Co Biblia mówi o zwierzęciu?

Kim jest „zwierzę” wspomniane w Objawieniu Jana, w 13 rozdziale, i jakie będzie ono miało znaczenie w czasach ostatecznych?

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo

Kim jest „zwierzę” wspomniane w Objawieniu Jana, w 13 rozdziale, i jakie będzie ono miało znaczenie w czasach ostatecznych?

W Objawieniu Jana w 13 rozdziale opisane są dwie postacie zwierząt, które powstaną i przejmą władzę w czasie ostatecznym. Pierwsza postać, którą Biblia nazywa „zwierzęciem”, jest polityczną władzą, która panuje nad ziemią w czasach ostatecznych. Drugim zwierzęciem jest Antychryst.

Tutaj można przeczytać więcej na temat Antychrysta.

Wersety zapisane w Objawieniu Jana 17,8-12 zawierają szczegółowy opis zwierzęcia. Wyraźnie widać, że zwierzę jest pewnego rodzaju zjednoczeniem różnych nacji i sił politycznych, które razem współpracują. Ich celem jest przejąć rządy nad ziemią i uniezależnić się od Boga.

Zwierzę i wszetecznica

Zwierzę współpracuje ze wszetecznicą – duchową mocą, która pracuje nad tym, by sfałszować ewangelię i odwrócić ludzi od prawdy. Wszetecznica miesza chrześcijaństwo ze światem i głosi, że ludzie mogą żyć trochę dla Boga, a trochę dla samych siebie. Reprezentuje wszystkie fałszywe kościoły na świecie. Stosunek między zwierzęciem a wszetecznicą, jest korzystny dla obu stron, ale równocześnie nienawidzą siebie nawzajem. Na całym świecie wszetecznica daje ludziom wygodną religię, pomaga ich uspokoić i trzymać w ryzach. W zamian zwierzę daje wszetecznicy pieniądze i wsparcie od rządu.

Tutaj można przeczytać więcej na temat wszetecznicy.

Zwierzę i Antychryst

Zwierzę ściśle współpracuje też z Antychrystem (zwierzę wychodzące z ziemi, Objawienie Jana 13, 11-12) Antychryst uznaje autorytet zwierzęcia, a celem jego pracy jest, by wszyscy ludzie na ziemi czcili zwierzę i oddawali mu pokłon.

Dopóki oblubienica Chrystusa jest czynna tutaj na ziemi, ogranicza ona rozwój sług szatana.

W naszym czasie duch antychrysta i zwierzęcia mocno pracuje (I List Jana 2,18), ale żaden z nich nie osiągnął jeszcze pełni swej mocy. Dopóki oblubienica Chrystusa jest czynna tutaj na ziemi, ogranicza ona rozwój sług szatana.

Zmysł oblubienicy Chrystusa to droga pokory; zamiast czynić własną wolę, pragnie Ona służyć Bogu we wszystkim. (List do Filipian 2,5-8) Natomiast zmysł zwierzęcia i Antychrysta to wywyższanie samego siebie; ich celem jest odtrącić Boga i dbać tylko o własne interesy. (II List do Tesaloniczan 2,3-4) Kiedy oblubienica zostanie porwana, wtedy Duch Święty, który pracuje nad powstrzymywaniem zwierzęcia i Antychrysta, także opuści ziemię. (II List do Tesaloniczan 2,6-8) To da zwierzęciu i Antychrystowi możliwość, jakiej potrzebują, by przejąć absolutną władzę na ziemi.

W tych czasach – aż do momentu pochwycenia Oblubienicy, zwierzę coraz bardziej się rozwija i przybiera na sile. W widoczny sposób rozwiązuje wiele problemów i pokazuje światu, że ludzie już „nie potrzebują Boga”.

Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (I List do Tesaloniczan 5,3) Wydaje się, że zwierzę rozwiąże wiele problemów tego świata lecz w końcu przyjdzie zagłada.

Po porwaniu Oblubienicy

Po tym, jak Oblubienica Chrystusa zostanie porwana do nieba, zwierzę otrzyma możliwość, by przejąć całkowitą i absolutną władzę. Wtedy nie będzie już nikogo, kto mógłby go powstrzymać i raz na zawsze zrzucić wszetecznicę i wszelkie formy religii i przejąć kontrolę nad całym światem. (Objawienie Jana 14,8; 17,16) Zwierzę będzie wypowiadać „straszne i bluźniercze słowa” przeciwko Bogu i otrzyma pozwolenie, by tak czynić przez trzy i pół roku. Wtedy razem z Antychrystem ogłoszą samych siebie władcami świata i zmuszą wszystkie narody, by ugięły się przed nimi i oddały im pokłon. (Objawienie Jana 13-14 rozdział)

Będzie to straszny i trudny czas dla wszystkich tych, którzy pragną służyć Bogu.

