Otwórz zawartość

Nie troszczcie się o nic – Bóg jest blisko!

Jako młoda, chrześcijańska matka, Julie była dręczona przez troski – aż do momentu, gdy usłyszała bardzo wzmacniające Słowo, które pomogło jej w codziennym życiu.

Jako młoda, chrześcijańska matka, Julie była dręczona przez troski – aż do momentu, gdy usłyszała bardzo wzmacniające Słowo, które pomogło jej w codziennym życiu.

… On nie jest daleko od każdego z nas …” Podniósł swoją rękę i wyglądało to tak, jakby uchwycił Bożą dłoń. „Pan jest blisko” – powiedział.

Już w młodym wieku Julie została chrześcijanką. Jednak, będąc matką małych dzieci, szybko zauważyła, że w codziennych okolicznościach życia jest zatroskana i niespokojna z powodu wielu małych rzeczy. Wspomina odwiedziny pewnego bogobojnego brata i jego proste słowa, które nie tylko stały się dla niej pociechą, ale także obrazem tego, jak blisko każdego z nas jest Bóg i że nigdy nie musimy być zatroskani.

„Mieliśmy piątkę małych dzieci i właśnie w tym czasie byłam bardzo zatroskana. Moje najstarsze dzieci chodziły do szkoły a w domu miałam jeszcze małe dziecko i niemowlę. Musiałam odprowadzać dzieci do szkoły, a potem je odbierać lecz często, akurat w tym czasie, najmłodsze dziecko zasnęło a niemowlę miało iść spać. Mieszkaliśmy niedaleko szkoły, więc dzieci w zasadzie mogły same chodzić do domu, lecz ja bardzo się bałam o nie, kiedy wracały. Czułam, że muszę być przy nich.

On podniósł rękę i to wyglądało tak, jakby uchwycił Bożą dłoń!

Pewnego razu odwiedził nas bogobojny człowiek – Elihu Pedersen z Norwegii. Rozmawiałam z nim o tym, w jaki sposób to odczuwam, a on od razu podniósł swoją rękę i całkiem prosto powiedział: „Pan jest blisko!” Pamiętam, że jego głos się trząsł, ale powiedział to z wielką mocą i siłą! To tak, jakby chwycił Bożą dłoń: tak, jakby Boża ręka była bardzo blisko niego! Mówił, że nie powinnam się obawiać i troszczyć, ponieważ Pan nigdy nie jest daleko od żadnego z nas.

To było coś, czego nigdy nie zapomniałam! To było moją pociechą i wzmocnieniem, kiedy byłam kuszona do zatroskania. „Pan jest blisko” – to jest prawdą! Bóg nie jest daleko od nikogo z nas. Życie nauczyło mnie szukać schronienia w Bogu i tego, by modlić się do Jezusa i myśleć o Jego Słowach. W tym znajduję Boga!

żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas…” (Dzieje Apostolskie 17,27)

Wiem, że kiedy szukam schronienia w Bogu, On daje mi pokój, którego nie może dać mi ten świat ani go zrozumieć – pokój w środku trudnych sytuacji, gdy wiele rzeczy chce mnie przygnieść. Kiedy modlę się do Boga o pomoc w trudnościach, On nie zmienia okoliczności, lecz pomaga mi, bym mogła ostać się i nienawidzić zatroskania, które mieszka w moim ciele. Jeżeli wytrwam w pokuszeniu i sprzeciwię się tym niespokojnym myślom, wtedy Bóg pomaga mi dojść do odpocznienia w próbie. Nauczyłam się wierzyć w Jego miłość i opiekę nade mną a nie w mój własny rozum. On zmienił mnie osobiście, zmienił moje nastawienie tak, że już dłużej nie potrzebuję być zatroskana. To jest wspaniałość ewangelii!

Nauczyłam się wierzyć w Jego miłość i opiekę nade mną, a nie w mój własny rozum.

Często rozmyślałam nad tym, co wtedy brat Elihu Pedersen do mnie powiedział. Bóg pragnie się mną opiekować, chociaż często napotykam ścianę. Muszę na Nim polegać. Jeżeli podniosę dłoń i powiem: „Pan jest blisko” to On ujmie moją rękę; w każdej sekundzie życia jest bardzo blisko mnie!”

List do Filipian 4,5-7: „Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas