Chrystus objawiony w ciele

Ponieważ Chrystus stał się jednym z nas, teraz mamy okazję stać się podobni do Niego. Chrystus został objawiony w ciele i teraz jego życie może zostać objawione w naszym ciele.

1

Wprowadzenie

Dlaczego fakt, że Jezus był „potomkiem Dawida według ciała” ma dla nas tak wielkie znaczenie?

Czytaj dalej
2

Dlaczego Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa?

Could Jesus have sinned? Why is this question of paramount importance for Christians?

Czytaj dalej
3

Jezus Chrystus: Syn Człowieczy, czy Syn Boży?

„Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie […]

Czytaj dalej
4

Boży plan zbawienia – to, czego zakon nie mógł dokonać

Boża praca z ludźmi – zakon „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.” (List do Hebrajczyków 1,1-2) Już od czasów […]

Czytaj dalej
5

Dlaczego Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa?

Czy Jezus mógł popełnić grzech? Dlaczego to pytanie jest tak ważne dla chrześcijan?

Czytaj dalej
6

Boży plan zbawienia – jakie znaczenie ma dla nas Chrystus objawiony w ciele

Chrystus objawiony w ciele „Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała (…)” (List do Rzymian 8;3) Zakon nie mógł uwolnić ludzi od chęci i pożądliwości, od skłonności do grzechu mieszkającej w ich ciele, która pojawiła się jako […]

Czytaj dalej
7

Duch Antychrysta – zaprzecza temu, że Chrystus przyszedł w ciele

„Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta (…)” (I List Jana 4;2-3) Jezus był […]

Czytaj dalej

Często zadawane pytania (FAQ)

Why did Jesus have to come as a human?

Mankind had gone astray. Sin and death and he who had the power of death, the devil, had come to power because of the fall into sin, so that our bodies had become slaves of unrighteousness. So something had to happen.

“Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.” Phillipians 2:6-8

He came to earth in a human body. His human nature was like ours. Why? Because He actually had to experience what it means to be human in order to condemn the sin which mankind has been bound to. He experienced it and overcame it and in this way overthrew the devil and took his power away.