Otwórz zawartość
"Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki."

Available in Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Tak wielkie zbawienie

Apostoł, który pisał list do Hebrajczyków, nazwał go „słowem napomnienia.” Celem tej broszurki jest rozwinięcie tego napomnienia tak, by przyniosło ono pomoc i wiarę oraz zbawienie wszystkim, którzy mają niebiańskie powołanie. Wszyscy ci, którzy postępują według napomnień zawartych w Liście do Hebrajczyków, mogą osiągnąć wielkie zbawienie.

W liście do Hebrajczyków możemy zobaczyć jak wielkim jest Jezus, który przyniósł nam ewangelię. Jest odblaskiem chwały Bożej, dziedzicem wszechrzeczy. Jezus stał się pierworodnym pośród braci, został namaszczony olejkiem wesela, jak żaden z Jego towarzyszy. Ustanowił Nowe Przymierze, doskonałe zbawienie oraz otworzył nam nową i żywą drogę aż do świątyni.

W tej książce wiele czytamy o jedynym Bożym Synu, który objawił się w ciele i krwi, jak my. Dlatego też światło pada również na ducha antychrysta, który przekręcił tę prawdę, a z nią zbawienie oraz nadzieję, jaką przyniósł nam Jezus. Książka ta ma na celu doprowadzić do wiary i zbawienia wszystkich tych, którzy mają niebiańskie powołanie. (Przeczytaj I List Jana 4, 1-3 oraz II List Jana 7-8)

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Obserwuj nas