Wtedy zwierzę pokaże, kim naprawdę jest i przyjdzie zagłada oraz zniszczenie na wszystkie narody. Z pozornie przyjaznego supermocarstwa, zwierzę stanie się globalnym dyktatorem. Zacznie otwarcie prześladować oraz walczyć ze sługami Bożymi i otrzyma władzę absolutną nad całą ziemią. (Objawienie Jana 13,7 i 17,15-17)

Zwierzę zmusi wszystkich, by odrzucili Boga a czcili jego samego. Ci ludzie, którzy zgodzą się na to, otrzymają znamię na rękę lub na czoło, by potwierdzić swoją decyzję. Bez tego znaku nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. (Objawienie Jana 13,16-17) To będzie straszny i trudny czas dla wszystkich tych, którzy pragną służyć Bogu. Ich jedyną nadzieją na zbawienie będzie męczeńska śmierć. (Objawienie Jana 14,13)

Tutaj można przeczytać więcej o wielkim ucisku.

Ideały zwierzęcia

Chrześcijanie będą prześladowani i zmuszani do tego, by odrzucić Boga. Wzorcem, jaki zwierzę wskaże narodom, będzie doskonały i całkowity humanizm.

Wtedy „religią” będzie kult człowieka, a co za tym idzie, samego zwierzęcia. (II List do Tesaloniczan 2,3-4) Celem będzie natychmiastowe zaspokojenie wszystkich niskich żądań ludzkich i instynktów. Gdy Bóg stworzył człowieka, stworzył ciało z prochu ziemi i tchnął ducha w to ciało. To była oddzielna część człowieka i dokładnie tak, jak ciało potrzebuje ziemskiego pokarmu, by żyć, tak duch musi otrzymać duchowy pokarm.

Wzorcem, jaki zwierzę wskaże narodom, będzie doskonały i całkowity humanizm.

Jest napisane, że „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. (Ewangelia Mateusza 4,4) Jednak zwierzę jest zajęte tylko chlebem, a nie duchowym pokarmem. Wszelkie myśli o Bogu zostaną usunięte i zakazane. Zwierzę ma na celu udowodnić, że ludzkość nie potrzebuje Boga i potrafi obejść się bez Niego.

Upadek zwierzęcia

Zwierzę otrzyma pozwolenie, by panować nad ziemią przez trzy i pół roku. (Objawienie Jana 13,5) I to wystarczy, kiedy ten czas przeminie. Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię razem ze swoją armią i zniszczy reżim zwierzęcia. Zarówno zwierzę jak i Antychryst zostaną żywcem wrzuceni do morza ognistego. Ich zwolennicy zostaną zabici mieczem, wychodzącym z ust Jezusa. (Objawienie Jana 19,20-21) Szatan, pan zwierzęcia, zostanie pojmany, związany i wrzucony do otchłani na tysiąc lat.

Tutaj można przeczytać więcej o ponownym przyjściu Chrystusa.

To oznacza początek nowej ery pokoju i dobrobytu, zwanej Tysiącletnim Królestwem.

Przeczytaj więcej o Tysiącletnim Królestwie tutaj.

Przygotowanie się na koniec

Nietrudno jest zobaczyć, że w miarę jak czas upływa, warunki na świecie stopniowo się pogarszają. Rządy państw coraz bardziej się jednoczą. Chociaż samo w sobie niekoniecznie jest to złą rzeczą, jednak duch tej „jedności” jest taki, że ludzie w końcu się zjednoczą i uznają, że potrafią rządzić sami, bez pomocy Boga. Oznacza to, że będą żyć według swoich pożądliwości, a więc w rzeczywistości wykonywać wolę szatana i jego zamiary. Jest to absolutnie bezbożny, wyniosły duch.

Świat balansuje na krawędzi całkowitej bezbożności, jednak jeszcze jest czas łaski.

To powinno być dla nas porządną pobudką! Świat balansuje na krawędzi całkowitej bezbożności, jednak jeszcze jest czas łaski. Teraz dla nas jest czas, by służyć Bogu i żyć według Jego praw, kiedy tylko mamy ku temu możliwość.

Życie pod rządami zwierzęcia będzie straszne i jedyne, na co sługa Boży może oczekiwać w tym czasie, to umrzeć jako męczennik. Jest to naprawdę straszna nagroda pocieszenia, kiedy pomyślimy o tej szansie, jaką mamy teraz – stać się wiernym sługą Chrystusa, przygotowywać się jako Jego Oblubienica, by zostać porwanym do nieba i być na wieki razem z Jezusem!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.