Czy możliwa jest jedność wśród chrześcijan?

Czy chrześcijanie muszą być podzieleni na tak wiele kościołów i ugrupowań?
Czy ty i ja możemy temu jakoś zaradzić?

Napisane przez Jan-Hein Staal
Czy możliwa jest jedność wśród chrześcijan?

Czy chrześcijanie muszą być podzieleni na tak wiele kościołów i ugrupowań?
Czy ty i ja możemy temu jakoś zaradzić?

Jak powstał pierwszy chrześcijański Zbór?

Bądź chętnym by oddać wszystko i nienawidzić własne życie, wziąć na siebie swój krzyż codziennie i nie wykonywać własnej woli.

Biblia wyjaśnia nam, jak to się zaczęło. Jezus dał warunek tym wszystkim, którzy chcą go naśladować i stać się Jego uczniami – bądź chętnym by oddać wszystko i nienawidzić własne życie, wziąć na siebie swój krzyż codziennie i nie wykonywać własnej woli.
Dopóki On był na ziemi, modlił się za swoich uczniów i dlatego zachowali jedność. Już wtedy istniało niebezpieczeństwo rozłamów, np. z powodu pytania o to, kto z nich jest największy.

Tuż przed swoją śmiercią, Jezus się modlił:
Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.” Ew. Jana 17,11.

Także później, tacy mężowie jak Paweł modlili się o jedność wśród chrześcijan. W swoich listach do pierwszych Zborów Paweł napominał do jedności i wzajemnej miłości. Do Koryntian, pisał tak: „A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.” 1 Korynt. 1,10. Zborowi w Efezie Paweł wyjaśnił, że wszyscy chrześcijanie są jednym ciałem. Jezus Chrystus jest głową i każdy członek pragnie wykonywać to, co On mówi. Dlatego też wszyscy chrześcijanie, bracia i siostry są spojeni jednością i powiązani ze sobą nawzajem i z głową w miłości.

Co stało się z jednością w pierwszym chrześcijańskim Zborze po upływie krótkiego czasu?

Większość chrześcijan zadowoliła się takim stanem rzeczy, ale jednocześnie mają nadzieję, że w przyszłości różne kościoły w niebie nagle staną się jedno.

Walka o poszczególne osoby, walka o poznanie i własne zdanie, sympatie i antypatie, gorzkość, zawiść i pogoń za czcią i chwałą – to wszystko już od czasu pierwszego Zboru wykonywało swoją niszczycielską pracę. Zamiast walczyć i modlić się o to, by stworzyć i zachować jedność, prawie wszyscy stopniowo przyzwyczaili się do wszelkich rozłamów. Chociaż świat chrześcijański organizuje od czasu do czasu międzywyznaniowe nabożeństwa, to jednak wszyscy wracają do swoich własnych kościołów i ugrupowań.

Większość chrześcijan zadowoliła się takim stanem rzeczy, ale jednocześnie mają nadzieję, że w przyszłości różne kościoły w niebie nagle staną się jedno. Zdecydowana większość nie wierzy w to, że może być koniec wszelkich sporów, rozłamów i niejedności między prawdziwymi uczniami już tutaj na ziemi. Przyczyną rozłamów jest grzech we wszelkich postaciach – od sympatii i antypatii, po zawiść, wielkość i nietolerancję.

Czy ty i ja możemy coś zrobić z tą niejednością wśród chrześcijan?

Prawdziwa jedność jest możliwa wśród uczniów także w naszym czasie.

W czasach pierwszych chrześcijan jedność rozpoczynała się w małych rzeczach. Ludzie, którzy chcieli żyć dla Jezusa z całego serca, musieli nauczyć się modlić o siebie, cieszyć się jeden z drugiego, przebaczyć i znosić siebie nawzajem. Musieli nauczyć się rezygnować ze swoich mniemań, poznania i wspólnie szukać w Biblii światła i mądrości od Boga. Dlatego ten pierwszy, mały Zbór mógł wzrastać. Jednak od czasu, gdy praca o tę jedność została zaniechana, zaczęły powoli powstawać różne ugrupowania i kościoły.
Ale ty i ja, na naszym miejscu, możemy trzymać się mocno tego, co Jezus powiedział do pierwszych uczniów – bądź chętnym by oddać wszystko i nienawidzić własne życie, wziąć na siebie swój krzyż codziennie i nie wykonywać własnej woli. Możemy modlić się i szukać przyjaciół, którzy jako chrześcijanie pragną żyć w taki sposób. Gdyż prawdziwa jedność jest możliwa wśród uczniów także w naszym czasie.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.