Siedem rad dla chrześcijańskich rodziców

Zdrowa nauka sprawia, że nasz dom może być dla naszych dzieci kawałkiem nieba na ziemi.

Siedem rad dla chrześcijańskich rodziców

Zdrowa nauka musi być obecna w domu. Jest to nauka, która uzdrawia. Dzięki niej serca rodziców zwrócone są w kierunku dzieci, a serca dzieci w kierunku rodziców (Księga Malachiasza 4;6). Jest to zupełne przeciwieństwo wszelkiej niewrażliwości i samotności, jaką odczuwa wiele dzieci, mimo że dobra materialne, takie jak ubrania i jedzenie, mają zapewnione.

Okaż współczucie

Jest to dobre dla dzieci, gdy odczuwają, że rodzice współczują im oraz interesują się ich przeżyciami, przez co nie czują się samotne ze swoimi doświadczeniami i ciężarami. Rodzice muszą mieć taki kontakt ze swoimi dziećmi, że od razu odczują, jeśli coś jest nie tak, nie naruszając ich prywatności i nie będąc natarczywymi. To właśnie taka otwartość sprawia, że dzieci same przyjdą, by porozmawiać o tym, co je dręczy. Takie pełne zaufania relacje są niezwykle wartościowe.

Nie zabieraj pracy do domu

Bardzo ważne jest to, by przez wiarę odłożyć stres i problemy, jakich doświadczamy w pracy zawodowej. Po powrocie możemy brać udział w pracach domowych i po prostu jesteśmy w domu. Brak zwycięstwa nad troskami może łatwo spowodować efekt domina, który prowadzi do wielkich cierpień, szczególnie wśród dzieci. Być może nie jesteś w stanie cierpieć, gdy ktoś cię upokorzył lub zrobił coś wbrew twojej woli. To powinno zostać złożone w śmierć Chrystusową, by wracając z pracy, błogosławić swój dom.

Poznaj swoje owieczki

Młodzież musi być pilnowana we właściwy sposób, by nie kierowała się ku rzeczom niszczącym bieg ich życia. To ważne, by uprzedzić diabła i bardzo dobrze znać swoje owieczki. „Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody.” – Powinieneś dokładnie wiedzieć, jak wyglądają twoje owce. Troszcz się o swoje trzody!” [tłum. norw.] (Przypowieści Salomona 27;23)

Bardzo dobrze jest, gdy dziecko ma postawione pewne granice. Gdy granice leżą dosyć szeroko i jest miejsce na zdrowy rozwój, są one postrzegane, jako miłość i troska. Granice powinny być położone jak najszerzej, ale gdy zostaną przekroczone, trzeba reagować. Pomiędzy granicami musi być błogosławieństwo i dobroć. Tam matka i ojciec muszą czuwać. Niektóre dzieci potrzebują więcej ograniczeń – może tak być nawet w jednej rodzinie. Wszystkim musi kierować miłość do dzieci, a nie ambicja rodziców.

Miej prawdziwe połączenie z Bogiem

Bóg wyposażył nas w różne talenty i dary łaski. W Jego oczach nikt nie jest mniej wartościowy. Wykorzystując nasze zdolności i umiejętności, mamy możliwość zdobyć całą pełnię Bożą. Staranie się o to, by utrzymać się w górze, wyżej nad innymi jest tylko marnością i głupotą. Prawdziwe szczęście leży w szczerym połączeniu, jakie mamy z Bogiem. Wtedy możemy dać naszym dzieciom coś z nieba. Nie ma wówczas żadnego znaczenia to, czy mieszka się w małym, czy dużym domu. Natomiast to, że rodzice mają się dobrze razem, a dzieci czują się bezpiecznie, odczuwają troskę i bezwarunkową miłość, ma ogromną wartość.

Bądź elastyczny w stosunku do dzieci

Gdy dzieci stają się nastolatkami, bardzo ważne dla nas, jako rodziców, jest to, by trochę się wycofać z roli wychowawców, a zamiast tego doradzać i być dobrymi partnerami do rozmów dla naszych dzieci. W naturalny sposób dzieci stają się coraz bardziej samodzielne. Bardzo dobrze jest również zwracać uwagę na ich osiągnięcia, zrobić coś wyjątkowego, gdy zdobędą jakiś medal lub zwycięstwo oraz wzmacniać ich w przypadku porażki, nie naruszając ich prywatności. Gdy interesujemy się swoimi dziećmi, możemy w razie potrzeby zainterweniować – jak orzeł, który wyrzuca swoje młode z gniazda, ale jednocześnie jest gotowy złapać je i zabrać na swój grzbiet, gdy coś idzie nie tak.

Bądź wdzięczny za każde dziecko

Niektóre dzieci są bardzo otwarte, spontaniczne i łatwe w komunikowaniu się. Inne są bardziej nieśmiałe i wycofane. Z niektórymi łatwo współpracować, inne dzieci są trudniejsze i porywcze. Może to być spowodowane chorobami i zaburzeniami. Wszystkie dzieci powinny odczuwać, że matka i ojciec zwracają na nie uwagę i kochają je takimi, jakimi są – bez odczucia, że rodzice szukają własnej chwały lub się ich wstydzą.

Rodzice potrzebują dobroci względem wszystkich dzieci. Dobrze jest się modlić o dzieci oraz wytrwale przeczekać te okresy, gdy być może są trochę niegrzeczne. Rodzice powinni starać się o dobre stosunki z wszystkimi dziećmi, niezależnie od ich osobistych wyborów. Powinno się być blisko również tych, które nie wybierają tej samej ścieżki życiowej, co rodzice. „Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej.” (Księga Joba 6;14)

Bądź bogaty w miłość

„I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy.” (List do Filipian 1;9-10) Poznanie zazwyczaj jest wielkie, ale czy nie powinniśmy więcej się modlić o to, by to poznanie było dużo bogatsze w miłość!?

W naszym ciele jest wiele chłodu, nawet tam, gdzie wydaje się, że tak nie jest. Większość ludzi nie wie, że w Afryce znajdują się ośnieżone góry, ale tak jest. Może być wiele ukrytego chłodu również w nas. Wszyscy potrzebujemy żywego połączenia z Duchem prawdy, by poznać siebie. Wtedy Duch może do nas mówić i wskazywać to, czego nie widzimy, mimo, że mamy „właściwe zrozumienie.” Prawdopodobnie wzdychanie pierwszego zarodka „Nędzny ja człowiek” nigdzie nie pojawia się tak często, jak w domu.

W twoim domu jest Zbór. (List do Rzymian 16;5) Tutaj jest miejsce, gdzie możesz się ćwiczyć i pracować tak, by dzieci rzeczywiście mogły odczuć, że dzieciństwo jest królestwem niebios. Wtedy Bóg, który widzi w ukryciu wynagrodzi cię również w tym, co jest jawne.


Jest to skrót rozdziału „Uzdrawiająca nauka” z książki „Pasterz i Prorok”, wydanej przez Skjulte Skatters Forlag w 2004r.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Boża ewangelia

Łaska oznacza, że wszelki grzech zostanie nam przebaczony, jeśli go wyznamy. Oznacza również, że otrzymamy moc, by być posłuszni prawdzie, z którą przyszedł Jezus. W tej książce Sigurd Bratlie pisze, że posłuszeństwo wiary jest prawdziwą Bożą ewangelią.