Otwórz zawartość

Co Biblia mówi o Oblubienicy i weselu Baranka?

Wesele Baranka to jedno z największych wydarzeń wspomnianych w Biblii. Ale kim jest Oblubienica Jezusa?
What does the Bible say about the bride of Christ and the marriage of the Lamb?

Wesele Baranka (Jezusa) jest jednym z największych wydarzeń, o którym prorokuje Biblia. Ale kim jest Oblubienica Jezusa?

«Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się Objawienie Jana 19,7.

Kto będzie Oblubienicą Jezusa Chrystusa?

Oblubienicą jest Zbór Chrystusa.

Zbór składa się ze wszystkich tych osób, które chcą zostać zupełnie uwolnione od grzechu – tak, jak Jezus. To są ci, którzy zaczęli iść po drodze, która prowadzi do boskiej natury. (II List Piotra 1,4) Być może niektórzy doszli już o wiele dalej, a inni właśnie zaczęli iść po tej drodze, lecz wszyscy, którzy idą tą drogą, są członkami w Ciele Chrystusowym i przygotowują się, by zostać Oblubienicą Chrystusa.

To są osoby, które miłują Jezusa i są Jego naśladowcami. To ci, którzy mają ogromną tęsknotę, by być razem ze swoim Panem i Mistrzem. To ci, którzy postanowili, że będą służyć Jezusowi z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej istoty. To są ci, których Jezus oczyszcza; oni będą wspaniałym Zborem, bez skazy i zmazy, bowiem Oblubienica jest święta. (List do Efezjan 5,25-27)

Oblubienica wykorzystuje każdą sekundę życia tutaj na ziemi, by przygotować się dla swojego Oblubieńca.

Oblubienica jest podobna do swojego Oblubieńca. Jest napisane w I Liście Piotra 1,15: „Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym.” Oblubienicą Chrystusa są ci, którzy będą świecić czystością i świętością, dokładnie jak Ten, który ją powołał.
„I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.” (Objawienie Jana 19,8) Oblubienica Chrystusa przygotowuje się. Wykorzystuje każdą sekundę życia, którą ma na tej ziemi, by przygotować się dla swojego Oblubieńca. Piękny, lśniący strój, który ubierze, to coś, co przygotowała sama, chodząc w sprawiedliwości, gdy była tutaj na ziemi.

„Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.” (Ewangelia Mateusza 22,14) Oblubienicą jest Zbór, ale niewielu jest tych, którzy rzeczywiście mogą zaliczać się to tej grupy. Wiele zaproszeń zostało wysłanych, ale niewiele osób chce na nie odpowiedzieć.

Przygotuj się

Właściwie Oblubienica nie jest jakąś elitarną grupą, do której należą wyjątkowi chrześcijanie i tylko niektórzy mają prawo być jej częścią. Oblubienica nie jest liczną grupą, jednak nie dlatego, że tylko kilka zaproszeń zostało wysłanych. Dzieje się tak, ponieważ bardzo niewielu ludzi chce na nie odpowiedzieć. By być częścią Oblubienicy, trzeba odpowiedzieć na powołanie i zacząć naśladować Jezusa na drodze, którą On sam szedł.

Czasu jest mało, ale nadal jest czas łaski dla Oblubienicy, by się przygotowała i usłuchała wezwania.

Czas na ziemi to czas zaręczyn dla Jezusa i Jego Oblubienicy. Oboje mają płonącą miłość do siebie nawzajem i tęsknią za tym, by połączyć się ze sobą. Oblubienica pragnie być blisko swojego niebiańskiego Oblubieńca. Pragnie uczynić absolutnie wszystko, chce zapłacić każdą cenę, by być godną Oblubieńca i być razem z Nim.

Jezus zabierze swoją Oblubienicę, kiedy tylko będzie gotowa. Czasu jest mało, ale nadal jest czas łaski dla Oblubienicy, by się przygotowała i usłuchała wezwania.

Pierwszy krok to odpowiedzieć na powołanie, by stać się Oblubienicą. Jest to takie proste, jak to, by postanowić, że „Chcę służyć Bogu z całego mojego serca.” Droga, którą mamy iść, jest opisana w Liście do Kolosan 3,1-17. Zmysł oblubienicy jest skierowany ku wieczności; w stronę tego, co jest tam w górze. Oblubienica jest cierpliwa, pokorna i czyni wszystko w imię Pana Jezusa. Jedyne, czego pragnie, to przyśpieszyć dzień Jego przyjścia. (II List Piotra 3,12)

Oblubienica jest tak zakochana, że chce zapłacić każdą cenę, by zakończyć z wszelkim grzechem.

