Czym jest sumienie? Jak poradzić sobie z poczuciem winy?

Czym jest sumienie?

Wszyscy mamy wrodzone poczucie tego, co właściwe i niewłaściwe, taki „wewnętrzny głos,” który ocenia wszystkie nasze myśli, słowa oraz uczynki. Ten „wewnętrzny głos” nazywa się sumieniem i informuje mnie, czy coś jest moralnie dobre, czy złe.

Sumienie jednak nie jest czymś stałym, czymś, co nigdy się nie zmienia. Ono kształtuje się i rozwija za sprawą środowiska, doświadczeń i zrozumienia. Dlatego też każdy człowiek ma inne sumienie i nie może być ono używane jako „ostatnie słowo.”

Czyste sumienie

Niemniej jednak, jeśli pragniemy mieć pokój z Bogiem, minimalnym wymaganiem jest czyste sumienie. Nie mogę nigdy, pod żadnym warunkiem, postępować wbrew swojemu sumieniu, gdyż to jest to samo, co świadomie popełnianie grzechu. Czyste sumienie znaczy, że żyję doskonale według światła ( zrozumienia), jakie mam.

Jeśli świadomie popełniam grzech, muszę prosić Boga o przebaczenie, a jeśli jest to konieczne – również ludzi. Moje sprawy muszą być uporządkowane, jeśli chcę mieć jakikolwiek postęp i rozwój w duchowym życiu.

Przewrażliwione sumienie

Często się zdarza, że ludzie nie przestają czuć się winni, nawet po otrzymaniu przebaczenia grzechu. Szatan – oskarżyciel – w dalszym ciągu może oskarżać mnie z powodu grzechu, który popełniłem, albo dlatego, że odczuwam pokusy. Wtedy w wierze muszę się jemu przeciwstawić i odesłać go do Jezusa, który wymazał moją winę. Muszę również zaprzestać grzeszyć, by uwolnić się od poczucia winy.

Mogę również czuć się winny ze względu na przewrażliwione, słabe sumienie, oskarżające mnie o różne rzeczy, które właściwie nie mają żadnego związku ze służeniem Bogu. Mogę troszczyć się o zewnętrzne rzeczy, które uważam za właściwe lub nie, nie szukając Bożej woli. To może doprowadzić mnie do osądzania innych ludzi i wtrącania się w ich sprawy, chociaż oni mają zupełnie czyste sumienie i postępują według zrozumienia, jakie otrzymali. W podobny sposób mogę czuć się winny z powodu opinii innych na temat tego, co uczyniłem lub powiedziałem. Szatan – oskarżyciel –  wykorzystuje każdą taką sytuację i chce, bym stracił nadzieję względem samego siebie lub zaczął osądzać innych.

Jeśli mój zmysł jest nastawiony na służenie Bogu – to On może mi pomóc, by moje sumienie było właściwie nakierowywane. Słowo Boże posiada jasne wytyczne odnośnie tego, co naprawdę jest Jego wolą, a ja mogę modlić się o Ducha Świętego – Pocieszyciela – by mnie prowadził i dawał coraz lepsze zrozumienie.

Stępione sumienie

Jeśli staję się twardy w jednej lub w kilku dziedzinach mojego życia i z premedytacją, raz za razem postępuję wbrew swojemu sumieniu, to sumienie może się stępić. Jeżeli jestem nieposłuszny i ciągle czynię zło, wtedy moje sumienie zostaje „wyłączone” na danym obszarze. W rezultacie mogę robić coś, o czym wiem, że jest niewłaściwe, ale nie mam poczucia winy w swoim sumieniu. Oczywiście, to jest niezwykle niebezpieczny stan, ponieważ zapłata za grzech nie zmienia się nawet wtedy, gdy nie mam już więcej poczucia winy.

Jeśli jednak nawrócę się z całego serca i zacznę służyć Bogu oraz czynić Jego wolę, to Duch Święty może objawić i oświecić mi te ciemne obszary. Muszę wtedy podjąć ciężki bój przeciwko danemu grzechowi oraz uporządkować swoje sprawy. Jest napisane, że muszę żąć to, co zasiałem, a to „żniwo” może być bolesne i ciężkie do uniesienia. Jednak przez posłuszeństwo oraz wytrwałość mogę zostać uzdrowiony.

Moje zbawienie i rozwój sumienia

Apostoł Paweł pisał, że do niczego się nie poczuwa, ale to go jeszcze nie usprawiedliwia. (1 List do Koryntian 4, 4) To znaczy, że miał czyste sumienie, ale wiedział o obszarach w swoim życiu, które nie były doskonałe w Bożym świetle. Trzeba czegoś więcej, niż czystego sumienia, by zostać całkowicie zbawionym.

Jeżeli pragnę czynić wolę Bożą, to Duch Święty oświeci te obszary mojego życia, w których moje sumienie nie jest na tyle wrażliwe, by reagować. Duch chce mi pokazać grzech, który mieszka w moim ciele (moją ludzką naturę), a to jest dużo większy obszar, niż grzech, który widać. Jeśli jestem posłuszny Duchowi i Jego prowadzeniu, moje sumienie będzie się rozwijać oraz zajmować coraz większy obszar.

 

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1

Czym jest grzech?

Wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i musimy zostać zbawieni od naszych grzechów. Jednak jaka jest definicja grzechu?

Czytaj dalej
2

Odpuszczenie grzechów

Odpuszczenie grzechów jest jednym z największych darów. Jest to początek chrześcijańskiego życia i rezultat pracy Jezusa. Co oznacza przebaczenie grzechów, w jaki sposób można je otrzymać i co dzieje się później?

Czytaj dalej
3

Czym jest sumienie? Jak poradzić sobie z poczuciem winy?

Jak mogę się upewnić, co jest właściwe, a co nie? Co mogę zrobić z poczuciem winy?

Czytaj dalej
4

Jaka jest różnica pomiędzy tym, że mam grzech a popełniam grzech?

Apostoł Jan pisze, że wszyscy mamy grzech, ale ci, którzy popełniają grzech (grzeszą) nie widzieli Boga, ani Go nie poznali. (I List Jana 1,8; 3,6) Gdzie zatem leży różnica?

Czytaj dalej
5

Jaka jest różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czy rzeczywiście istnieje jakaś różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czytaj dalej
6

Jak mam odnieść zwycięstwo nad grzechem?

Słowo Boże mówi o tym, by być „więcej niż zwycięzcą” nad grzechem. Ale w jaki sposób?

Czytaj dalej