– Żadnej radości życia bez boju

– Żadnej radości życia bez boju

Liv i Bernt Stadven budzą się każdego ranka pełni nieopisanej radości życia, ciesząc się na kolejny dzień razem.

Liv i Bernt Stadven budzą się każdego ranka pełni nieopisanej radości życia, ciesząc się na kolejny dzień razem.

W pokoju gościnnym u Liv i Bernta zawitało poranne słońce, rzucając ciepłe promienie słoneczne na wiszące na ścianie obramowane zdjęcia dzieci i wnucząt. Jest to ich ulubiony moment dnia i małżeństwo usadowiło się wygodnie na sofie.

– Teraz każdy dzień, ktory możemy razem ze sobą spędzić jest szczególną radością!

Nietrudno zauważyć, że Bernt i Liv bardzo się kochają. Są już w małżeństwie 53 lata i cieszą się życiem i wspólnym towarzystwem.

– Szczególnie przyjemnie jest rano. Bernt zawsze dużo podróżował, a teraz każdy dzień, ktory możemy razem ze sobą spędzić jest szczególną radością – mówi Liv, a Bernt się z nią zgadza:
– Tak, szczególnie się cieszę, że mogę sie obudzić z tobą przy moim boku, Liv – mówi do żony.

– Słowo Boże jest prawdą!

Mając ósemkę dzieci, cały czas zajęci pracą w zborze, dni były bardzo zabiegane. Często odczuwali, że chciały się objawić ich ludzkie, naturalne skłonności. Oni natomiast byli nastawieni na to, że wszelkie skłonności, których nie można połączyć z Bożą wolą, mają zostać zaparte przez Bożą moc.

Bernt dobrze pamięta okres, kiedy miał bardzo dużo pracy i był dręczony troskami i przygniatającymi go myślami. Jak zawsze, wiedział, że pomocy musi szukać w Biblii. Znalazł to, czego potrzebował w Filipian 4,6:

„ Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. ”

– Jeżeli zacząłeś żyć według Słowa Bożego, to nie chcesz już nic innego.

– Dlatego też uczyniłem tak jak jest napisane i przyniosłem moje troski Bogu, prosząc Go i dziękując mu – opowiada Bernt, który postanowił, że będzie czuwał, aż przezwycięży te przytłaczające go myśli.

 Bernt modlił się do Boga do godziny 4-ej nad ranem, aż poczuł wielką radość i pokój. Otrzymał moc od Boga, aby przezwyciężyć myśli troski i mógł zasnąć w błogim pokoju.

– To jest coś szczególnego doświadczyć, że Słowo Boże jest prawdą. Ewangelia jest tak jasna. Obojętnie gdzie czytasz, to wszędzie jest tak jasno i wyraźnie napisane, co mamy czynić. Jeżeli zacząłeś żyć według Słowa Bożego, to nie chcesz już nic innego – mówi Bernt.

– Wtedy czujesz radość!

Bernt bierze Liv za rękę. Idą na spacer po okolicy, w której mieszkali już ponad 50 lat. Wspominają swoje życie. Zaprzeć się własnej woli, by czynić Bożą, tak jak to czynił Jezus, kosztowało cierpień, ponieważ człowiek zazwyczaj żąda swojej racji w różnych okolicznościach życia.

– Większość ludzi czasami musi zagryźć zęby. Osoby, które powiedzą coś prosto z mostu, nie są zazwyczaj lubiane. Lecz tego, by zagryźć zęby na dłuższą metę nikt nie potrafi. Trzeba się upokorzyć i zejść w dół, aby podnieść innych – mówi Liv, wyjaśniając w jaki sposób człowiek powinien, tak jak Jezus, uniżyć samego siebie i zwyciężyć w sytuacjach, które się pojawiają, zamiast grzeszyć.

– Zagryźć zęby na dłuższą metę nikt nie potrafi!

– To są cierpienia Jezusa. Kiedy tak zrobiłeś, wtedy poczujesz radość! Będzie ci coraz łatwiej, i to, co wcześniej cię złościło, nie będzie cię już dłużej drażnić.

Bernt cytuje z 1 Piotra 4,13:
„Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili.” O tą radość walczyli Bernt z Liv.

Prawdziwa radość życia

– Wielu ludzi myśli, że są szczęśliwi, lecz bez boju nie będzie żadnej radości życia!

– Wielu ludzi myśli, że są szczęśliwi, lecz bez boju nie będzie żadnej radości życia! – mówi Liv.

Liv i Bernt doświadczyli, że przez zapieranie się własnego grzechu, otrzymali lepszą rodzinę i małżeństwo.

– Nie jest smutno przebywać z ludźmi, którzy idą po tej samej drodze. Jeżeli chodzisz w świetle, wtedy otrzymasz społeczność, mówi Bernt, który jest wdzięczny za prawdziwą radość życia, którą otrzymali w życiu wraz z Liv.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.