Oblubienica jest tak zakochana, że chce zapłacić każdą cenę, by zakończyć z wszelkim grzechem, z wszystkim tym, co nie jest podobne Chrystusowi.
Odrzuca wszelkie złe myśli i umartwia je. (List do Kolosan 3,5) W ten sposób życie Chrystusa objawia się w niej i staje się tą, która jest podobna Oblubieńcowi. Całą swoją istotą tęskni za tym, by być razem z Chrystusem i wie, że jedyny sposób, w jaki może to osiągnąć, to stać się taką, jak On. Oczyszcza się tak, jak On jest czysty i jej natura zostaje przekształcona w boską naturę – taką, jak Jego. (I List Jana 3,2-3) Nie uznaje niczego innego poza doskonałością. Każda myśl, każde pokuszenie, które nie jest miłe Chrystusowi, jest od razu umartwione! Grzech – to dla niej żadna alternatywa, ponieważ chce być razem ze swoim Oblubieńcem.

I staje się czysta i święta, jak On jest święty, ubrana w lśniący bisior, czyli sprawiedliwe uczynki świętych, opisane w Objawieniu Jana 19,8.

Wesele Baranka

Gdy Oblubienica będzie wreszcie gotowa, by spotkać swojego Oblubieńca, wtedy Jezus przyjdzie z powrotem, by zabrać swoją Umiłowaną. Po tylu latach ucisków wreszcie będą mogli się połączyć! Całe niebo będzie się cieszyć i świętować to wydarzenie. To będzie potężna uroczystość weselna! (Objawienie Jana 19,7-8)

Ludzie, którzy należą do Oblubienicy, stoją tam w niebie: rzesza wojowników i bohaterów ubranych w czyste, białe szaty.

Teraz Oblubienica będzie razem z Oblubieńcem. Ta długa noc się kończy. Oblubienica jest już doskonała. Jest doskonale zjednoczona z wolą Jezusa, w ciele i naturze. Nigdy, na całą wieczność nie zostaną rozłączeni. (I List do Koryntian 6,17)

Ludzie, którzy należą do Oblubienicy, stoją tam w niebie; rzesza wojowników i bohaterów przyodzianych w lśniący, biały bisior. Armia, która zapłaciła cenę i oddała wszystko, by zostać oczyszczona i przekształcona na obraz Chrystusa. Świecą jaśniej niż słońce; świecą czystością, jak sam Chrystus. Są święci. Należą do Niego.

Oblubienica jest postawiona ponad aniołami, ponad cherubami, ponad wszelkim Bożym stworzeniem, by być pomocnicą samego Syna Bożego.

Oczywiście, bohaterzy Starego Testamentu i męczennicy, którzy wyszli z wielkiego ucisku będą wśród Bożych sług i będą mieć społeczność z Chrystusem. Ale Oblubienica Chrystusa ma bardzo szczególne powołanie. Siedzi obok Niego; jest podobna Jemu. Przeszła przez te same cierpienia, które On przeżywał na ziemi i teraz otrzymała swoją zapłatę. Ta nagroda jest o wiele większa, niż cokolwiek innego, danego komukolwiek w niebie lub na ziemi. Oblubienica jest postawiona ponad aniołami i cherubami, ponad wszelkim Bożym stworzeniem, by być pomocnicą samego Syna Bożego.

Praca Oblubienicy w wieczności zawsze będzie u boku Oblubieńca. „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.” (Objawienie Jana 22,17) Stoi u boku Chrystusa; wyciera łzy i usuwa troski.

Nie ma żadnej większej nagrody, niż ta. Nie możemy używać naszego czasu na ziemi w lepszy sposób niż przygotować się na ten dzień, kiedy On przyjdzie – z żarliwym wyczekiwaniem. Miłujmy Jezusa Chrystusa tak mocno, by życie, które prowadzimy tutaj na ziemi było godne Oblubienicy, z którą On pragnie wziąć ślub.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas