Co Biblia mówi o wszetecznicy w 17 rozdziale Objawienia Jana?

Kim jest wszetecznica opisana w 17 rozdziale Objawienia Jana i jakie ma znaczenie zarówno w naszym czasie, jak i w czasach ostatecznych?

Co Biblia mówi o wszetecznicy w 17 rozdziale Objawienia Jana?

Kim jest wszetecznica opisana w 17 rozdziale Objawienia Jana i jakie ma znaczenie zarówno w naszym czasie, jak i w czasach ostatecznych?

Wszetecznica opisana w Objawieniu Jana w 17 rozdziale (znana także jako Babilon) jest jedną z kluczowych postaci, jeśli chodzi o proroctwa na temat czasów ostatecznych. Działała i była aktywna już w czasie, kiedy powstały pierwsze Zbory, lecz jej praca jest szczególnie widoczna we współczesnym świecie. Ważne jest wiedzieć, kim jest wszetecznica i jakie ma to dla nas znaczenie.

Duch wszetecznicy

Wielu ludzi myśli, że wszetecznica to jakiś konkretny kościół lub organizacja i określa tą lub tamtą grupę mianem „wszetecznicy”. Jednak w rzeczywistości wszetecznica jest duchem, który przenika do wielu różnych zborów, społeczności kościelnych, a nawet do konkretnych osób.

W Liście Jakuba 4,4 jest wyraźnie napisane, w jaki sposób Bóg patrzy na duchowe wszeteczeństwo: „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.”

Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Nie ma stanu pośredniego. Albo stoimy po stronie Boga, albo po stronie świata. Wszystko inne Bóg uważa za niewierność, a tak właśnie działa duch wszetecznicy. Próbuje pomieszać Boga ze światem i oferuje to, co najlepsze z tych dwóch światów.

Pod błyszczącym złotem kryje się mroczny prąd egoizmu i pychy.

Zwiastowanie o tym, że można żyć zarówno dla świata, jak i dla Boga jest „ewangelią wszetecznicy”. Używa ona Słowa Bożego i cytuje wiele wersetów i wyrażeń, które wydają się być bardzo dobre i bogobojne. Pod tym całym błyszczącym złotem, kryje się mroczny prąd egoizmu i pychy.

Najbardziej niebezpieczne u wszetecznicy jest to, że trudno jest ją rozpoznać. Oferuje ona swoje wino w złotym kielichu (Objawienie Jana 17,4), który jest Słowem Bożym. Wszelkie słowa, wyrażenia i nauki, które zwiastuje, wydają się być bogobojne, ponieważ używa wersetów z Biblii na poparcie swoich kłamstw. Jest to typowy trik, który stosuje szatan i jego słudzy. (II List do Koryntian 11,14)

Na początku jej ewangelia wydaje się wspaniała i daje ludziom przyjemne, ciepłe uczucia. Oferuje wszelkie możliwe korzyści bogobojnego życia, lecz nic nie mówi o warunkach, jakie trzeba spełnić. Tak oszukuje ludzi i wielu wpada w jej sidła. Jeżeli nie jest się ekstremalnie czujnym, to nie zawsze potrafi się odróżnić jej kłamstwa od prawdy!

Zagmatwane zwiastowanie wszetecznicy to „wino wszeteczeństwa” (Objawienie Jana 17,2). I podobnie jak z piciem wina, łatwo jest o dobre uczucia, które daje zwiastowanie wszetecznicy. Jednak jej zwiastowanie nigdy nie prowadzi do prawdziwego życia z Chrystusem – w zwycięstwie nad grzechem. (I List Piotra 4,1) Jest to zupełne przeciwieństwo tej czystej wody życia, o której mówił Jezus! (Ewangelia Jana 7,38-39)

 

Praca wszetecznicy w naszym czasie

Duch wszetecznicy jest aktywny na ziemi na wielu poziomach, zarówno indywidualnie, jak i na szerszą skalę. Na poziomie indywidualnym próbuje oddziaływać na ludzi, by żyli tak blisko świata, jak tylko to możliwe, równocześnie uważając się za „chrześcijanin”. Można żyć według świeckich czy ludzkich wartości, według swoich własnych pożądliwości, grzesząc gdzieś na boku i korzystać z  tego, co oferuje świat, albo też postępować według jakiś twardych reguł czy etycznych wskazówek, które wcale nie pochodzą od Boga.

