Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki.

Dostępne również w Deutsch, English, Français, Nederlands, Norsk, Suomi, Türkçe

Jak być chrześcijaninem

W krótkich, jasno napisanych rozdziałach, Elias Aslaksen opisuje, co to znaczy być chrześcijaninem i jak nim zostać. Używa Słowa Bożego, by zobrazować, jak powinno wyglądać nasze chrześcijańskie życie; każdy rozdział jest zwięzły i na temat. Nie „owija w bawełnę” lecz używa prostego języka, którego nie da się niewłaściwie zrozumieć. Prawdziwymi chrześcijanami – prawdziwymi naśladowcami Chrystusa – stajemy się dzięki wierze w Jezusa, jako Syna Bożego oraz w dzieło, którego dokonał dla nas, kiedy żył tutaj na ziemi, jak również przez wstępowanie w Jego ślady i posłuszeństwo przykazaniom, które nam dał. W tej budującej broszurce można przeczytać o prawdziwym chrześcijaństwie i w jaki sposób wprowadzić to chrześcijaństwo w życie.

Książka ta odrzuca sztuczną religijność oraz wystawne formy i zwyczaje zewnętrznego życia. Mówi o wewnętrznym życiu, które w prostej wierze i w posłuszeństwie toczy się przed obliczem Bożym. Jest to czynne życie, pełne zmian, przekształcenia oraz posuwania się do przodu. W takiej duszy dokonuje się ogromna praca. W swoim życiu chrześcijanin przechodzi wielki rozwój.

„Miłuj Tego, który umiłował cię tak mocno. Nie pogardzaj Jego krwią, którą wylał za ciebie ku przebaczeniu grzechów oraz zwycięskiemu życiu.”