Otwórz zawartość

Co Biblia mówi o ponownym przyjściu Jezusa?

Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały miejsce.

Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały miejsce.

Czasy ostateczne niosą ze sobą wiele bólu, cierpienia i nędzy. To będzie najmroczniejszy okres w historii świata, gdzie zło, bieda i niesprawiedliwość przejmą władzę. Ciemność będzie całkowicie rządzić ziemią.

Wtedy Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię wraz ze swoją armią, by wyratować ludzi z władzy zwierzęcia i Antychrysta! Po wielu dniach ciemności wreszcie zaświeci światło! Ziemia, która od czasów Adama i Ewy była pod wpływem szatana, wejdzie w punkt zwrotny, podniesie się z żelaznego uścisku grzechu i zostanie przekazana w ręce Jezusa.

Aby otrzymać pełny obraz powtórnego przyjścia Jezusa, można przeczytać Księgę Zachariasza, rozdział 14 i Objawienie Jana 19,11-21.

Przyjście Chrystusa

Pod koniec wielkiego ucisku Antychryst zgromadzi swoją armię ze wszystkich zakątków ziemi, by ruszyła do ataku na Jerozolimę. (Księga Zachariasza 14,1-2) Zacznie się bezlitosna rzeź Żydów. Nigdy, w całej swojej historii, Izraelici nie znaleźli się w większej potrzebie. Antychryst, w swojej goryczy i złości, ma zamiar zgładzić ich całkowicie.

Sąd Boży nad zwierzęciem i Antychrystem nie będzie lekki.

Jednak wtedy Jezus razem ze świętymi przyjdzie z nieba, by ich wyratować! „Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe.” (Księga Zachariasza 14,3-4) Można przeczytać również Objawienie Jana 19,11-16.

Wtedy wszyscy wrogowie – wojownicy Antychrysta zostaną pochłonięci przez zarazę! Ich ciała będą gniły. (Księga Zachariasza 14,12) To nie będzie lekki wyrok, który Bóg wyda na zwierzę i Antychrysta. Można sobie wyobrazić Jego gniew i sprawiedliwy osąd nad tymi, którzy już od samego początku próbowali zniszczyć, zepsuć i skazić Jego umiłowane dzieło stworzenia. Zarówno zwierzę, jak i Antychryst zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, by płonąć przez całą wieczność, (Objawienie Jana 19,20-21) a szatan zostanie związany i wrzucony do otchłani na tysiąc lat. (Objawienie Jana 20,1-3)

Chrystus postawi stopę na Górze Oliwnej, która rozpadnie się na dwie części, a w środku powstanie wielka dolina. Z Jerozolimy zacznie wypływać woda życia. Oznacza to początek nowej, wspaniałej ery pokoju i obfitości, zwanej Tysiącletnim Królestwem! Obszar na południe od Jerozolimy zostanie zamieniony w równinę, a sama Jerozolima zostanie podniesiona wysoko. (Księga Zachariasza 14,4-11) Jerozolima stanie się stolicą świata i stamtąd Chrystus będzie rządził całą ziemią. (Księga Izajasza 2,2-4; Księga Micheasza 4,1-3)

Żałoba

Nie będzie nikogo na ziemi, kto zaprzeczałby istnieniu Chrystusa. To będzie zupełnie jasne, że Jezus jest Chrystusem, Panem i Zbawicielem.

Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.” (Księga Zachariasza 12,10-11)

Kiedy Chrystus przyjdzie z powrotem, by ratować Żydów, spojrzą na Niego i zobaczą, że to jest Jezus, Mesjasz – Ten, którego odrzucili i ukrzyżowali. Wtedy zdadzą sobie sprawę, jak bardzo się pomylili. To będzie dla nich ogromny szok i smutek (Objawienie Jana 1,7) Uświadomią sobie, że nie tylko prześladowali i odrzucili Swojego Mesjasza, ale że On, w swoim wielkim miłosierdziu i sprawiedliwości, jest nadal chętny, by ich ratować. On chce być ich Mesjaszem.

Nie będzie nikogo na ziemi, kto zaprzeczałby istnieniu Chrystusa. To będzie zupełnie jasne, że Jezus jest Chrystusem, Panem całej ziemi i Zbawicielem. Nie będzie już żadnych wątpliwości, nieporozumień, zagadek, ani kłamstw. Prawda będzie promieniować na całą ziemię, a wszyscy ludzie będą przychodzić, by oddać cześć i pokłon Królowi, Panu Zastępów! (Księga Zachariasza 14,16)

Tak zacznie się Tysiącletnie Królestwo: Tysiąc lat pokoju na ziemi.

 

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas