O nasKontakt
Ładowanie

Co Biblia mówi o wielkim ucisku?

Zbiór wydarzeń, jakie będą się dziać w ostatnim czasie, nazwany jest „wielkim uciskiem”.

W Biblii czytamy o „wielkim ucisku” – czasie tak trudnym i pełnym cierpień, jakiego nigdy wcześniej nie było, a który zakończy się Tysiącletnim Królestwem.

Myśl o czasach ostatecznych nie musi budzić w nas lęku. Przeczytaj artykuł o tym, jak najlepiej przygotować się na dzień, w których spotkamy Jezusa!

Ten straszny okres nadejdzie pod koniec czasu łaski. Szatan wie, że jego czas jest krótki i robi, co tylko może, by prześladować i sprowadzić na bezdroża Boży lud. Jego sługa, Antychryst, próbuje całkowicie usunąć Boga, lecz Bóg nadal jest Wszechmogący. Nadejdzie czas sądu Bożego. Ale nawet w tym okropnym czasie, raz za razem Bóg daje ludziom łaskę, by mogli się nawrócić i zostać zbawieni.

Wyrażenie „wielki ucisk” może być mylące, gdyż nie zawsze wiadomo, o jakie wydarzenia chodzi. W tym artykule omówimy cały okres ucisku, od rozpoczęcia czasów ostatecznych, aż po Tysiącletnie Królestwo.

Biorąc pod uwagę wydarzenia opisane w Objawieniu Jana, rozdz. 3-19, możemy zobaczyć, że ten wielki ucisk ma trzy fazy. Pierwsza faza charakteryzuje się otwarciem siedmiu pieczęci w niebie i kończy porwaniem oblubienicy Jezusa Chrystusa oraz zrzuceniem wszetecznicy ze zwierzęcia.

Druga faza charakteryzuje się głosem siedmiu trąb z nieba. Jest to okres, w którym zwierzę będzie walczyło z „drugim zarodkiem”, czyli z tymi ludźmi, którzy nie zostali porwani, lecz zdecydowali się, by służyć Bogu. Ta faza kończy się żniwem „drugiego zarodka” i zrzuceniem szatana z nieba w dół, na ziemię.

Trzecia faza to wylanie Bożego gniewu na szatana, zwierzę i antychrysta oraz ich zwolenników. W tym czasie zostanie wylanych siedem kielichów gniewu Bożego na ziemię. Potem przyjdzie Jezus Chrystus z powrotem na ziemię ze swoimi sługami i nastanie koniec wielkiego ucisku. Zapanuje Tysiącletnie Królestwo, pełne pokoju.

Wszetecznica, zwierzę i antychryst

W wielkim ucisku działać będą trzy duchowe moce, które są sługami szatana i będą walczyć przeciwko sługom Bożym. Są to wszetecznica, zwierzę i Antychryst. Wszystkie te moce duchowe są już czynne w naszym czasie.

Wszetecznica, zwana Babilonem, używa religii i jest fałszywym chrześcijaństwem i fałszywą nauką, która jest zwiastowana na całym świecie. To „komercjalizacja” chrześcijaństwa. Wszetecznica próbuje wymieszać Słowo Boże z duchem świata, by dać ludziom to, czego chcą. Jest nazwana „wszetecznicą” (cudzołożnicą), ponieważ próbuje podobać się dwom panom.

Głównym celem Antychrysta jest zdobyć tak wielu ludzi, jak tylko to możliwe, by kłaniali się i oddali cześć pierwszemu zwierzęciu.

Objawienie Jana, 13 rozdział, opowiada o „zwierzęciu” – konfederacji światowych przywódców, którzy szydzą z Boga. Ten duch używa ziemskiej władzy, by zdobyć swój cel. Zwierzę będzie prowadziło wojnę przeciwko świętym i przezwycięży ich podczas drugiej fazy wielkiego ucisku. (Objawienie Jana 13,7) Widzimy już dzisiaj początek tego rozwoju w światowych rządach, które odwracają się od praw Bożych i szydzą z chrześcijaństwa przez swoje uczynki, a nawet bezpośrednio przez swoje słowa. Coraz mniej akceptowani są chrześcijanie, który żyją według Bożych praw. Kiedy po porwaniu Oblubienicy zwierzę całkowicie przejmie władzę, będzie otwarcie tępiło chrześcijaństwo i prześladowało wszystkich tych, którzy naśladują Boga.

