Otwórz zawartość

Chrześcijaństwo – przyzwolenie na grzech?

Czasem chrześcijaństwo wygląda jak przyzwolenie na grzech. Ale czy to może pomóc komuś, kto pragnie zaprzestać grzeszyć?

Wiele kościołów na świecie zapewnia, że dla nas, ludzi,niemożliwym jest przezwyciężyć grzech tak, jak czynił to Jezus. Ale czy rzeczywiście coś takiego jest napisane w Biblii? Czy chrześcijaństwo oferuje coś więcej, niż tylko przebaczenie grzechów?

„Jezus umarł za ciebie – On wszystko uczynił.” Otrzymałeś przebaczenie, obojętnie ile grzeszysz.” „Raz zbawiony – na zawsze zbawiony.

Takie wyrażenia i wiele podobnych są często używane w kazaniach chrześcijańskich. Brzmią bardzo atrakcyjnie i są pełne nadziei a nawet  bazują na Słowie Bożym. Wygląda to tak, jakby były licencją (przyzwoleniem) na grzeszenie. Ale czy to może pomóc komuś, kto pragnie zaprzestać grzeszyć, kto ma dosyć swojego sposobu reagowania, swoich nawyków i wszelkich złych skłonności? Czy dla chrześcijanina nie istnieje nic innego, niż to?

Więcej niż przebaczenie grzechów

Wszyscy potrzebujemy przebaczenia, ale nie jest to coś, co mamy stale zagwarantowane lub coś, na co zasługujemy. „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.” ( 1 List Jana 1,8) Jest także napisane „A gdy [Jezus] to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają.”(Ewangelia Mateusza 9,12)

On nie tylko może przebaczyć nam nasze grzechy, które popełniliśmy, ale również może  pokazać nam drogę do przezwyciężenia wszelkiego korzenia grzechu.

Lekarz jest w stanie pomóc chorym, żeby byli zdrowi. Oczywiście, wszyscy potrzebujemy lekarza. Fakt, iż jesteśmy chrześcijanami nie oznacza, że nie będziemy kuszeni do nieczystych myśli, do zmartwień i trosk o to, co inni o nas myślą, do złoszczenia się na kogoś, kto nas zdenerwował itd. Jednak  to nie jest Bożym zamiarem, byśmy ulegali pokuszeniom przez całe nasze życie. Jezus jest najlepszym lekarzem i On ma moc uzdrowić nas z wszelkiego grzechu. On nie tylko może przebaczyć nam nasze grzechy, które popełniliśmy, ale także pokazać nam drogę do przezwyciężenia wszelkiego korzenia grzechu – złych chęci i skłonności w naszej naturze, które powodują, że jesteśmy kuszeni do grzechu.

Jest to możliwe, ponieważ Jezus przyszedł na ziemię w postaci grzesznego ciała, jednak nigdy nie popełnił grzechu (List do Rzymian 8; 3-4). Jest też wyraźnie napisane w Liście do Hebrajczyków 4; 15-16: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Jezus przyjął na siebie ludzką naturę i był kuszony we wszystkich dziedzinach tak,  jak i my po to, by przezwyciężyć grzech, który mieszkał w Jego własnej ludzkiej naturze. W ten sposób otworzył dla nas drogę, byśmy mogli Go naśladować, aż dojdziemy do wolności od grzechu! On nie przyszedł po to, by uczynić wszystko za nas i dać namtylko nadziejęna przebaczenie grzechów: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił…”( 1 ListPiotra 2,21-22). Bożym zamiarem jest, byśmy także my mogli przezwyciężyć  grzech, tak jak to uczynił Jezus! Właśnie w ten sposób On „uzdrawia” nas od naszego grzechu.

Przezwyciężyć grzech: Jezus potrzebuje współpracy z naszej strony

Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił…

Tak samo, jak lekarz przepisuje lekarstwa pacjentowi  i daje instrukcje lub ćwiczenia do wykonywania, tak samo Jezus żąda naszej współpracy, by nas uleczyć. Jest napisane w 1 Liście Piotra 4,1-2: „Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.”To jest „lekarstwo”, które daje nam Jezus, by zakończyć z grzechem. Musimy cierpieć w ciele!

To oznacza , że kiedy wchodzimy w sytuację, w której jesteśmy kuszeni, by zgrzeszyć, musimy zaprzeć się tej chęci i pozwolić, by nasze ciało ze swoimi grzesznymi chęciami i pożądliwościami cierpiało i umarło.

Moc, by sprzeciwić się grzechowi

Wielu ludzi próbuje dokonać tego swoją własną siłą woli, jednak raz za razem doświadczają, że brak im siły, by oprzeć sięgrzechowi i w końcu poddają się, czy to  w myśli,słowie czy w uczynku. Jednak, kiedy dojdziemy do tego punktu i przyznamy, że grzech jest zbyt mocny, by pokonać go własną siłą, możemy „przystąpić do tronu łaski”-  tak, jak jest napisane w Liście do Hebrajczyków, – a tam czeka Bóg, gotowy odpowiedzieć na nasze prośby.

Łaska, której Bóg nam udziela polega na tym, że On zsyła Ducha Świętego, by nam pomóc, nakierować nas i wzmocnić we wszystkich  pokuszeniach – „w chwilach potrzeby”. Duch Święty wzmacnia naszą siłę, byśmy byli wystarczająco mocni, aby cierpieć w ciele i nigdy nie pozwolić, by pokuszenie przekształciło się w grzech. Z Duchem Świętym, który nam daje moc, nie ma pokuszenia, którego nie moglibyśmy przezwyciężyć! Nie ma grzechu, który mógłby nad nami zapanować. Dopóki jesteśmy posłuszni prowadzeniu Ducha Świętego, On da nam zwycięstwo w każdej sytuacji!

Dopóki jesteśmy posłuszni prowadzeniu Ducha Świętego, On da nam zwycięstwo w każdej sytuacji!

Nigdy nie odejdziemy od tronu łaski z pustymi rękami.W zamian otrzymamy moc, by sprzeciwić się grzechowi aż zostanie całkowicie unicestwiony. Krok po kroku, pokuszenie za pokuszeniem i grzech traci swoją moc w naszym życiu, stajemy się wolni. Chrześcijaństwo nie jest przyzwoleniem na grzeszenie, ale kluczem do przezwyciężenia grzechu!To życie w zwycięstwie  jest zupełnie możliwe dla wszystkich tych, którzy trzymają się mocno swojego wyznania!

Jeżeli czujesz się zmęczony ewangelią „przyzwolenia na grzeszenie” głoszoną w wielu kościołach, to powstań, zakończ z tymi kłamstwami i już dzisiaj podejmij bój przeciwko grzechowi!

Przeczytaj więcej o przezwyciężeniu grzechu tutaj, lub skontaktuj się z nami.

 

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas