O Chrześcijańskim Kościele Brunstad

Początki

Za założyciela Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad uważany jest Johan Oscar Smith, który urodził się w Norwegii w 1871 roku. Kiedy dogłębnie studiował Biblię, stało się dla niego jasne, że pierwsi chrześcijanie byli uchwyceni miłością do Chrystusa i wiarą w przekształcone życie. To zainspirowało Johana Oscara Smitha i prawie dwa tysiące lat po śmierci Jezusa odnalazł tą samą wiarę, jaka istniała na początku chrześcijaństwa.

Johan O. Smith oddał swoje życie Bogu w wieku 26 lat. Od czasu, gdy zaczął otrzymywać objawienia od Boga, zaczął również rozmawiać z ludźmi. Czuł, że jest konieczne podzielić się z innymi tym, co Bóg mu pokazał i czego go nauczył. Jego wysiłek nie przyniósł jednak natychmiastowych rezultatów; w tamtym czasie w Norwegii, w religijnych kręgach było wielu charyzmatycznych i popularnych kaznodziei, którzy zgromadzali wokół siebie dużo więcej ludzi, niż nauka o Chrystusie objawionym w ciele. Johan O. Smith nie był zainteresowany tajeniem prawdy po to, by zgromadzić wielu ludzi, ani też organizowaniem widowisk, by przyciągnąć ich uwagę. „Bóg szuka takich ludzi, którzy będą stali przed Jego obliczem, ponieważ jest dosyć tych, którzy stoją przed obliczem ludzi” pisał do swojego brata 29 kwietnia 1909r.

Do roku 1910 dołączyło do niego około 50 – 60 osób ze wschodniej i południowej Norwegii. To był początek Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad. Służąc w marynarce, Johan O. Smith dużo podróżował i dzięki temu jego nauczanie zakorzeniło się w wielu miejscach wzdłuż wybrzeża Norwegii. Obecnie w tym państwie znajduje się około 20 Zborów.

By 1910 between 50 and 60 people in Eastern and Southern Norway had joined him. This was the start of Brunstad Christian Church. Through Johan O. Smith’s travels in the navy, his teachings took root in many places along Norway’s coast. Today there are churches in about 20 locations throughout Norway.

Na cały świat

W latach 30-tych powstały Zbory w Danii i w Szwecji, a później zwiastowanie Zboru rozprzestrzeniło się na większość państw w Europie. W połowie lat 60-tych powstały Zbory w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.

W latach 70-tych Zbór dotarł do Ameryki Łacińskiej, Azji i Australii, a w latach 80-tych do wielu państw Afryki.

Już w latach 70-tych Zbór miał dobre kontakty z chrześcijanami w wielu wschodnioeuropejskich państwach, ale okoliczności sprawiały, że podróże misyjne do tamtych krajów były trudne. Jednak po upadku komunizmu, na początku lat 90-tych, praca misyjna we Wschodniej Europie zaczęła się rozwijać znacznie szybciej i w wielu państwach na tamtych terenach Zbór został mocno ugruntowany.

Obecnie Chrześcijański Kościół Brunstad ma swoje Zbory w ponad 65 państwach na całym świecie.

Osobiste połączenie z Głową

„Nie gromadziłem ludzi wokół siebie, tylko prowadziłem ich do Chrystusa, który jest Głową Zboru” – powiedział Johan O. Smith na uroczystości swoich 70 urodzin i to nadal stanowi wyjątkową cechę, charakteryzującą Chrześcijański Kościół Brunstad. Stosunkowo wcześnie Brat Smith zdał sobie sprawę z tego, że przynależność do organizacji religijnych nie gwarantuje zbawienia. Mając Biblię, jako fundament, nauczał, że Zbór jest Ciałem Chrystusowym, w którym wszystkie członki muszą mieć osobiste POŁĄCZENIE z Głową – Jezusem Chrystusem – by dostąpić zbawienia. Jeżeli każdy poszczególny członek ma osobiste połączenie z głową, wtedy powstaje jedność – wszystkie członki mają społeczność ze sobą nawzajem. Przez te wszystkie lata, nasi przełożeni bracia nigdy nie próbowali budować na czymś, co koncentrowałoby się na nich