Krótko po tym, jak pojawi się zwierzę, do władzy dojdzie inne zwierzę. W Objawieniu Jana 13,11 jest przyrównywane zarówno do owcy, jak i do smoka. Tym drugim zwierzęciem jest antychryst. Głównym celem Antychrysta jest zdobyć tak wielu ludzi, jak tylko to możliwe, by kłaniali się i oddali cześć pierwszemu zwierzęciu, a kto będzie się sprzeciwiał, zostanie zabity. Antychryst to człowiek, lecz duch Antychrysta i zwierzęcia jest aktywny na ziemi już od dni apostołów, aż do dzisiaj (I List Jana 4,3) Rozwija się coraz bardziej i ma coraz większą moc, ale nie może dojść do pełnej władzy przed porwaniem Oblubienicy. (II List do Tesaloniczan 2,1-11)

Tutaj można przeczytać więcej na temat!.!

Siedem pieczęci

W Objawieniu Jana, w 5 rozdziale czytamy o księdze zapieczętowanej siedmioma pieczęciami. Kiedy Chrystus otworzy księgę i zerwie jej pieczęcie rozpocznie się czas wielkiego ucisku. Każda pieczęć odpowiada określonemu wydarzeniu wielkiego ucisku.

W Objawieniu Jana 6,1-8 czytamy o tym, że kiedy pierwsze cztery pieczęcie zostaną złamane, cztery konie z jeźdźcami wyjadą na ziemię, by zwyciężyć i rozprzestrzeniać wojny, głód i śmierć. Odpowiada to dokładnie temu, co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 24,6-8. Po tym, jak te moce zostaną wypuszczone, zostanie złamana piąta pieczęć i wtedy wielu chrześcijan zostanie zabitych. Będą cierpieć i poniosą męczeńską śmierć za swoją wiarę. (Objawienie Jana 6,9-11 i Ewangelia Mateusza 24,9)

Oczywistym jest, że wtedy warunki na ziemi będą dużo gorsze, niż kiedykolwiek wcześniej w historii świata. Ludzie będą się kierować nienawiścią i dumą. Chrześcijanie będą prześladowani i zabijani za swoją wiarę, będzie rządzić bezprawie, pojawią się fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy. (Ewangelia Mateusza 24,10-28)

Kiedy szósta pieczęć zostanie zdjęta, doprowadzi to do ogromnych trzęsień ziemi i zaburzeń w całym kosmosie. Słońce i gwiazdy pociemnieją, a księżyc stanie się czerwony jak krew. (Objawienie Jana 6,12-17 i Ewangelia Mateusza 24,29)

Po tym wydarzeniu Syn człowieczy pojawi się na niebie i wszystkie narody ziemi będą narzekać i biadolić. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza 24,30. Jezus ukaże się na obłokach, by zabrać swoją Oblubienicę. To będzie pochwycenie,  porwanie Oblubienicy. Jezus w rzeczywistości nie przyjdzie na ziemię, więc nie jest to powtórne przyjście Jezusa; to wydarzy się później, po tym, jak Boży gniew wyleje się na ziemię.

Gdy Oblubienica zostanie wzięta, wszetecznica zostanie zrzucona ze zwierzęcia, spustoszona i ogołocona. (Objawienie Jana 17,16) Zwierzę już nie będzie chciało dłużej słuchać fałszywego chrześcijańskiego zwiastowania, ani być poddane chrześcijaństwu, czy innej formie religii.

Tutaj można przeczytać więcej na temat porwania!.!

Wtedy zostanie zerwana siódma pieczęć. W Objawieniu Jana 8,2 czytamy, że siedmiu aniołom dano siedem trąb i w wersecie 6 jest napisane, że przygotowują się, by w nie zadąć.

To jest „koniec wielkiego ucisku”, który Jezus opisuje w Ewangelii Mateusza, a który doprowadzi do porwania Oblubienicy. Ale proroctwa opisane w Objawieniu Jana mówią o kilku wydarzeniach, które będą miały miejsce po porwaniu, a które są powiązane z „wielkim uciskiem.”

