Otwórz zawartość
"Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki."

Available in Afrikaans, Deutsch, English, Suomi, Français, Italiano, Norsk, Nederlands, Română

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Przez wiarę w odkupienie Chrystusa otrzymujemy przebaczenie grzechów. Wystarczy, że wiemy o tym oraz wierzymy, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism. (I List do Koryntian 15, 3) To z kolei mówi nam, że Jezus żył tutaj na świecie i nigdy nie zgrzeszył; w przeciwnym wypadku byłby winny śmierci, a wtedy Jego śmierć nie mogłaby stać się dla nas odkupieniem.

Jesteśmy jednak powołani nie tylko do tego, by otrzymać przebaczenie grzechów, ale również do zwycięstwa nad wszelkim grzechem oraz wstępowania w ślady Tego, który grzechu nie popełnił. (I List Piotra 2, 20-24) To właśnie jest Chrystus objawiony w ciele – Syn Człowieczy. Jego pokuszenia, trudności, walki i zwycięstwa w czasie, gdy żył tutaj na ziemi – mają dla nas wielkie znaczenie i tym jesteśmy żywo zainteresowani.

Celem tej książki jest pocieszenie oraz dostarczenie radości i wzmocnienia wszystkim tym, którzy mają szczere pragnienie i tęsknotę, by wstępować w ślady Jezusa. Oby wielu otrzymało oświecone oczy serca i zobaczyło wielkość i piękno Chrystusa w Jego głębokim uniżeniu – za dni Jego życia w ciele! Oby wielu dostrzegło Jego mistrzowskie dzieło i przez to umocniło się w wierze, że jest możliwe otrzymać zwycięstwo nad wszelkim grzechem, niezależnie od zmieniających się okoliczności!

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Obserwuj nas