Wprowadzenie

“Chrystus objawiony w ciele” jest nauką o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, który zszedł na ziemię i przywdział ciało oraz krew, jakie my mamy. Był kuszony tak, jak my, jednak przezwyciężył wszelki grzech, ofiarując Bogu samego siebie w mocy wiecznego Ducha. Został usprawiedliwiony w swoim ludzkim duchu oraz wzięty w górę do chwały. (List do Hebrajczyków 4,15; 9,14; I List do Tymoteusza 3,16)

Jezus zgodził się na to, by przyjść na świat jako człowiek – Człowiek Chrystus Jezus. „Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.” (List do Hebrajczyków 2,17)

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek Chrystus Jezus.” (I List do Tymoteusza 2,5)

Jako chrześcijanie, jesteśmy powołani nie tylko do tego, by otrzymać przebaczenie grzechów, lecz by zwyciężyć nad wszelkim grzechem i naśladować Tego, który nie popełnił grzechu. (I List Piotra 2,20-24) To właśnie Chrystusem objawionym w ciele – Synem Człowieczym, Jego pokuszeniami, trudnościami, walkami oraz zwycięstwami – jesteśmy żywo zainteresowani i ma to dla nas tak wielkie znaczenie.

W tym dziale można więcej przeczytać o tym, dlaczego Jezus został objawiony w ciele, co musiał wykonać na tej ziemi, będąc człowiekiem takim, jak my oraz jak ogromne znaczenie ma to dla Jego uczniów – czyli tych, którzy naśladują Go w Jego życiu i śmierci.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1

Wprowadzenie

Dlaczego fakt, że Jezus był „potomkiem Dawida według ciała” ma dla nas tak wielkie znaczenie?

Czytaj dalej
2

Dlaczego Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa?

Could Jesus have sinned? Why is this question of paramount importance for Christians?

Czytaj dalej
3

Jezus Chrystus: Syn Człowieczy, czy Syn Boży?

„Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie […]

Czytaj dalej
4

Boży plan zbawienia – to, czego zakon nie mógł dokonać

Boża praca z ludźmi – zakon „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.” (List do Hebrajczyków 1,1-2) Już od czasów […]

Czytaj dalej
5

Dlaczego Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa?

Czy Jezus mógł popełnić grzech? Dlaczego to pytanie jest tak ważne dla chrześcijan?

Czytaj dalej
6

Boży plan zbawienia – jakie znaczenie ma dla nas Chrystus objawiony w ciele

Chrystus objawiony w ciele „Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała (…)” (List do Rzymian 8;3) Zakon nie mógł uwolnić ludzi od chęci i pożądliwości, od skłonności do grzechu mieszkającej w ich ciele, która pojawiła się jako […]

Czytaj dalej
7

Duch Antychrysta – zaprzecza temu, że Chrystus przyszedł w ciele

„Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta (…)” (I List Jana 4;2-3) Jezus był […]

Czytaj dalej