Otwórz zawartość
"Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki."

Available in Afrikaans, Deutsch, English, Español, Suomi, Français, Italiano, Nederlands, Norsk

Nowe Przymierze i tajemna moc nieprawości

Nowe Przymierze jest osobistym przymierzem, które zawieramy z Bogiem. Zobowiązujemy się być posłusznymi wszelkiej Bożej woli, a w zamian On zobowiązuje się wyposażyć nas we wszystko, czego potrzebujemy do wypełnienia tego przymierza. Tajemna moc nieprawości sprawia, że większość ludzi niewłaściwie tłumaczy tę część łaski, którą Jezus nam przyniósł i zmienia Bożą łaskę w przyzwolenie, by grzeszyć.

Żyjemy w czasach ostatecznych. Są to trudne czasy, ponieważ ludzie przybierają pozór pobożności, ale zaprzeczają jej mocy. Odwracają się od prawdy i zwracają się ku baśniom. (II List do Tymoteusza 3, 1-5) Pozbawiają krew Jezusa jej mocy.

Sigurd Bratlie odważył się jednak obnażyć tę hipokryzję, jaka ukrywa się za takimi wyrażeniami, jak: „Pod krwią,” „Dzieło Golgoty wystarcza” lub „Alleluja, chwalmy Pana!” Podkreśla, co mamy uczynić, jako chrześcijanie, by dochować naszej części przymierza, jakie zawarliśmy z Bogiem w Chrystusie Jezusie. Bóg obiecał wymazać nasze grzechy i błogosławić nas wszelkimi błogosławieństwami duchowymi oraz ziemskimi. W zamian za to musimy zobowiązać się, że oddamy wszystko; że będziemy posłuszni całej Jego woli; że zachowamy przykazania Jezusa.

Książka ta pobudza czytelnika, by podążać za Jezusem wąską drogą życia. Jeśli nie idziemy za Nim tą drogą, nigdy nie będziemy w stanie wstępować w ślady Tego, który grzechu nie popełnił. (I List Piotra 2, 21-24)  Oby stało się to przebudzeniem poruszającym nasze serca, by umrzeć razem z Nim oraz żyć razem z Nim, a wszelkie kłamstwo – fałszywa nauka i nieprawość –  zostały obnażone, zanim powróci Jezus.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Obserwuj nas