Czy nie powinieneś być ambasadorem Chrystusa?

Czy nie powinieneś być ambasadorem Chrystusa?

Biblia zachęca nas, byśmy byli posłańcami (ambasadorami) Chrystusa, ale co to tak właściwie oznacza i w jaki sposób powinniśmy żyć?

Jako chrześcijanin jesteś ambasadorem, kimś, kto reprezentuje Chrystusa. Podobnie jak ziemski ambasador reprezentuje i przekazuje życzenia i wolę głowy państwa, przez którego jest wysłany, tak samo ty masz innym przekazywać wolę Chrystusową.

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy …” (II List do Koryntian 5,20).

Kogo reprezentujesz swoim życiem? Chrystusa czy siebie? Żyjesz według swoich własnych zainteresowań, czy dla Niego? Być może łatwo jest od czasu do czasu żyć dla Jezusa, a pozostały czas wykorzystać tylko dla siebie i swoich zainteresowań. Kogo reprezentujesz, gdy siadasz przed komputerem i używasz media? Czy twoja rola ambasadora jest tylko na pół etatu, czy też na cały etat?

Jesteś przykładem

Kogo reprezentujesz swoim życiem? Chrystusa czy siebie?

Prawdą jest, że nasze postępowanie przemawia do ludzi wokół nas o wiele bardziej niż to, co mówimy. Być może myślimy, że wtedy reprezentujemy Chrystusa, kiedy mówimy o Nim innym. Ale to właśnie nasze życie – nasze postanowienia i to, co uczynimy lub to, czego nie uczynimy w danej sytuacji – rzeczywiście przemawia najbardziej.

Twoje życie jest przykładem dla innych, obojętnie czy tego chcesz, czy nie. Jest tylko pytanie, czy jesteś dobrym, czy złym przykładem. Możemy wyrazić to w inny sposób: przez cały czas twoje życie kogoś reprezentuje – pytanie brzmi: „Kogo?”

Twoje życie jest przykładem dla innych, obojętnie czy tego chcesz, czy nie. Jest tylko pytanie, czy jesteś dobrym, czy złym przykładem.

Jezus powiedział, że drzewo poznaje się po jego owocach. To inni ludzie kosztują owoce, które wychodzą z twojego życia w codziennych okolicznościach.

Jest możliwym dla nas być podobnym Chrystusowi

Czy w szkole lub w pracy płyniesz z prądem, ponieważ trudno ci powiedzieć „nie” i iść w przeciwnym kierunku niż grupa? Czy też żyjesz dla Jezusa i zajmujesz stanowisko odpowiednie do tego, co jest dobre i słuszne? Czy poddajesz się, kiedy w trudnych okolicznościach frustracja i złość podnoszą się w tobie, czy też ludzie wokół ciebie odczuwają tylko pokój i cierpliwość?

To musi być dla nas możliwe, abyśmy naśladowali Chrystusa, tzn. przekazywali i reprezentowali Jego wolę podczas naszego życia tutaj na ziemi

Kiedy w trudnych sytuacjach czynisz to, co dobre i właściwe, jesteś ambasadorem Chrystusa. Ludzie widzą życie Syna Bożego, które ponownie objawia się w człowieku! A moc, która w różnych okolicznościach pojawia się jako dobroć i miłość w życiu, może przynieść nadzieję innym, którzy także tęsknią za takim życiem, pełnym dobroci i miłości – życiem Chrystusowym.

Apostoł Paweł pisze: „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” (I List do Koryntian 11,1). Podobnie napisał w Liście do Efezjan 5,1: „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane.” A więc to musi być dla nas możliwe, abyśmy naśladowali Chrystusa, tzn. przekazywali i reprezentowali Jego wolę podczas naszego życia tutaj na ziemi.

Moc, by żyć jako ambasador Chrystusa

Duch Święty może wejść do serc wszystkich wierzących, aby prowadzili życie godne ich niebiańskiego powołania – przekształcone życie, pełne dobroci i miłości.

Gdybyśmy tylko naszą własną siłą próbowali tak żyć, byłoby to niemożliwe. Lecz Duch Święty może wejść do serc wszystkich wierzących i pomóc im prowadzić życie godne ich niebiańskiego powołania – przekształcone życie, pełne dobroci i miłości.

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (II List do Tymoteusza 1,7). Ponownie jest napisane „Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (List do Filipian 2,13).

Błogosławiony każdy, kto wierzy w to, co jest napisane; wierzy w moc dostępną dla tych, którzy miłują Boga z całego swojego serca. Dzięki tej mocy możemy, w trakcie naszego krótkiego życia tutaj na ziemi, być ambasadorami Chrystusa i stać się przykładem, żywym i namacalnym dowodem na to, że jest możliwe życie w zupełnym przekształceniu. Taką ewangelię możemy przekazywać innym.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.