W jaki sposób mogę otrzymać głębszą społeczność z Jezusem?

W jaki sposób mogę otrzymać głębszą społeczność z Jezusem?

Czy Jezus jest żywy i bliski dla ciebie?

Stosunek, jaki chrześcijanie mają do osoby Jezusa Chrystusa, może się mocno różnić w zależności od człowieka. To, że się nawróciłeś, czyli stałeś się chrześcijaninem, niekoniecznie oznacza, że masz głęboki i zaufany stosunek do Jezusa.

Żywy związek i zaufane relacje

Dla niektórych chrześcijan związek z Jezusem oznacza, że modlą się do Niego i w każdą niedzielę chodzą do kościoła. Pozwalają Jezusowi, by stał się ofiarą za ich grzechy i na tym ich związek z Nim się kończy. Dla innych Jezus jest przykładem, który pragną naśladować i próbują żyć w taki sposób, jak On to czynił. Jednak, ponieważ Jezus jest w niebie, a oni są tutaj na ziemi, nie szukają szczególnych relacji z Nim, i dlatego też nic z tego nie wychodzi. W najlepszym przypadku taki związek z Jezusem można określić jako „odległy”.

Twój związek z Nim może być pełen życia – nie jakiś martwy i zastygły – dzięki temu, że On żyje!

Biblia mówi o osobistym, dynamicznym i żywym związku z Jezusem. Jezus jest osobą, nie jakimś „teologicznym wymysłem”; nie kimś, kto kiedyś żył tutaj na ziemi, a teraz jest bardzo daleko, lecz jest osobą, która żyje i może być bardzo blisko ciebie. On sam był kuszony podobnie, jak my wszyscy, ale zwyciężył grzech i śmierć. (List do Hebrajczyków 4,15; List do Rzymian 6,8) Dzięki swojej wierności Jezus ma wszelką moc i łaskę, by ci pomóc przezwyciężyć grzech w twoim życiu. Oznacza to również, że związek z Nim może być pełen życia – nie jakiś martwy i zastygły –  dzięki temu, że On żyje! (Obj. Jana 1,18))

Wybierz Jego

Sprawą jest to, że ty sam decydujesz, jaki związek z Jezusem chcesz mieć. Musisz najpierw uwierzyć, że pełen zaufania związek z Jezusem jest możliwy, gdyż wszystko – duchowo mówiąc – jest produktem twojej wiary.

Związek z Jezusem nie jest jednostronny. W Ewangelii Jana 14,23 Jezus jasno o tym mówi: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.” Pomyśl, że Jezus i Ojciec pragną przyjść i zamieszkać u ciebie! Czy masz takie szczególne relacje z Nim?

Sprawą jest to, że ty sam decydujesz, jaki związek z Jezusem chcesz mieć.

I ponownie mówi, że: „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.” (Ewangelia Jana 14,21) Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że Jezus pragnie objawić się tobie? Ta obietnica jest dana tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań, a więc jasnym jest, że objawianie się Jezusa będzie miało miejsce przez całe twoje chrześcijańskie życie, a nie tylko na początku.

On obiecał również, że „będzie wieczerzał z tobą” tzn. jadł razem z tobą, jak jest napisane w Objawieniu Jana 3,20. Pomyśl, siedzieć przy stole,  jeść razem z Jezusem Chrystusem i prowadzić dobrą i budującą rozmową z żywym Synem Bożym! Co za fantastyczny i zaufany związek, jaki możesz mieć z Jezusem! Jednak najpierw musisz uwierzyć, że taki związek jest możliwy oraz wypełnić warunki, które Jezus pozostawił.

Codzienna społeczność

Jeżeli wypełniasz te warunki (czyli przestrzegasz Słów Jezusa w twoim życiu), to Jezus będzie twoim miłym przyjacielem, z którym każdego dnia możesz mieć społeczność. On nie chce być gdzieś daleko od ciebie, lecz poprzez Ducha Świętego pragnie żyć i mówić do twojego serca i umysłu (czyż nie powiedział „Królestwo Boże jest w was”?). To będzie trwały dialog z Tym, którego miłujesz i naśladujesz. On jest nie tylko twoim przyjacielem, ale także kimś, kto rozumie, co to znaczy być kuszony i który może zesłać pomoc w chwili potrzeby. On jest źródłem mądrości i zachęty i dlatego też jest źródłem mocy w chwili pokuszenia. On jest twoim Zbawicielem i Wybawcą, nie tylko od kary za grzechy, ale także od władzy grzechu w twoim codziennym życiu – jak jest napisane: „… pomocą w utrapieniach najpewniejszą” (Psalm 46,2). W ten sposób doświadczysz Jezusa! On może współczuć tym słabym, ponieważ sam tego doświadczył. (List do Hebrajczyków 4,15)

