Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki.

Dostępne również w Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi

Nowe Przymierze i tajemna moc nieprawości

Żyjemy w czasach ostatecznych. Są to trudne czasy, ponieważ ludzie przybierają pozór pobożności, ale zaprzeczają jej mocy. Odwracają się od prawdy i zwracają się ku baśniom. (II List do Tymoteusza 3, 1-5) Pozbawiają krew Jezusa jej mocy.

Sigurd Bratlie odważył się jednak obnażyć tę hipokryzję, jaka ukrywa się za takimi wyrażeniami, jak: „Pod krwią,” „Dzieło Golgoty wystarcza” lub „Alleluja, chwalmy Pana!” Podkreśla, co mamy uczynić, jako chrześcijanie, by dochować naszej części przymierza, jakie zawarliśmy z Bogiem w Chrystusie Jezusie. Bóg obiecał wymazać nasze grzechy i błogosławić nas wszelkimi błogosławieństwami duchowymi oraz ziemskimi. W zamian za to musimy zobowiązać się, że oddamy wszystko; że będziemy posłuszni całej Jego woli; że zachowamy przykazania Jezusa.

Książka ta pobudza czytelnika, by podążać za Jezusem wąską drogą życia. Jeśli nie idziemy za Nim tą drogą, nigdy nie będziemy w stanie wstępować w ślady Tego, który grzechu nie popełnił. (I List Piotra 2, 21-24)  Oby stało się to przebudzeniem poruszającym nasze serca, by umrzeć razem z Nim oraz żyć razem z Nim, a wszelkie kłamstwo – fałszywa nauka i nieprawość –  zostały obnażone, zanim powróci Jezus.