Czym jest łaska w Nowym Przymierzu?

W Liście do Rzymian 8 jest napisane, że Jezus przyszedł na świat z powodu grzechu. On przyszedł pełen łaski i prawdy.

Czym jest łaska w Nowym Przymierzu?

Łaska w Nowym Przymierzu

Jest wielka różnica pomiędzy Starym, a Nowym Przymierzem. Możemy to wyraźnie zobaczyć w sytuacji, gdy Jezus miał zadecydować, co zrobić z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Ludzie stali wokół niej i chcieli ją ukamienować. W Starym Przymierzu byłaby to właściwa kara za jej grzech. Jednak Jezus schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Nie wiemy, co napisał, ale być może: „Nie będziesz pożądał.” To było jedno z przykazań, jednak nikt z oskarżycieli tej kobiety nie mógł twierdzić, że przestrzega tego przykazania! Kiedy Jezus skończył pisać, ludzie ci zaczęli się wycofywać, poczynając od najstarszych. Wtedy Jezus powiedział do tej kobiety: „I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.” (Ew. Jana 8,11)

Taka jest prawda i łaska Nowego Przymierza. Nie jesteśmy potępieni za nasze grzechy, ale możemy iść i już więcej nie grzeszyć!

Bóg dał nam ku temu Ducha Świętego, Ducha, w którym żył Jezus i w którym zwyciężał. Ten Duch jest o wiele mocniejszy, niż duch tego świata i przez tego Ducha również my możemy przezwyciężyć tak, jak Jezus zwyciężył. Jest napisane, że wtedy razem z Nim zasiądziemy na Jego tronie! (Objawienie Jana 3,21)

Nowa droga z powrotem do Boga

Widzimy więc powód, dla którego Jezus przyszedł na ziemię. W Starym Przymierzu nie było możliwe zwyciężyć nad grzechem, gdyż chęć – pożądliwość – była wewnątrz. Zakon mógł potępić i osądzić grzech jedynie wtedy, gdy wyszedł z ciała na zewnątrz. Natomiast nie potrafił nic uczynić z samą pożądliwością, dlatego też pożądliwość weszła do serca i sprawiła, że serce stało się nieczyste. Ludzie musieli raz za razem składać ofiary, by otrzymać przebaczenie grzechów. Zakon był zbyt słaby i bezsilny, gdy chodziło o zwycięstwo nad grzechem. (List do Rzymian 8,3)

Jednak Jezus powiedział: „Ja jestem droga i prawda i żywot!” (Ew. Jana 14,6). Otworzył nową i żywą drogę, po której możemy iść; drogę z powrotem do Boga. Łaska w Nowym Przymierzu polega na tym, że możemy przyjść do Niego i otrzymać zwycięstwo nad grzechem. Nie musimy więc stale upadać i upadać i za każdym razem prosić o łaskę, czyli o przebaczenie naszych grzechów.

Kiedy Jezus wygłosił Kazanie na Górze i mówił o przykazaniach, nie mówił to tylko po to, żebyśmy dowiedzieli się, iż jesteśmy grzesznikami. W Liście do Rzymian 7 jest napisane, że poznanie grzechu przyszło przez zakon. Musimy więc zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami. Wtedy możemy przyjść do Jezusa i otrzymać przebaczenie grzechów. Jednak Jezus umarł nie tylko z powodu naszych przewinień. Został również podniesiony ku naszemu usprawiedliwieniu. Skoro więc zostaliśmy pojednani przez śmierć Jezusa, to tym bardziej będziemy zbawieni przez Jego życie!

„Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.” (List do Rzymian 5,10)

Zbawieni przez Jego życie

Zbawienie przez życie Jezusa oznacza, że my również możemy nauczyć się prowadzić zwycięskie życie tak, jak On je prowadził. Jednak do tego potrzebujemy łaski. Lecz czym jest łaska bez prawdy? I do czego chcesz ją wykorzystać, jeśli nie chcesz poznać prawdy? Prawda oznacza, że widzimy grzech w naszym ciele, uznajemy go przez wiarę i możemy go przezwyciężyć dzięki łasce. Potrzebujemy łaski, jeśli mamy przestrzegać przykazań pomimo pożądliwości i złych skłonności, jakie mamy w sobie, by życie Jezusa mogło się w nas objawić.

„Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło.” (II List do Koryntian 4,10)

To jest tajemnica pobożności. Zwycięzcy widzą ją przez łaskę. Radują się i otrzymują błogosławione rezultaty życia, zwyciężając we wszystkich sytuacjach i okolicznościach życia.

Jakże dobrze jest, kiedy wszelkie spory, podziały i wszystko to, co złe jest pod naszymi stopami, a naszą siłą napędową w życiu jest miłość. Dzięki niej możemy otrzymać więcej poznania i więcej mądrości, by stać się dobrymi ludźmi, coraz lepszymi dla innych. To jest naszą radością i naszą chwałą, jako rezultat tego, że Jezus oddał za nas swoje życie. To jest łaska w Nowym Przymierzu.

Ten artykuł został napisany na podstawie przemowy Kårego J. Smitha  z dnia 5 listopada 2018 roku.

Więcej na temat łaski w Nowym Przymierzu można przeczytać na naszej stronie tematycznej.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.