Działanie wszetecznicy to sposób szatana na zakopanie igły w stogu siana.

Duch wszetecznicy jest również aktywny w kościołach na całym świecie i na szeroką skalę pracuje nad tym, by wywrócić czystą Bożą nauką i odprowadzić całe zbory i społeczności kościelne od prawdy i wprowadzić je w ciemność, spowodowaną jej kłamstwami.

Celem wszetecznicy nie jest całkowite usunięcie chrześcijaństwa czy religii. Wręcz przeciwnie, ona miłuje kościoły! Działanie wszetecznicy to sposób szatana na zakopanie igły w stogu siana. Trudno bowiem ludziom rozpoznać prawdziwe, żywe chrześcijaństwo, kiedy jest się otoczonym przez tak wiele pięknych półprawd i miłych słów.

To jest przyczyną tego, że wszetecznica nie ogranicza swej aktywności tylko do jednego kościoła, lecz działa w wielu. Im więcej podziałów i nowych ugrupowań religijnych potrafi stworzyć, tym trudniej jest znaleźć prawdziwy Zbór. Stwarzanie podziałów i wywoływanie konfliktów jest jej największym celem.

Cel szatana wobec wszetecznicy

Szatan wie, że nie potrafi przekonać wszystkich ludzi, by po prostu całkowicie opuścili Boga i stali się ateistami. W każdym bądź razie nie tak od razu. A więc nakazał swojemu duchowi – wszetecznicy, by powoli zwodziła ludzi, odprowadzała ich od czystej prawdy zawartej w Słowie Bożym i kierowała w stronę świata.

Wszetecznica zaczęła swą działalność prawie od razu po śmierci Jezusa. Apostoł Paweł pisał do Zboru w Efezie: „Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą” (Dzieje Apostolskie 20, 29,30). Te drapieżne wilki to tak naprawdę słudzy wszetecznicy.

Wiele zwiastowanych nauk „chrześcijańskich”, jest tak daleko od Słowa Bożego, że jest to prawie nie do uwierzenia!

Wszetecznica zaczęła od niewielkich zmian -zwiastowała jak najbardziej prawdziwe chrześcijaństwo, ale z małą domieszką świata. Jednak w miarę, jak rosła liczba jej gorliwych zwolenników, rozwinęła się i jeszcze bardziej zaczęła przekręcać ewangelię. I tak w obecnych czasach, wiele zwiastowanych nauk „chrześcijańskich”, jest tak daleko od Słowa Bożego, że jest to prawie nie do uwierzenia!

Wszetecznica to odpowiedź szatana na powołanie Oblubienicy Chrystusa. Podczas gdy Oblubienica pracuje na ziemi, by głosić prawdę ewangelii, wszetecznica ciężko pracuje, by robić podziały i szerzyć kłamstwa. To zacięci wrogowie, zamknięci w wielkim duchowym konflikcie, który będzie trwał aż do pochwycenia Oblubienicy, kiedy Chrystus weźmie ją do siebie, by na wieki być razem z Nią.

W tym czasie, gdy nastąpi porwanie Oblubienicy, stosunki na świecie będą tak złe, że szatan nie będzie już potrzebował wszetecznicy. Kiedy nie będzie już Oblubienicy na ziemi, Bóg pozwoli na to, by ludzie całkowicie odsunęli wszelkie formy religii i w 100 % poświęcili się swoim ludzkim zdolnościom.

Wszetecznica zostanie zrzucona ze zwierzęcia – rządy odtrącą Boga i zaczną budować swoją władzę na własnych, ludzkich zdolnościach. Wszetecznica utraci wszelką władzę i zostanie zupełnie zniszczona. To będzie Boży sąd nad nią. (Objawienie Jana 18,21-24) Boży gniew względem wszetecznicy jest tak wielki, że Bóg zatroszczy się o to, by dym jej męki wydobywał się przez całą wieczność, jako przypomnienie jej zdrady. (Objawienie Jana 19,3)

Szatan myśli, że dzięki swojemu planowi osiągnie ostateczny cel względem ziemi, lecz tak naprawdę jest to część większego planu Bożego. (Objawienie Jana 17,15-17)

(Tutaj można przeczytać więcej o zwierzęciu.)

