Aksel J. Smith

Aksel Johan Smith (1919-1998) to główny duchowy przełożony Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad (Brunstad Christian Church). Był pełnym łaski i dobroci obrońcą zdrowej nauki Chrystusa. Przynosił ogromną pociechę i pomoc tam, gdzie jej brakowało, ale potrafił również być lwem w walce o sprawiedliwość i prawdę. Dzięki swojej pracy pozostawił po sobie ogromny skarb w postaci cennych artykułów. Tutaj można przeczytać więcej na temat Aksela J. Smitha (Link do biografii)