Siedem trąb

Siedmiu aniołów, którzy są wspomniani w Objawieniu Jana 8,6 podczas zerwania siódmej pieczęci otrzymało siedem trąb. Za każdym razem, kiedy rozlegnie się odgłos jednej z trąb, na ziemi rozleje się nowa fala katastrof. Następna faza końcowego czasu, to Boży sąd nad ziemią, ale gniew Boży nadal jest połączony z łaską, więc te osoby, które nie zostały porwane wraz z Oblubienicą, będą miały jeszcze możliwość, by nawrócić się do Boga i otrzymać łaskę. Ludzie ci nie zostali zaliczeni do pierwszego zarodka Oblubienicy Chrystusa, ale będą mieli możliwość nawrócić się i stać się męczennikami za swoją wiarę. Jest to drugi zarodek w Bożych żniwach.

Skoro Oblubienica została porwana, nic już dłużej nie powstrzymuje zwierzę i antychrysta od przejęcia całkowitej władzy. Duch antychrysta, który był obecny od czasów apostołów (I List Jana 4,3), wreszcie przyjmie fizyczną formę i jako antychryst, bezprawny, bezwzględny człowiek, będzie panował nad całą ziemią i prześladował tych, którzy pozostali i nadal służą Bogu. (II List do Tesaloniczan 2,1-12)

Będzie on próbował zmusić wszystkich, by przyjęli znamię zwierzęcia (Objawienie Jana 13,16-17), które pokazuje, że jego posiadacz odrzucił Boga i czci zwierzę. Bez tego znaku nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać.

Cztery pierwsze trąby zwiastują wielkie zniszczenia na ziemi – spłonie jedna trzecia drzew i wszelka zielona trawa, jedna trzecia część morza zamieni się w krew, zginie jedna trzecia zwierząt morskich i jedna trzecia wszelkich okrętów. Jedna trzecia część wody pitnej zostanie skażona i stanie się gorzka a jedna trzecia część słońca, gwiazd i księżyca zostanie zaćmiona. (Objawienie Jana 8,7-13)

Na odgłos piątej trąby wypuszczona zostanie szarańcza z otchłani, by dręczyła ludzkość. (Objawienie Jana 9,1-12) Będzie nią kierował anioł otchłani o imieniu Abaddon, Apollyon (Niszczyciel) (Objawienie Jana 9,11)

Na głos szóstej trąby zostaną wypuszczeni czterej aniołowie, by przemierzyli ziemię i zabili ogniem, dymem i siarką jedną trzecią część ludzi. To ostatnia szansa, którą Bóg da ludzkości, by mogli wejść do nieba, zanim Jego gniew i sąd rozleje się po całej ziemi. Niestety, jest napisane, że ta reszta ludzi nie odwróciła się od swoich grzechów – chociaż mieli jeszcze jedną możliwość, by to uczynić! (Objawienie Jana 9,13-21) Bóg pośle także dwóch świadków na ziemię, by prorokowali. Zostaną oni jednak zabici z powodu swojego świadectwa, lecz Bóg ożywi ich i zabierze do nieba (Objawienie Jana 11,1-14)

Kiedy rozlegnie się głos siódmej trąby, odezwą się w niebie potężne głosy mówiące: „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków”. (Objawienie Jana 11,15) Pewne jest, że teraz każdy, kto przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela znajdzie się w niebie. Zalicza się do tego Oblubienicę Chrystusa, męczenników i bohaterów Starego Przymierza. Wszyscy Boży słudzy zostali wzięci z ziemi i zgromadzeni w niebie.

Następny rozdział w Objawieniu Jana opisuje wojnę w niebie. Anioł Michał i jego aniołowie zrzucą raz na zawsze szatana i jego aniołów z nieba na ziemię. (Objawienie Jana 12,7-9)

Siedem kielichów gniewu

Teraz, kiedy Bóg zgromadził wszystkich swoich sług w niebie, nie ma tam już dłużej miejsca dla szatana i jego całej, złej armii. Zostaną zrzuceni na ziemię, gdzie znajdują się grzesznicy, którzy raz za razem odmawiali nawrócenia się. Bóg może teraz wylać swój gniew i wykonać sąd nad ziemią, nad zwierzęciem i wszystkimi tymi ludźmi, którzy oddawali pokłon zwierzęciu.

Siedmiu aniołów otrzyma siedem czasz gniewu Bożego, a każda z nich wywoła jedną plagę na ziemi. Wylanie pierwszej czaszy spowoduje złośliwe i niebezpieczne wrzody u wszystkich tych ludzi, którzy mają na sobie znamię zwierzęcia. (Objawienie Jana 16,2) Kiedy druga i trzecia czasza zostanie wylana, morze i słodka woda zamienią się w krew. (Objawienie Jana 16,3-4) Czwarta czasza da moc słońcu, by paliło ludzi żarem i ogniem (Objawienie Jana 16,8-9), a piąta wypełni ziemię ciemnością i bólem. (Objawienie Jana 16,10) Wtedy ludzie będą bluźnić Bogu, lecz „nie upamiętają się w swoich uczynkach.” – jest napisane w Objawieniu Jana 16,11.