 

Walka z wszetecznicą

 

Wszetecznica uwielbia przychodzić do poszczególnych osób i oddziaływać na nie osobiście.

Zadaniem Oblubienicy Chrystusa na ziemi jest walczyć z wszetecznicą i czynić, co tylko w jej mocy, by powstrzymać plany i intrygi wszetecznicy. Ta wielka duchowa walka jest toczona na indywidualnym poziomie, a duch wszetecznicy musi zostać całkowicie przezwyciężony w życiu każdego poszczególnego ucznia tak, by w Zborze panowała prawda i czystość.

Niebezpiecznie jest myśleć, że wszetecznica istnieje w „tym kościele” lub w „tamtej grupie wyznaniowej”. Wszetecznica może być wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe! Prawdą jest, że mocno się trzyma różnych kościołów na świecie, ale uwielbia także przychodzić do poszczególnych osób i oddziaływać na nie osobiście. Stale szepcze do ucha swoje kłamstwa. Próbuje zwodzić ludzi, by uwierzyli, że świat w zasadzie nie jest taki niebezpieczny. Próbuje przekonać ich, że można czynić swoją własną wolę i nadal być jednym z dzieci Bożych. Ona rozcieńcza warunki naśladowania Jezusa.

Jeżeli słuchasz tych kłamstw, to one cię zniszczą! Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga! Nie można służyć dwom panom. Straszna, przewrotna nauka wszetecznicy, nie może mieć żadnego miejsca w Zborze, ani w życiu prawdziwego chrześcijanina!

Dlatego tak ważnym jest dla każdego chrześcijanina, by otrzymać osobiste połączenie z Bogiem i Jego Słowem. Kiedy całkowicie ufa się Bogu, wtedy rozpoznaje się Jego wolę i słyszy się Jego głos. Można nauczyć się odróżniać głos Boga od kłamstw wszetecznicy. Wszystko to, co się widzi i słyszy, należy przyrównywać do światła zawartego w Słowie Bożym i odrzucić to, co nie jest zgodne z prawdą!

Niestety, w naszych dniach wpływ wszetecznicy bardzo się rozszerza i jest wiele kościołów, które są pod jej bezpośrednim zwiastowaniem. Żaden kościół, żadne wyznanie, żaden pastor czy kaznodzieja nie może być „dobrym pasterzem”, jeżeli najpierw nie będzie wypróbowany w świetle Słowa Bożego i Jego Ducha!

Kłamstwa wszetecznicy są mocne i jest ich wiele, lecz prawda świeci, jak światło pośród ciemnej nocy.

„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.” (I List Jana 4,1) Bądź czujny i wypróbuj wszystko, co usłyszysz! Niemniej nasze własne myśli i zamiary muszą być wypróbowane w świetle Słowa Bożego. Zatroszcz się o to, by wszystko rzeczywiście było z Boga!

Kłamstwa wszetecznicy są mocne i jest ich wiele, ale prawda świeci, jak światło pośród ciemnej nocy. Jeżeli jesteś szczery, pokorny i otwarty na Boże prowadzenie, wtedy On ci wyraźnie pokaże, co jest kłamstwem, a co prawdą. Bóg jest prawdą i nie ma w Nim żadnego kłamstwa! Jego Duch jest duchem prawdy, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. (Ewangelia Jana 14,15-17; 16,13)

Bądź gorliwy i stawiaj pytania! Próbuj duchy! „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Ewangelia Mateusza 7,7) Przez wiarę i czujność duch wszetecznicy nigdy nie musi mieć wpływu na ciebie.

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.” (Objawienie Jana 18,4-5)

Możesz prowadzić życie w Bożej służbie, zawsze czynić Jego wolę i przygotowywać się jako czysta, lśniąca Oblubienica, która będzie godna Swojego niebiańskiego Oblubieńca. (Objawienie Jana 19,7-8)

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.