Twój związek z Jezusem istnieje w twoim sercu, twoim zmyśle i twoim duchu. Jeżeli Jezus jest tym najcenniejszym, co masz, to On siedzi także na tronie twojego serca. Zaczynasz przekazywać Jemu swoje myśli, a usposobieniem twojego serca jest: „Miły Jezu, czy ta myśl podoba się Tobie?” Z takim nastawieniem twoje serce zaczyna rozumieć, czym jest zmysł Jezusa, który także jest zmysłem Ducha: czyli życiem i pokojem! Uczysz się, że niektóre myśli przynoszą ci radość i pokój, podczas gdy inne prowadzą tylko do niepokoju i pustki. W ten sposób, w tych codziennych sytuacjach życia uczysz się rozróżnić pomiędzy dobrem a złem –  pomiędzy tym, co jest miłe w Bożych oczach, a tym, co nie jest. Jezus będzie twoim instruktorem i Kimś, kto poprowadzi cię do głębszego życia w Duchu.

To będzie trwały dialog z Tym, kogo miłujesz i naśladujesz.

Stosunek, jaki masz do Jezusa, jest także w twoim duchu człowieczym, więc możesz uczyć zwracać się do Niego w czasie stresu, walk i pokuszeń, zdala od twoich własnych myśli i uczuć. Tam spotykasz Ducha Jezusa, który jest duchem prorockim. (Obj. Jana 19,10) Duch Jezusa mówi budujące, napominające i pocieszające słowa prosto do twojego ducha człowieczego, a wtedy czujesz się potężnie wzmocniony.

Kiedy przychodzisz bliżej Jezusa, wtedy Słowa biblijne, które czytałeś, słyszałeś i przemawiałeś tak wiele razy, nagle staną się żywe dla ciebie. Suche wersety, które być może przedtem miały małe znaczenie dla ciebie, staną się pełne mocy, jakiej potrzebujesz, by żyć tym życiem, którym żył Jezus. Odczujesz, że duch objawienia mówi do twojego wewnętrznego człowieka a jako rezultat zrozumiesz całkowicie inaczej Słowo Boże w twoim własnym życiu. Z każdym objawieniem Słowa, w głębszym stopniu zostanie zrodzona wiara w twoim sercu. I w miarę jak twoja wiara wzrasta, wzrasta także moc Ducha w twoim życiu tak, że możesz wstępować coraz głębiej w ślady Jezusa.

Coraz głębszy związek

Relacje między ludźmi są dynamiczne, często zmieniają się z czasem i mogą stawać się coraz głębsze. Tak też jest z twoim stosunkiem do Jezusa. Tak jak każdego rana Boże miłosierdzie jest nowe, tak twój związek z Jezusem każdego dnia również może być nowy i żywy! Ten związek będzie coraz głębszy w miarę, jak wzrasta twoja miłość do Niego oraz w miarę, jak twoja miłość do własnego życia (tzn. twojej własnej woli) staje się mniejsza.

Jezus mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj. Jana 3,20)

On mówi „jeśli ktoś usłyszy”. Czy to nie dotyczy także ciebie?

Doświadczysz zaufanej społeczności z Królem królów i Panem panów!

Być może dawno temu stałeś się chrześcijaninem, ale nigdy nie doświadczyłeś zaufanej społeczności z Jezusem. Czy czujesz, że On puka dzisiaj do drzwi twojego serca? Zaproś Go do swojego serca, nie tylko jako przebłaganie za twoje grzechy, ale jako drogiego i umiłowanego przyjaciela, jako Pana i Mistrza, jako Kogoś, kto będzie kierował i panował w twoim sercu i życiu.

Błogosławiony jesteś ty, który wierzysz Słowom Jezusa, który otwierasz drzwi swojego serca i zapraszasz Go do środka, jako Pana i Mistrza! Doświadczysz, co to znaczy mieć Jezusa, który żyje i mieszka w twoim sercu. Doświadczysz zaufanej społeczności z Królem królów i Panem panów!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.