Otwórz zawartość
"Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki."

Available in Deutsch, English, Suomi, Français, Nederlands, Norsk, Türkçe

Jak być chrześcijaninem

Być chrześcijaninem to dużo głębsze życie niż tylko wiara w przebaczenie grzechów oraz proszenie Jezusa, by wszedł do naszego serca. Jest to życie w ciągłym wzroście i rozwoju w tym, co jest Chrystusowe. Książka ta w bardzo jasny i prosty sposób przedstawia fundament chrześcijańskiego życia.

W krótkich, jasno napisanych rozdziałach, Elias Aslaksen opisuje, co to znaczy być chrześcijaninem i jak nim zostać. Używa Słowa Bożego, by zobrazować, jak powinno wyglądać nasze chrześcijańskie życie; każdy rozdział jest zwięzły i na temat. Nie „owija w bawełnę” lecz używa prostego języka, którego nie da się niewłaściwie zrozumieć. Prawdziwymi chrześcijanami – prawdziwymi naśladowcami Chrystusa – stajemy się dzięki wierze w Jezusa, jako Syna Bożego oraz w dzieło, którego dokonał dla nas, kiedy żył tutaj na ziemi, jak również przez wstępowanie w Jego ślady i posłuszeństwo przykazaniom, które nam dał. W tej budującej broszurce można przeczytać o prawdziwym chrześcijaństwie i w jaki sposób wprowadzić to chrześcijaństwo w życie.

Książka ta odrzuca sztuczną religijność oraz wystawne formy i zwyczaje zewnętrznego życia. Mówi o wewnętrznym życiu, które w prostej wierze i w posłuszeństwie toczy się przed obliczem Bożym. Jest to czynne życie, pełne zmian, przekształcenia oraz posuwania się do przodu. W takiej duszy dokonuje się ogromna praca. W swoim życiu chrześcijanin przechodzi wielki rozwój.

„Miłuj Tego, który umiłował cię tak mocno. Nie pogardzaj Jego krwią, którą wylał za ciebie ku przebaczeniu grzechów oraz zwycięskiemu życiu.”

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Obserwuj nas