Właściwy moment

Gdy walczysz przeciwko grzechowi, który chce się objawić w tobie, ważne jest, by już odpowiednio wcześniej (na zapas), być przygotowanym do walki. Ale kiedy jest ten właściwy moment?

Właściwy moment

Gdy walczysz przeciwko grzechowi, który chce się objawić w tobie, ważne jest, by już wcześniej (na zapas), być przygotowanym do walki. Ale kiedy jest ten właściwy moment? Brat Elias Aslaksen napisał o tym w artykule, w którym pisze o radykalnej mocy działania.

W tym momencie, gdy jest się kuszonym. Wtedy trzeba zacząć działać. Jeżeli już wcześniej nie powziąłem stanowczego postanowienia, wtedy łatwo się poddać i upaść w pokuszeniu. Kusicielem jest sam szatan, a jego nie musimy słuchać dłużej niż przez kilka sekund i od razu możemy przejść do ataku, stawić mu radykalny sprzeciw, odpalić wszystkie pociski, wykorzystać wszelką amunicję, którą nagromadziliśmy na zapas. Mamy zbroić się w czasie pokoju tak, aby wszystko było przygotowane odpowiednio wcześniej (na zapas). W przeciwnym razie będziemy zaskoczeni i przezwyciężeni..

Kusicielem jest sam szatan a jego nie musimy słuchać dłużej niż przez kilka sekund i od razu możemy przejść do ataku.

Jeżeli nie robi się wszystkiego, by zwyciężyć, to zasługuje się na upadek. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 5,29-30 „Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie”. Widzimy tutaj niezwykle wyraźnie, że powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nie zgrzeszyć!  To, czym przede wszystkim mamy się uzbroić, jest Słowo Boże! Uzbrójmy się wszelkim Słowem życia tak, byśmy zostali napełnieni tym Słowem i aby ono w nas pozostało. My w Słowie a Słowo w nas!

Większość wierzących jest po prostu zbyt głucha, zbyt leniwa i zbyt ociężała i o wiele za mało zainteresowana tym, by być gruntownie zbawiona od wszelkiego rodzaju grzechu we wszystkich dziedzinach! Według słów Jezusa, oni nie są tego warci! W Ewangelii Mateusza 10,37-38 jest napisane trzy razy pod rząd: „…nie jest mnie godzien!”. Tylko osoby oddane całym sercem, wrzące, żywo zainteresowane i pracowite wejdą do Królestwa Bożego. Oby w tych dniach wielu obudziło się do radykalnego nawrócenia i radykalnego wysiłku!

Artykuł opublikowany w miesięczniku zborowym „Ukryte Skarby”, w kwietniu 1977
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.