Co Biblia mówi o Tysiącletnim Królestwie?

Krótkie spojrzenie na fantastyczny czas – Tysiącletnie Królestwo Pokoju, które Chrystus ustanowi w czasie ostatecznym

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo
Co Biblia mówi o Tysiącletnim Królestwie?

Krótkie spojrzenie na fantastyczny czas – Tysiącletnie Królestwo Pokoju, które Chrystus ustanowi w czasie ostatecznym.

Proroctwa zapisane w Objawieniu Jana mówią o wszelkiego rodzaju plagach i próbach, które w czasach ostatecznych zostaną zesłane na ziemię. W tym czasie, który nazywamy „wielkim uciskiem”, Boży gniew zostanie w pełni wylany na sługi szatana. To będzie punkt kulminacyjny rozwoju grzechu na ziemi. Tak długo, jak grzech panował, ziemia stawała się coraz bardziej skorumpowana i zniszczona. (Tutaj można przeczytać więcej o tym wielkim ucisku.)

Na koniec tego wszystkiego przyjdzie z powrotem Jezus Chrystus ze swoją niebiańską armią i wtedy zacznie się wspaniały czas uzdrowienia na ziemi. To będzie początek nowej ery – czasu, który zwany jest Tysiącletnim Królestwem.

Co to jest Tysiącletnie Królestwo?

Tysiącletnie Królestwo to czas pokoju i harmonii na ziemi, gdy Jezus i święci będą rządzić i wszędzie zapanuje sprawiedliwość. To czas, kiedy wszelka nieprawość i niesprawiedliwość będzie wyrównana a wszelkie zło na ziemi zostanie wykorzenione. W Księdze Izajasza 65,20-25 możemy przeczytać pełniejszy opis pokoju i harmonii, która charakteryzuje ten okres.

Panowanie świętych jest sprawiedliwe i całkowicie zgodne z prawami Bożymi. Taki był bowiem od zawsze Boży zamiar względem ziemi.

Nikt nie będzie wykorzystywał innych ludzi, nikt nie będzie kradł ani zabijał. Całą ziemią będzie rządził Chrystus, Jego oblubienica i ci, którzy oddali swe życie za Niego. (Objawienie Jana 20,4) Panowanie świętych jest sprawiedliwe i całkowicie zgodne z prawami Bożymi. Taki był bowiem od zawsze Boży zamiar względem ziemi, która stanie się oazą pokoju, sprawiedliwości i radości. Stworzenie będzie żyło w całkowitej harmonii ze swoim Stwórcą.

Ludzie będą żyli o wiele dłużej niż teraz. (Księga Izajasza 65,20) Nawet zwierzęta nie będą się nawzajem zabijać, by zdobyć pożywienie, ponieważ staną się roślinożerne i będą jeść trawę. (Księga Izajasza 65,25)5)

Czy w Tysiącletnim Królestwie pojawi się grzech?

Pomimo tego wszystkiego, grzeszna natura, którą ma każdy człowiek, nie zmieni się. Ludzie nadal będą się rodzić z ciałem, w którym nie mieszka nic dobrego. (List do Rzymian 7,18) Nadal będzie istniała możliwość, że ludzie wybiorą raczej to, by zgrzeszyć.

Ponieważ jednak szatan zostanie związany na tysiąc lat, (Objawienie Jana 20,2) nie będzie mógł wywierać swojego wpływu na ludzi. O wiele łatwiej będzie ludziom wybrać to, by służyć Bogu i żyć sprawiedliwym życiem, ponieważ ze wszystkich stron będą otoczeni sprawiedliwością. Zamiast wojny, głodu, tyranii i niesprawiedliwości, wszędzie zapanuje równość, sprawiedliwość, miłosierdzie, cierpliwość i pokora.

Prawa Boże nadal będą obowiązywać i nikt, kto grzeszy nie będzie mógł się ukryć.

Ludzie, którzy w tym czasie mimo wszystko wybiorą grzeszne życie i ulegną swojej własnej pysze i egoizmowi, umrą bardzo wcześnie. (Księga Izajasza 65,20) Prawa Boże nadal będą obowiązywać i nikt, kto grzeszy nie będzie mógł się ukryć.

