Czy wiesz, kim jesteś?

Czy jesteś świadomy tego, że zostałeś wybrany przez Boga i jesteś królewskim kapłaństwem, Jego ludem nabytym? Jakie to ma dla ciebie znaczenie?

Czy wiesz, kim jesteś?

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” (I List Piotra 2,9)

Jesteście rodem wybranym.

Jesteście królewskim kapłaństwem.

Jesteście narodem świętym, ludem nabytym.

Zostaliście powołani z ciemności.

Zostaliście powołani do Jego cudownej światłości.

Jesteście powołani, by rozgłaszać Jego cnoty

Bóg powołał cię i zna twoje imię

Czy wierzysz w to? Czy otrzymałeś wiarę, że ten werset napisany jest o tobie? Wierzysz, że Bóg myślał o tobie, zanim położył fundamenty ziemi i zaplanował twoje życie na długo przedtem, nim się urodziłeś? (List do Efezjan 1,4; Psalm 139)

Jeżeli naprawdę wierzysz, że jesteś królewskim kapłaństwem – kapłanem Boga, wtedy będziesz trzymał się z dala od wszelkiego zła na tym świecie. Już dłużej nie musisz się bać tego, co ludzie myślą lub mówią o tobie; należysz do Boga. Możesz zostać odłączony od tych okropnych duchów, które chcą cię pociągnąć w dół do tych najniższych stron świata. (II List do Koryntian 6,16-18)

Możesz iść przez życie i nosić swoje powołanie, jak koronę: jesteś duchem wiecznym, zostałeś wybrany przez Boga i jesteś drogocenny, stworzony do niebiańskich rzeczy. Wtedy sprawy tego świata tracą swój blask, ponieważ ich ciemność i oszustwo są jawne dla ciebie. Bóg powołał cię do swojej cudownej światłości.

Uda ci się!

Żyjesz na tym świecie i musisz w nim egzystować. W szkole, w pracy, gdziekolwiek jesteś, spotkają cię sytuacje, które sprawiają, że jesteś kuszony. Jeśli jednak stale jesteś świadomy tego, że masz wysokie i święte powołanie, to da ci moc, by:

 • Odejść od nieczystych rozmów, plotek czy obmawiania
  (List do Efezjan 5,4; List Jakuba 3,6);
 • Być ukryty w Nim i nie poddawać się presji rówieśników, potrzebie rywalizacji, czy też niskiej samoocenie
  (I List do Koryntian 12,4-6);
 • Odwrócić się od pop kultury, dla której to, co złe w oczach Bożych uważane jest za zupełnie normalne
  (Psalm 1,1);
 • Być uprzejmym, pełnym szacunku i miłości względem innych – nauczycieli, szefów, współpracowników, rodziców czy innych osób, z którymi masz do czynienia w codziennym życiu –chociaż wszyscy wokół ciebie nie zachowują się tak
  (List do Filipian 2,3; List do Kolosan 3,12-14);
 • Odpłacać dobrem za zło (List do Rzymian 12,21);
 • Nie zazdrościć grzesznikom (Przypowieści Salomona 23,17);
 • Żyć przed Bożym obliczeme zamiast martwić się tym, co ludzie myślą o tobie. (I List Piotra 1,24-25);
 • Być odważnym i nieustraszonym (V Księga Mojżeszowa 31,6);
 • Znosić pogardę i hańbę dla Jego imienia. (Hebrajczyków 13,13);
 • Przezwyciężyć lenistwo, narzekanie, własne słabości, arogancję, itd.;
 • oraz dużo, dużo więcej.

„Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie.” (List do Filipian 2,15)

Zbliż się do Boga

Jeśli w codziennym życiu chcesz zachować swoje powołanie, musisz uzbroić się Słowem Bożym – zanim wyjdziesz z domu. Wiesz, że spotkasz różne sytuacje w życiu, a wraz z nimi pokuszenia. Wyjdź na świat zdecydowany, z już podjętymi decyzjami: dzisiaj będę służył tylko Bogu i przezwyciężę wszystko, co może prowadzić mnie do czegoś innego. (Ew. Łukasza 4,8)

Wzmacniaj się w ciągu dnia. O każdej porze dnia możesz prowadzić wewnętrzny dialog z Bogiem. Przyjdź do tronu łaski, gdy jesteś w potrzebie. Kiedy to konieczne, znajdź ciche miejsce, gdzie możesz modlić się i wołać do Boga lub usiąść z Jego Słowem, aby się wzmocnić. (List do Hebrajczyków 4,16; Psalm 1,2-3)

Bóg cię zna, miłuje i zawsze jest z tobą

Możesz odczuwać, że jesteś bezsilny i niemal pozbawiony nadziei w twoich pokuszeniach. Jednak Bóg nie powołał cię do wielkich rzeczy, ani nie pozostawi cię, byś radził sobie z nimi sam. On czyni dla ciebie dużo więcej! Jest zawsze z tobą, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, wzmacnia cię i pragnie, byś wybrał i czynił dobro. Niezależnie od tego, jak mocno i jak często jesteś kuszony, niezależnie od tego, jak bardzo szatan próbuje cię przekonać, byś się poddał – Bóg jest mocniejszy i da ci wszystko, czego potrzebujesz, by być zwycięzcą! [kimś więcej, niż zwycięzcą – ang. tłumacz.] (List do Rzymian 8,37)

„Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.” (Księga Izajasza 43,1-2)

Bóg zna ścieżkę, którą masz iść jako uczeń, zna wodę i ogień, jakich będziesz doświadczał. On trzyma cię w Swojej dłoni i nigdy cię nie zapomni ani nie opuści. Szatan może ryczeć, jak lew, lecz ty możesz mu się przeciwstawić, mocny w wierze, gdyż Bóg Wszechmogący jest źródłem twojej mocy, ochroną i pomocą.
(Księga Jozuego 1,5; I List Piotra 5,8-9)

Bóg zawsze poprowadzi cię do zwycięstwa w Chrystusie, a twoje życie będzie zwiastować to, co Bóg może uczynić w tych, którzy do Niego należą i wierzą w Niego.
(II List do Koryntian 2,14;  List do Rzymian 8,28)

Należysz do Boga. Uwierz, że te słowa należą do ciebie, a będziesz w stanie czynić potężne rzeczy w Nim.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Jak być chrześcijaninem

Być chrześcijaninem to dużo głębsze życie niż tylko wiara w przebaczenie grzechów oraz proszenie Jezusa, by wszedł do naszego serca. Jest to życie w ciągłym wzroście i rozwoju w tym, co jest Chrystusowe. Książka ta w bardzo jasny i prosty sposób przedstawia fundament chrześcijańskiego życia.