Proszę się zalogować lub zarejestrować "aby pobrać e-książki.

Dostępne również w Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Română, Suomi

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany

Wstęp do książki Eliasa Aslaksena zaczyna się słowami:

„To, że On został ukrzyżowany, to jedno, natomiast to, że my mamy być ukrzyżowani, to jest zupełnie coś innego, tak samo jak jedną sprawą jest, że On czynił Bożą wolę, a czymś zupełnie innym, że my mamy ją czynić. Jezus nie został ukrzyżowany zamiast nas, żebyśmy mogli uniknąć krzyża, ale po to, byśmy byli ukrzyżowani razem z nim.”

E. Aslaksen wyjaśnia również, jaki jest cel napisania tej książki: „(…) by udało się to wielu. Oby i Tobie się udało, drogi czytelniku.” Pisze dalej o tym, co to znaczy być ukrzyżowanym. Jest to coś więcej, niż symbol dzieła, jakiego Jezus dokonał dla nas. To znaczy, że nasze własne ciało ma zostać przybite do krzyża wraz z namiętnościami i żądzami (List do Galacjan 5, 24) tak, by grzech więcej się w nas nie objawiał – skoro ciało umarło. Nasza stara natura zostaje odłożona, ponieważ przyoblekliśmy życie Chrystusowe. Wiara w ukrzyżowanie naszego ciała daje nam zwycięstwo nad grzechem, o którym wiemy i na który mamy światło w naszym własnym życiu. Takie ukrzyżowane życie prowadzi do potężnych rezultatów w życiu ludzi, którzy je wybrali. Oni doświadczają Bożych obietnic w swoim życiu. Doświadczają zwycięskiego życia, odpocznienia w Bogu, duchowego wzrostu oraz rozwoju w ciele Chrystusowym.