Otwórz zawartość
"Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki."

O czasach ostatecznych

Bardzo proste i jasne wytłumaczenie proroctw z Objawienia Jana. Książka ta została napisana zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej, więc jeszcze bardziej dotyczy czasów, w którym obecnie żyjemy. Podkreśla przede wszystkim to, jak ważne jest bogobojne życie teraz – przed ponownym przyjściem Jezusa.Książka, napisana przez Sigurda Bratlie (1905-1996), jest jedną z tych, które mają największe znaczenie dla pracy misyjnej w Chrześcijańskim Kościele Brunstad (Brunstad Christian Church), a zwłaszcza dla pracy ewangelizacyjnej w Europie Wschodniej. Napisana zaraz po II Wojnie Światowej, skupia się szczególnie na czasach ostatecznych. Sigurd Bratlie koncentruje się przede wszystkim na znaczeniu bogobojnego życia w czasach przed ponownym przyjściem Jezusa. Nie wpada jednak w pułapkę i nie pisze o szczegółach dotyczących tego tematu, jak większość osób, które również pisały o czasach ostatecznych. Dzięki temu jego książka jest aktualna również dzisiaj! Być może powodem jest moc, która sprawia, że tak wielu czytelników z tak wielu krajów i kultur otrzymało duchową siłę oraz inspirację, gdyż światło pada na wewnętrzne życie z Bogiem – w przeciwieństwie do zewnętrznego, religijnego kultu.

Jest to potężne poselstwo, które musimy wziąć sobie do serca; czuwać i modlić się, byśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym, gdy tutaj powróci – niezależnie od tego, kiedy to będzie. „Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.” (Ew. Łukasza 21,36)

In this book Sigurd Bratlie exposes the truth about the bride and the harlot which are written about in the book of Revelation. (Revelation 21:9; Revelation 17:3-5) He also unmasks the spirit of the Antichrist which is working in these days to turn people from true Christianity, and clearly outlines how a Christian can take a stand against these spirits and live a godly life in the middle of this ungodly world. There is a powerful spirit of truth in his writing.

It is perhaps this spirit that has led so many readers from so many countries and cultures to personally find spiritual power and inspiration through this book. The light is shone so clearly on the importance of living an inner life with God in contrast to feigned religious, outward worship.

This is a powerful message that we need to take to heart. To watch and pray, so we can stand before the Son of Man again – regardless of when that may be. “Watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man.” Luke 21:36.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Obserwuj nas