwy i nie staniesz się szczęśliwy, ponieważ masz Boga za przeciwnika.

Ludziom w ogromnej mierze brakuje światła. Nie ma żadnej zmiany w życiu człowieka, jeśli nie stosuje się do tego prawa: kto się dobrowolnie uniża – sam od siebie schodzi w dół – zostanie wywyższony. (Ew. Mateusza 23;12; Ew. Łukasza 14;11) Nawet nasze niewielkie zrozumienie, które mamy jako ludzie, powinno nam podpowiadać, że to musi być obrzydliwe w oczach Bożych, gdy mamy wielkie myśli o samych sobie. Jeśli jestem odrobinę pokorny, powiedzie mi się tylko odrobinę, lecz gdy będę pokorny na wskroś, powiedzie mi się w wielkim stopniu. W jaki sposób Bóg ma błogosławić kogoś, kto nie potrafi się przyznać do winy i jest arogancki?. On nie może błogosławić takiej osoby. To jest prawo życia!

Samo sedno!

Pokora jest jedyną rzeczą, o którą się tutaj rozchodzi. Jeżeli nie udaje mi się być pokornym, staję się ludzki i duszewny. Nic innego poza pokorą nie ma znaczenia. Jeśli nie jestem pokorny, nie otwierają się dla mnie żadne możliwości. Wtedy też nie jestem żywo zainteresowany Słowem Bożym. Niesamowicie tragiczny jest stan, w którym człowiek uważa, że dobrze postępuje i nie ma nic, do czego mógłby się przyznać i wyznać. Osądza przy tym innych – jest więc również bezbożny. Jeśli jednak osądzamy samych siebie, nie będziemy sądzeni.

W Liście Jakuba 4;6 jest napisane: „Bóg się pysznym przeciwstawia.” Myślisz więc: „Ja nie jestem pyszny.” Ale właśnie takim człowiekiem jesteś, jeśli nie otrzymujesz łaski. Bóg pokornym zawsze daje łaskę. Wtedy stajesz się świadomy własnych wad i złych skłonności zamiast tego, by osądzać i krytykować innych. „Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą!” (I List Piotra 5;6)

Bóg pragnie nas zbawić całkowicie i na wskroś. Zależy to jednak od tego, w jaki sposób to przyjmujemy. Niech każdy zrozumie to tak dobrze, jak tylko potrafi. Uniżanie samego siebie – to coś, co wśród ludzi jest zupełnie nieznane i niemalże nigdy się nie zdarza. Wręcz przeciwnie, każdy próbuje bronić siebie samego. Pokora nie jest jedną z głównych spraw, ona jest samym sednem, jest więc jedyną sprawą. Sami wybieramy życie, do którego zmierzamy. Nigdy nie jest winą innych to, że ze mną idzie źle!

Jest to fragment przemowy Eliasa Aslaksena w Hønefoss, z dnia 14 stycznia 1976 roku, która została opublikowana w książce „Ostatnie przemowy Eliasa Aslaksena”, w styczniu 1979 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Jak być chrześcijaninem

Być chrześcijaninem to dużo głębsze życie niż tylko wiara w przebaczenie grzechów oraz proszenie Jezusa, by wszedł do naszego serca. Jest to życie w ciągłym wzroście i rozwoju w tym, co jest Chrystusowe. Książka ta w bardzo jasny i prosty sposób przedstawia fundament chrześcijańskiego życia.