Jezus, Oblubienica i męczennicy

Jezus i Jego Oblubienica oraz męczennicy, którzy zostali zabici w czasie wielkiego ucisku, przejmą władzę nad ziemią. Są oni najbardziej zaufanymi Bożymi sługami. Jezus, który został wypróbowany we wszystkim, lecz nie zgrzeszył, otrzyma autorytet i absolutną władzę nad wszelkim grzechem i niesprawiedliwością. Jest On bowiem w stu procentach zjednoczony z Bożą wolą.

Ludzie, którzy należą do Oblubienicy Chrystusa, także przezwyciężyli grzech w swoim życiu. Otrzymają więc prawo, by sprawiedliwie sądzić i panować, ponieważ nauczyli się tego, kiedy żyli tutaj na ziemi. Bóg wypróbował ich i zostali oczyszczeni przez ogień w taki sam sposób, jak Jezus. Teraz Jezus i Jego Oblubienica będą ocierać łzy i przynosić ludziom radość i pokój. Oni sami już nie mają żadnych łez do otarcia, ponieważ są całkowicie wypełnieni Bożą dobrocią i radością. (Tutaj można przeczytać więcej o Oblubienicy Chrystusa) 

Męczennicy także zostali wypróbowani i będą rządzić w Tysiącletnim Królestwie, ponieważ oddali swoje życie dla Boga – chociaż w inny sposób, niż oblubienica. (Objawienie Jana 20,4-6) Wspaniałość Oblubienicy i jej odpowiedzialność jest o wiele większa niż męczenników, ponieważ jej ofiara również była większa.

Wszyscy oni współpracują razem, by w Tysiącletnim Królestwie zapewnić światu rozwój w pokoju, harmonii, sprawiedliwości i bogobojności.

Tysiącletnie Królestwo

Chociaż Tysiącletnie Królestwo to czas, gdy wszyscy będą żyć w pokoju i sprawiedliwości, nie jest to jednak końcowy Boży cel dla Jego dzieła stworzenia. Szatan zostanie związany, ale nie unicestwiony. Pomimo harmonii i całego piękna na ziemi, nie będzie ona całkowicie doskonała w Bożych oczach, ponieważ nosi w sobie wieczne skażenie grzechem.

Pod koniec Tysiącletniego Królestwa, szatan zostanie na krótki czas uwolniony ze swoich więzów, ale nie wiadomo dokładnie, jak długi to będzie okres. To będzie jego ostatnia szansa, by oszukać narody i sprawić, żeby ludzie zaczęli go naśladować. Jest to wręcz nieprawdopodobne, a jednak będzie potrafił zgromadzić wystarczająco dużo ludzi z całego świata, by utworzyć armię i ponownie, okrążyć Jerozolimę w desperackiej próbie przejęcia na własność Bożego dzieła stworzenia.

Ale wreszcie będzie już dosyć i czas szatana dobiegnie końca. Bóg ześle ogień z nieba, by pożarł szatana i całą jego armię. Diabeł zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie zwierzę i antychryst i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. (Objawienie Jana 20,7-10) To wydarzenie oznacza koniec Tysiącletniego Królestwa. Wtedy nadejdzie sąd ostateczny, czas przestanie istnieć i zacznie się wieczność. (Tutaj można przeczytać więcej o Sądzie Ostatecznym.)

Koniec

Jakże straszne byłoby oddać naszą wieczną chwałę w zamian za krótkotrwałą rozkosz grzechu tutaj na ziemi!

Wspaniale jest usiąść i pomyśleć o tej przeogromnej radości, jaką niesie ze sobą Tysiącletnie Królestwo, kiedy wszystkie łzy zostaną osuszone, a troski usunięte. Jednak najszczęśliwszy będzie Jezus i Jego Oblubienica. To Oni otrzymają największą nagrodę, ponieważ najwięcej ofiarowali.

Teraz jest czas, by wybrać, gdzie chcesz spędzić wieczność. Jakże straszne byłoby oddać naszą wieczną chwałę w zamian za krótkotrwałą rozkosz grzechu tutaj na ziemi! Dlaczego teraz nie wybierzesz tego, by stać się częścią Oblubienicy? Wybierz, by być jednym z tych, którzy przyjmują Boży sąd i Jego kierownictwo w życiu. To jest Boży sposób, by cię przekształcić i nauczyć rządzić ziemią w Tysiącletnim Królestwie.

Wybierz, by być tym, który będzie ocierał łzy, zamiast tego, kto sam będzie miał łzy do otarcia!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.