Spójrz na siebie oczami Boga

Bóg widzi cię jako drogocenną, wyjątkową i bardzo wartościową osobę. A jak ty postrzegasz siebie?

Spójrz na siebie oczami Boga

Drogi nastolatku, droga młoda osobo, czy znasz swoją wartość?

Zostałeś stworzony w pewnym celu

Ty – twoje ciało, dusza i duch zostały „ukształtowane” i „kunsztownie uformowane” przez Boga, a każdy dzień twojego życia został szczegółowo zaplanowany i zaprojektowany, jak strony książki. (Psalm 139) Ty – twoja istota, cechy charakteru i zdolności, nie są pomyłką. Bóg nie popełnił błędu. Z troską stworzył cię i umieścił w twoim ciele, w twojej rodzinie i w tym, a nie innym miejscu na ziemi.

Bóg pragnie, by każdy miał bezpieczne, miłe i dobre otoczenie, gdzie miłość do Boga jest żywa i stale wzrasta. Niektórzy jednak doświadczają krzywd i trudnych sytuacji, których powodem jest brak mądrości czy też grzechy innych. Zło często przejmuje władzę na tym ciemnym świecie, lecz nie jest to Bożym zamiarem. Jego wolą jest, by każdy mógł wybierać to, co właściwe i czynić dobro. Bóg pragnie uleczyć to, co chore i zranione, pomóc tym, którym dzieje się krzywda; ma zamiar zakończyć z wszelkimi cierpieniami oraz stworzyć nową ziemię – bez bólu i smutku.

Jesteś Bożym dzieckiem, Jego wybranym ludem, stworzonym, by żyć czystym, wiernym życiem. „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” (List do Efezjan 2;10). Nie pogardzaj więc tym, co Bóg stworzył i co miłuje. Jeśli wątpisz w Boże dzieło, narzekasz na własną istotę i sytuacje, w których się znajdujesz, wtedy nie widzisz dobrych uczynków ani błogosławieństwa, jakie one wnoszą do twojego życia.

Jesteś doskonały

Jesteś doskonały, lecz nie dlatego, że masz wysokie IQ, nieskazitelną cerę i wspaniałą osobowość. Jesteś doskonały, ponieważ idealnie pasujesz do Bożego wspaniałego planu względem twojego życia i możesz pomóc innym na tej drodze. Jesteś doskonale przygotowany, by w ciągu dnia czynić dobre uczynki – te, które tylko ty możesz uczynić. Możesz wybrać dobro, gdy spotykasz pokuszenia, modlić się o przyjaciela, który ma trudności, wysłać wzmacniający SMS, błogosławić kolegę, czy kogoś z rodziny. To są uczynki, które mają wieczną wartość.  Starania o to, by osiągnąć perfekcyjne ciało, umieścić swoje zdjęcie w mediach społecznościowych czy też wieść wygodne życie, są zupełną pustką i nic nie znaczą w wieczności.

Jesteś doskonały nie w tym znaczeniu, że od razu czynisz wszystko właściwie, nie upadasz w grzech, albo nie jesteś kuszony do tego, by grzeszyć. Jesteś doskonały, gdyż Bóg widzi cię oczami pełnymi nadziei i miłości, chociaż widzi też twoje braki i słabości. On widzi to, kim możesz się stać, jeśli nadal będziesz wybierał to, co właściwe i dobre; On widzi, jak wartościową osobą jesteś w Jego dziele stworzenia i w Królestwie Niebieskim. Jesteś doskonale przygotowany do dzieła zbawienia, które Bóg chce w tobie wykonać. Pozwól Bogu kierować twoim życiem i kształcić w próbach, a staniesz się doskonałym i nienagannym pracownikiem, nie mającym żadnych braków – we wszystkich dziedzinach życia. (List Jakuba 1;4)

Jesteś umiłowany

Boża miłość jest mocniejsza i głębsza, niż miłość ludzka i wszelkie uczucia. W Bogu masz bliskiego przyjaciela, który cię zna i rozumie lepiej, niż inni ludzie. On widzi twoje serce i twoje pragnienie, by być dobrym; widzi twoją walkę oraz to, że nie chcesz dotykać rzeczy, które są złe. Zawsze cię wysłuchuje i pomaga, jeśli modlisz się do Niego ze szczerego i pokornego serca. „Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk.” (Psalm 34;16)

