Czym jest grzech?

Czym właściwie jest grzech? Grzech jest czymś, co oddziela ludzi od Boga, a zapłatą za grzech jest śmierć. Popełniam grzech, kiedy nie jestem posłuszny Bożej woli i łamię Jego prawa. (1 List Jana 3, 4)

Jest wiele wyrażeń opisujących grzech, zarówno biblijnych, jak i nie biblijnych. Na przykład, czym jest grzech pierworodny, grzech w ciele lub czym są uczynki ciała? Wszyscy mamy grzech, ale nikt nie musi go popełniać. W czym więc tkwi różnica?

Grzech pierworodny

Grzech przyszedł na świat, kiedy Adam i Ewa nie posłuchali Boga i zjedli z drzewa poznania dobra i zła. Usłuchali własnej woli, zamiast woli Bożej i przez to stali się świadomymi tego, co dobre i złe. (1 Księga Mojżeszowa 2-3) Przez ten akt nieposłuszeństwa ich ludzka natura została skażona i otrzymali grzeszną naturę lub też grzeszne ciało – grzech pierworodny.

Grzech w ciele

Czym jest grzech w ciele? Wszyscy potomkowie Adama i Ewy odziedziczyli grzech w ciele – nie jako przewinienie, lecz tendencję albo skłonność do podążania za własną wolą zamiast za wolą Bożą. Biblia używa wielu słów, by opisać tę skłonność: grzech w ciele, ciało grzechu, zakon grzechu, chęci i pożądliwości, itd. W Liście do Rzymian 7, 18 Apostoł Paweł pisze: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro (…)” Tutaj opisuje tę tendencję do grzeszenia, którą wszyscy odziedziczyliśmy.

Apostoł Jan pisze tak: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.” (1 List Jana 1,8). Grzech, jaki mam, jest grzechem w ciele – chęci i pożądliwości – jakie odziedziczyłem. To nie jest moja wina; to coś, z czym się urodziłem i nie ma powiązania z przewinieniem. (List do Rzymian 7, 24-25; 8, 1)

Mogę odczuwać tę skłonność za każdym razem, kiedy jestem kuszony. „Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą” (List Jakuba 1, 14)

Kiedy popełniam grzech?

Jest jednak wielka różnica w tym, by „mieć grzech – być kuszonym przez własne chęci i pożądliwości – a popełniać grzech. Jakub pisze dalej: „potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” (List Jakuba 1,15)). Tutaj widać jasno, że pokuszenie nie staje się grzechem (nie popełniam go) dopóki pożądliwość nie pocznie. Dzieje się to wtedy, gdy mój zmysł zgadza się z chęcią. Rezultatem tego jest popełnienie grzechu, niezależnie od tego, czy jest to w myślach, słowach, czy uczynkach. Jest to grzech, z którego będę musiał zdać rachunek – teraz jestem winny.

Grzech, którego nie jestem świadomy – uczynki ciała

Często również doświadczam tego, że postępuję, mówię lub myślę wbrew woli Bożej, chociaż w danym momencie nie jestem tego świadomy. W Liście do Rzymian, w 7 i 8 rozdziale Apostoł Paweł opisuje to bardzo wyraźnie i nazywa uczynkami ciała oraz niewolą zakonu grzechu, który jest w moich członkach. Ponieważ mam skłonność do zła, lecz czynię to nieświadomie, jestem bez winy. Jednak te uczynki mogą stać się coraz bardziej świadome w miarę rozwoju w moim życiu, a wtedy muszę się z nimi rozprawić.

Przeczytaj również inne artykuły na ten temat i dowiedz się więcej o sumieniu, pokuszeniu, przebaczeniu grzechów oraz zwycięskim życiu.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1

Czym jest grzech?

Wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i musimy zostać zbawieni od naszych grzechów. Jednak jaka jest definicja grzechu?

Czytaj dalej
2

Odpuszczenie grzechów

Odpuszczenie grzechów jest jednym z największych darów. Jest to początek chrześcijańskiego życia i rezultat pracy Jezusa. Co oznacza przebaczenie grzechów, w jaki sposób można je otrzymać i co dzieje się później?

Czytaj dalej
3

Czym jest sumienie? Jak poradzić sobie z poczuciem winy?

Jak mogę się upewnić, co jest właściwe, a co nie? Co mogę zrobić z poczuciem winy?

Czytaj dalej
4

Jaka jest różnica pomiędzy tym, że mam grzech a popełniam grzech?

Apostoł Jan pisze, że wszyscy mamy grzech, ale ci, którzy popełniają grzech (grzeszą) nie widzieli Boga, ani Go nie poznali. (I List Jana 1,8; 3,6) Gdzie zatem leży różnica?

Czytaj dalej
5

Jaka jest różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czy rzeczywiście istnieje jakaś różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czytaj dalej
6

Jak mam odnieść zwycięstwo nad grzechem?

Słowo Boże mówi o tym, by być „więcej niż zwycięzcą” nad grzechem. Ale w jaki sposób?

Czytaj dalej