Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki.

Dostępne również w Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Tak wielkie zbawienie

W liście do Hebrajczyków możemy zobaczyć jak wielkim jest Jezus, który przyniósł nam ewangelię. Jest odblaskiem chwały Bożej, dziedzicem wszechrzeczy. Jezus stał się pierworodnym pośród braci, został namaszczony olejkiem wesela, jak żaden z Jego towarzyszy. Ustanowił Nowe Przymierze, doskonałe zbawienie oraz otworzył nam nową i żywą drogę aż do świątyni.

W tej książce wiele czytamy o jedynym Bożym Synu, który objawił się w ciele i krwi, jak my. Dlatego też światło pada również na ducha antychrysta, który przekręcił tę prawdę, a z nią zbawienie oraz nadzieję, jaką przyniósł nam Jezus. Książka ta ma na celu doprowadzić do wiary i zbawienia wszystkich tych, którzy mają niebiańskie powołanie. (Przeczytaj I List Jana 4, 1-3 oraz II List Jana 7-8)