Jezu, drogi Jezu

PIEŚŃ: Modlitwa z głębi serca.

Chrześcijańska pieśń, która jest modlitwą do Boga oraz podziękowaniem za Jego Słowo, za miłość i pomoc jaką otrzymujemy. Pieśń ze śpiewnika BCC Kwiat Migdałowy.

Tekst:

Jezu, drogi Jezu, Ty wiesz o mnie wszystko,
Wszystkim też kierujesz i o wszystkim wiesz.
Uchwyć moje serce, zniszcz cierpienia wszelkie.
Proszę Cię, Ty oczyść w twej miłości je.

“Pomóż mi trwać w Twoich prawach co dzień” –
Tak wołać serce me śmie.
“Pomóż miłować Twe prawa co dzień” –
Tak ciągle woła serce me.

To, co wzrok napotka i co duch odczuwa,
Wszystko co widzialne i jak złoto lśni –
Niech jest dla mnie pustką, bez wartości żadnej,
Pragnę dojść do nieba, zyskać jego cześć.

“Pomóż mi trwać w Twoich prawach co dzień” –
Tak wołać serce me śmie.
“Pomóż miłować Twe prawa co dzień” –
Tak ciągle woła serce me.

Drogi Jezu pomóż, bym trwał zawsze z Tobą,
Niech to, co mnie spotka zyskiem dla mnie jest.
Nie chcę być zwiątpiały, nie chcę być nieweirny,
Lecz chcę wrzącą miłość zawsze w sobie mieć.

Dzięki, że mnie karcisz i że napominasz,
Dzięki za miecz ostry, co w mym duchu tnie.
Dzięki Ci za łzy, co tak ostrożnie ścierasz.
Dzięki za wzmocnienia, które stale ślesz.

“Pomóż mi trwać w Twoich prawach co dzień” –
Tak wołać serce me śmie.
“Pomóż miłować Twe prawa co dzień” –
Tak ciągle woła serce me.

Pieśń ze śpiewnika BCC Kwiat Migdałowy #466
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church