Być ubogim w duchu

Ubóstwo w duchu niesie ze sobą wielką obietnicę, ale na czym to właściwie polega?

Być ubogim w duchu

Droga ubóstwa jest drogą życia, gdyż „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” (Ew. Mateusza 5,3). „…a ubogim zwiastowana jest ewangelia.” (Ew. Mateusza 11,5). Być ubogim w duchu oznacza, że we własnych oczach nie posiadamy zbyt wiele lub też żadnych niebiańskich dóbr i cnót. Jeśli o to chodzi, to wszyscy jesteśmy ubodzy, jednak nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ci, którzy to widzą, są ubodzy w Duchu.

Bóg do tego stopnia umiłował przyznanie się do własnego stanu, że zdecydował się wprowadzić wszystkich tych, którzy są ubodzy w duchu, do Królestwa Niebios. Sztuka polega na tym, by pozostać w tym ubóstwie, gdy otrzymało się dział w skarbach Bożego Królestwa; dopóki bowiem człowiek pozostaje ubogi w duchu, ma stały dostęp i dział w coraz większych bogactwach.

Tutaj właśnie Koryntianie się zatrzymali: Stali się – przez wszystko, co otrzymali od Boga – bogaci. (I List do Koryntian 4,8). Można w większym lub mniejszym stopniu przyznać się do swojego ubóstwa, lecz im głębsze ubóstwo w duchu, tym większy jest postęp i rozwój.

Niektórzy ludzie zadowalają się tym, że grzeszą a później proszą o przebaczenie, dlatego nie otrzymują niczego więcej. Inni zadowalają się przezwyciężaniem „najcięższych” grzechów i nie otrzymują nic więcej. Jeszcze inni czują się bogaci, kiedy otrzymują zwycięstwo według światła, jakie mają, dlatego też nie posuwają się naprzód. Rozchodzi się o jednak to, by zachować ubóstwo w duchu aż do samego końca!

W teorii wszyscy potrafią być ubodzy w duchu; ale to, co ma znaczenie, to być ubogim w duchu w praktyce. Człowiek łatwo może wyznać swoimi ustami, że jest ubogi i niczego nie rozumie, lecz w praktyce może być zarozumiały i uparty jak osioł.

Droga ubóstwa pokrywa się z drogą słabości. „(…) albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem  mocny.” (II List do  Koryntian 12,10) Boża moc staje się doskonała w naszej słabości. Przyznanie się i wyznanie własnej słabości przyciąga – przez wiarę – Bożą moc i Jego Królestwo.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy pojawił się pod tytułem „Droga ubóstwa” w broszurce „Droga Życia” w styczniu 1935 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Czy zainteresował cię ten artykuł? Tutaj można przeczytać więcej artykułów napisanych przez Eliasa Aslaksena.
Tutaj można przeczytać więcej artykułów napisanych przez Eliasa Aslaksena.

20 przykładów na to, co to znaczy być ubogim w duchu

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany

Ta broszura opiera się na słowach Apostoła Pawła z Listu do Galacjan 2,20: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…” Elias Aslaksen wyjaśnia, co to znaczy oraz w jaki sposób czytelnik może złożyć takie same świadectwo w swoim życiu, jak Apostoł Paweł.