Być może zostałeś źle potraktowany. Może czujesz się samotny, nic nieznaczący albo niechciany? Boża miłość leczy rany i uzdrawia, gdy składasz swoje życie i myśli w Jego ręce. Być może twoje plany się nie powiodły, albo masz jakieś problemy i trudności – ty lub osoba, którą miłujesz? Boża miłość do ciebie się nie zmniejsza, jest bezwarunkowa. Bóg nie jest niesprawiedliwy; On pozwala, by tragedie dotykały zarówno dobrych, jak i złych ludzi. W próbach i doświadczeniach pragnie czegoś cię nauczyć i doprowadzić do Swojej chwały. Jest żarliwy o twojego cennego ducha i chce zbawić cię od grzechów, które sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy.

Jesteś wyjątkowy

Nie ma nikogo takiego, jak ty… w bardzo pozytywnym sensie! Zajmujesz szczególne miejsce na tym świecie i w Bożym dziele. Być może jest coś w twoim wyglądzie, może jakaś cecha charakteru, jakiej nie lubisz. Być może nie wyróżniasz się w sporcie ani w muzyce i wydaje ci się, że nie masz zbyt wielu umiejętności w porównaniu z innymi ludźmi. Pomyśl jednak, kto może być lepszym przykładem i pomocą dla twojego rodzeństwa czy przyjaciela? Kto może wykonać dobry uczynek tak, jak ty? Kto może podzielić się dobrym, wzmacniającym słowem tak, jak ty? Kto może zaspokoić potrzeby innych, o których wiesz tylko ty i Bóg? Jesteś „stworzony” do dobrych uczynków, które Bóg przygotował dla ciebie. Używaj swojej energii, swoich pomysłów, zdolności i swojej osobowości do czynienia dobra tam, gdzie jesteś, w domu, w szkole, w pracy, w rodzinie czy wśród przyjaciół!

Jesteś źrenicą Bożego oka

Bóg dokładnie śledzi twoje życie, jest czujny i troskliwy, jak prawdziwy Ojciec. Jesteś drogocenny w Jego oczach i On pragnie, by ci się powiodło: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11). Twoje wybory i postanowienia są dla Niego ważne. Bóg nie może podejmować decyzji za ciebie, ale wierzy w ciebie i z zapałem pragnie ci pomóc, jeśli Go o to poprosisz. Jest dla ciebie jak obrońca, mentor, pomocnik i przyjaciel.

Być może raz za razem upadasz w grzech lub popełniłeś wielki błąd i czujesz, że na nic nie zasługujesz. Bóg jest prędki, by przebaczyć tym, którzy żałują swoich czynów, nie odrzuci nikogo i nie będzie niezadowolony czy niecierpliwy względem ciebie. Król Dawid miał zaufanie do Bożej miłości, gdy spotykał nieprzyjaciół. Modlił się: „Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają.” (Psalm 17;8-9). Możesz to samo czynić i schronić się w Słowie Bożym, kiedy stawiasz czoła ciemnym myślom, pełnym oskarżeń i zwątpienia. Uczucia i myśli, które mówią ci, że jesteś bezwartościowym człowiekiem, nie są prawdziwe! Wierz i stosuj w praktyce prawdę zawartą w Słowie Bożym, a staniesz się zupełnie wolny.

Twoje życie ma niesamowitą wartość!

Nie istnieje nic bardziej cennego i ważnego, niż człowiek, który pokłada swoją ufność w Bogu i przestrzega Jego praw! Tacy ludzie są prawdziwymi „gwiazdami” na tym świecie i oni będą Bożymi synami i córkami, kiedy Jezus powróci. „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.” (Ew. Mateusza 5;14)

Módl się, by Bóg otworzył twoje oczy na wartość, jaką ma życie dla Niego, a zaczniesz dostrzegać własną wartość i wartość tych, którzy są wokół ciebie. Żyj zgodnie z Bożym planem względem twojego życia, mając świadomy cel, a twoje dobre wybory i postanowienia będą miały wieczne znaczenie. Patrz na siebie i na innych Bożymi oczyma, a życie stanie się światłem i będzie pełne nadziei!

Powodzenia!

Od byłej nastolatki

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.