Wylanie szóstej czaszy sprawi, że rzeka Eufrat wyschnie, by przygotować drogę armii ze wschodu. Zwierzę i antychryst zacznie gromadzić swoją armię w Izraelu, na miejscu zwanym Armagedon, by przygotować się do wojny z Bogiem i Jego ludem, z Żydami i z Izraelem. (Objawienie Jana 16,12-16; Księga Ezechiela 38 i 39) Zaczną walczyć z Izraelem i będzie się wydawać, że zwyciężą. (Księga Micheasza 4,11) Żydzi i Jerozolima znajdą się pod przeogromną presją, gdyż wygląda na to, że antychryst i jego armia zwycięży.

Wtedy cel zostanie osiągnięty i przyjdzie czas na to, by siódma czasza, która sygnalizuje koniec wielkiego ucisku, została wylana. Rozlegnie się wielkie wołanie z nieba: „Wykonało się!” (Objawienie Jana 16,17) Nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi, miasta staną się ruiną, a wyspy i góry znikną. Pojawi się również plaga gradu tak wielka, że ludzie będą bluźnić Bogu z powodu niej. (Objawienie Jana 16,17-21)

Boży gniew został wylany na ziemię. Nadszedł czas, by Chrystus, siedząc na białym koniu, zszedł na ziemię razem z całą armią nieba. Armia zwierzęcia i antychrysta nie będzie w stanie ostać się przed Nim. Zostanie przezwyciężona raz na zawsze, a armia Chrystusa wyzwoli Żydów, którzy znaleźli się w ogromnej potrzebie. Wtedy otworzą się ich oczy i poznają, że ten obiecany Mesjasz, to Jezus Chrystus, którego ukrzyżowali i nawrócą się do Niego. (Objawienie Jana 19, 11-12; Księga Zachariasza 12,8-11) Antychryst i zwierzę zostaną żywcem wrzuceni do jeziora ognistego na wieki, a szatan zostanie związany na tysiąc lat. (Objawienie Jana 20,1-3) Wtedy też rozpocznie się Tysiącletnie Królestwo – tysiąc lat pokoju na ziemi.

Boże miłosierdzie

Widzimy, że w każdej fazie tego ostatecznego czasu, Bóg da ludziom nowe możliwości, by nawrócili się i przyszli do Niego. Jednak nagroda i zapłata, która jest obiecana ludziom w niebie, będzie się znacząco różnić od siebie. Jakże głupio i dumnie byłoby ignorować łaskę Bożą, kiedy On ją okazuje, cierpieć w tym wielkim ucisku i próbować wedrzeć się do nieba w ostatniej sekundzie!

„A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali; Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.” (II List do Koryntian 6,1-2)

Bóg dał nam teraz czas łaski tak, byśmy mogli być wśród Oblubienicy Chrystusa – pierwszego zarodka i wśród tych, którzy otrzymają największą zapłatę w niebie! Pomyśl o tym: Oblubienica nie tylko zostanie zachowana od tych strasznych wydarzeń na ziemi, kiedy kielichy gniewu Bożego zostaną wylane, ale także otrzyma największą nagrodę w niebie! Wieczność u boku Jezusa Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela! Czy odpowiesz na Boże wołanie w twoim sercu? Czy przygotowujesz się, by być Oblubienicą Jezusa? Czy wykorzystujesz czas, czy też przyjmujesz Bożą łaskę nadaremno? Teraz jest czas łaski! Teraz jest czas, kiedy Bóg może i chce ci pomóc!

 

Być może zainteresuje cię

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktywne Chrześcijaństwo – blog, prowadzony przez Chrześcijański Kościół Brunstad (Brunstad Christian Church), przedstawia w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, że nie musimy więcej upadać w grzech, lecz możemy prowadzić zwycięskie życie.
Dowiedz się więcej o Aktywnym Chrześcijaństwie
Obserwuj nas
Wyjątkowa zawartość
Ładowanie
Jakiekolwiek kopiowanie materiałów ze strony BCC i ActiveChristianity bez uprzedniej zgody jest zabronione.