Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki.

Dostępne również w Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Türkçe

Łaska w Jezusie Chrystusie

Wielu ludzi zadowala się tą myślą, że łaska oznacza przebaczenie grzechów. Gdyby jednak łaska tylko zakrywała grzech, to jak moglibyśmy zaprzestać grzeszyć? Wtedy powaga grzechu nie byłaby aż tak wielka, jak jest w rzeczywistości. Łaska obejmuje dużo więcej niż tylko przebaczenie. Oznacza również prawdę i pomoc, byśmy mogli całkowicie zaprzestać grzeszyć, co jest zamiarem Bożym względem nas, chrześcijan. To jest ta lepsza nadzieja w Nowym Przymierzu. W Starym Przymierzu ludzie również mogli otrzymać przebaczenie grzechów, ale nic nie było w stanie wyprowadzić ich z grzechu. Teraz, przez łaskę, która jest w Jezusie Chrystusie, możemy osiągnąć dużo więcej! Teraz możemy stać się doskonali! (List do Hebrajczyków 6, 1) Dostępna nam łaska oznacza, że otrzymujemy moc z wysokości, która jest większa niż moc grzechu. Jest wystarczająco mocna, by przeprowadzić nas przez każde pokuszenie bez upadku w grzech. Pełni śmiałości możemy przystąpić do tronu łaski oraz otrzymać pomoc we właściwym czasie. Nie możemy pozwolić, by ta łaska objawiła się nadaremno w naszym życiu.