Jaka jest różnica między pokuszeniem a grzechem?

Jako chrześcijanin mogę odczuwać, że pokuszenie czyni mnie nieczystym oraz że zgrzeszyłem w swoich myślach. To jednak jest nieprawdą. Pokuszenie nie jest grzechem, lecz próbą mojej wiary i przez moc ewangelii mogę wytrzymać w pokuszeniu, nie popełniając grzechu!

Moja skłonność do grzechu – grzech w ciele

Grzech pojawił się na świecie z powodu aktu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi – Adama i Ewy. Wszyscy ich potomkowie odziedziczyli grzech w ciele – nie przewinienie, lecz skłonność albo tendencję do podążania za własną wolą, zamiast za wolą Bożą. Biblia używa wielu wyrażeń, by opisać tę skłonność: grzech w ciele, ciało grzechu, zakon grzechu, chęci i pożądliwości, itd. Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian 7, 18: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro (…)” Tutaj apostoł opisuje skłonność do grzechu, jaką wszyscy odziedziczyliśmy.

Pokuszenie a grzech

Apostoł Jakub w swoich listach pisze bardzo jasno na temat pokuszenia i grzechu: „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” (List Jakuba 1,13-15).

Widzimy, że samo pokuszenie nie jest równoznaczne z popełnieniem grzechu; grzech rodzi się w wyniku „poczęcia” – czyli w chwili, kiedy mój zmysł zgadza się z pożądliwością (lub chęcią), która mieszka w moim ciele, albo inaczej – w mojej ludzkiej naturze. Tak więc popełnienie grzechu jest czymś, o czym sam decyduję – grzech nie może być popełniony, jeśli się na to nie zgodzę.

Nikt nie musi grzeszyć!

Tak naprawdę Jakub uczy nas, że pokuszenia są próbą naszej wiary, a ci, którzy w nich wytrwają i nie popełnią grzechu, otrzymają koronę życia. (List Jakuba 1,12) Również Apostoł Piotr pisze, że mamy się radować z naszych prób (pokus), ponieważ wtedy nasza wiara jest próbowana, a rezultatem tego jest zbawienie naszych dusz. (I List Piotra 1,6-9). Ewangelia mówi więc, że chociaż jestem kuszony, nie muszę popełniać grzechu – mogę wstępować w ślady Jezusa i zwyciężyć w pokuszeniu. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale ci, którzy zwyciężają, otrzymają wieczne życie!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1

Czym jest grzech?

Wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i musimy zostać zbawieni od naszych grzechów. Jednak jaka jest definicja grzechu?

Czytaj dalej
2

Odpuszczenie grzechów

Odpuszczenie grzechów jest jednym z największych darów. Jest to początek chrześcijańskiego życia i rezultat pracy Jezusa. Co oznacza przebaczenie grzechów, w jaki sposób można je otrzymać i co dzieje się później?

Czytaj dalej
3

Czym jest sumienie? Jak poradzić sobie z poczuciem winy?

Jak mogę się upewnić, co jest właściwe, a co nie? Co mogę zrobić z poczuciem winy?

Czytaj dalej
4

Jaka jest różnica pomiędzy tym, że mam grzech a popełniam grzech?

Apostoł Jan pisze, że wszyscy mamy grzech, ale ci, którzy popełniają grzech (grzeszą) nie widzieli Boga, ani Go nie poznali. (I List Jana 1,8; 3,6) Gdzie zatem leży różnica?

Czytaj dalej
5

Jaka jest różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czy rzeczywiście istnieje jakaś różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czytaj dalej
6

Jak mam odnieść zwycięstwo nad grzechem?

Słowo Boże mówi o tym, by być „więcej niż zwycięzcą” nad grzechem. Ale w jaki sposób?

Czytaj dalej