Otwórz zawartość
"Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki."

Łaska w Jezusie Chrystusie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.

Wielu ludzi zadowala się tą myślą, że łaska oznacza przebaczenie grzechów. Gdyby jednak łaska tylko zakrywała grzech, to jak moglibyśmy zaprzestać grzeszyć? Wtedy powaga grzechu nie byłaby aż tak wielka, jak jest w rzeczywistości. Łaska obejmuje dużo więcej niż tylko przebaczenie. Oznacza również prawdę i pomoc, byśmy mogli całkowicie zaprzestać grzeszyć, co jest zamiarem Bożym względem nas, chrześcijan. To jest ta lepsza nadzieja w Nowym Przymierzu. W Starym Przymierzu ludzie również mogli otrzymać przebaczenie grzechów, ale nic nie było w stanie wyprowadzić ich z grzechu. Teraz, przez łaskę, która jest w Jezusie Chrystusie, możemy osiągnąć dużo więcej! Teraz możemy stać się doskonali! (List do Hebrajczyków 6, 1) Dostępna nam łaska oznacza, że otrzymujemy moc z wysokości, która jest większa niż moc grzechu. Jest wystarczająco mocna, by przeprowadzić nas przez każde pokuszenie bez upadku w grzech. Pełni śmiałości możemy przystąpić do tronu łaski oraz otrzymać pomoc we właściwym czasie. Nie możemy pozwolić, by ta łaska objawiła się nadaremno w naszym życiu.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Obserwuj nas