Przypomnienie o tym, jak ważne jest posłuszeństwo

Jeśli ignoruję cichy głos Ducha, który mówi do mnie, by czynić dobro, będę tego żałować.

Przypomnienie o tym, jak ważne jest posłuszeństwo

Zamykałam właśnie film na YouTube o znanym malarzu, który pokazywałam klasie w szkole średniej, gdy zaciekawił mnie komentarz pod tym filmem. Zawierał link do strony z dodatkowymi informacjami na temat tego artysty. Kliknęłam na ten link i zaczęłam przeglądać galerie zdjęć oraz informacje na owej stronie. Wtedy cicha myśl pojawiła się w mojej głowie – czy naprawdę powinnaś poświęcać swój czas i przeglądać tę stronę?

Jednak zignorowałam tą myśl i czytałam dalej. Wkrótce informacje na stronie zmieniły się w bardziej szczegółowy opis osobistego życia tego artysty, które dalekie było od „budującego”. Mówiąc krótko, ta osoba prowadziła bardzo bezbożne i grzeszne życiem. Właśnie w tym momencie wyraźnie zdałam sobie sprawę, że powinnam przestać to czytać. Żałowałam, że od razu nie posłuchałam tego cichego głosu.

Posłuszeństwo jest lepsze, niż ofiara

Ta cicha myśl, która pojawiła się wcześniej, to był Duch Boży, ostrzegający mnie, by przestać czynić to, czym się zajmowałam. Gdybym posłuchała od razu, nigdy nie przeczytałabym tych informacji, które okazały się tak niepokojące i obciążające – te myśli nigdy nie weszłyby do mojego umysłu.

Wtedy przypomniał mi się werset: „(…) a zamysł Ducha, to życie i pokój.” (List do Rzymian 8,6). Bóg działa przez Swego Ducha Świętego, by doprowadzić mnie do szczęśliwego życia, wolnego od ciężaru grzechu i bezbożności. Zamysłem Ducha w tej sytuacji było wskazać mi, w jaki sposób wykorzystywać czas, by to przyniosło mi korzyść, a nie destrukcyjne myśli. Jeśli jestem posłuszna temu głosowi, wtedy Jego Duch staje się dla mnie pomocą i błogosławieństwem. To nie jest niewola! Duch ostrzega mnie tylko przed tym, co może mnie zranić, skrzywdzić oraz obrabować z pokoju i radości.

Jeżeli zamysłem Ducha jest życie i pokój, to istnieje tylko jedna rzecz, którą powinnam zrobić, gdy odczuwam, że cichy głos Ducha pracuje w moim sercu: od razu, natychmiast go usłuchać! Wtedy mogę zostać zachowana w tym, co dobre, a Duch Boży może kontynuować swoją pracę we mnie oraz wzmacniać mnie w czynieniu dobra. Werset z I Księgi Samuela 15,22 wyraźnie mówi, że posłuszeństwo naprawdę podoba się Bogu i przynosi Jego błogosławieństwo do mojego życia. „Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.”

Koszty i zyski, jakie przynosi posłuszeństwo

Posłuszeństwo coś mnie kosztuje. Nie mogę po prostu robić tego, na co akurat mam ochotę i podążać za swoimi naturalnymi ludzkimi pożądliwościami oraz skłonnościami, a to przynosi krótkotrwałe cierpienia. Czy kiedykolwiek życie według własnych, ludzkich skłonności prowadziło do pokoju i radości? Jeśli jestem posłuszna w wierze, nawet kiedy nie rozumiem, dlaczego, tak się dzieje albo jaki będzie rezultat tego, Bóg mnie wynagrodzi. Patrząc wstecz, zrozumiałam, że pokój i radość są zawsze wynikiem posłuszeństwa.

Jeśli widzę, że brakuje mi woli, albo chęci do posłuszeństwa, mogę modlić się do Boga, aby mnie tym wypełnił. Mogę też modlić się do Niego o moc, by wykonać to, co Jego Duch mówi i działa w moim sercu.

Jeśli jestem kuszona, by myśleć o tym, co przeczytałam, widziałam czy słyszałam w przeszłości, a co nie było budujące, mogę prosić Boga o pomoc i siłę, by wypędzić te myśli. Werset z Listu do Filipian 4,8 jest potężną bronią przeciwko takim myślom: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” Jeśli tak czynię, wtedy mój zmysł może być oczyszczany, a ja mogę osiągnąć coraz więcej życia i pokoju.

Nie zawsze słyszę głos Ducha i to nie jest moją naturalną reakcją, by wziąć to wystarczająco poważnie oraz być posłuszną temu, co Duch mówi. Dlatego właśnie potrzebuję się w tym ćwiczyć (I List do Tymoteusza 4,7) Sytuacja w szkole jedynie zwiększyła moje pragnienie, by z uwagą słuchać głosu Ducha w swoim sercu i od razu Go usłuchać. Jestem tak bardzo wdzięczna Bogu, że On wie, jak doprowadzić mnie do życia i pokoju!

Możesz przeczytać więcej:

W jaki sposób mogę słuchać Bożego głosu?

Sharpen up

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Jak być chrześcijaninem

Być chrześcijaninem to dużo głębsze życie niż tylko wiara w przebaczenie grzechów oraz proszenie Jezusa, by wszedł do naszego serca. Jest to życie w ciągłym wzroście i rozwoju w tym, co jest Chrystusowe. Książka ta w bardzo jasny i prosty sposób przedstawia fundament chrześcijańskiego życia.