Jaka jest różnica pomiędzy tym, że mam grzech a popełniam grzech?

Upadek

Grzech pojawił się na świecie przez upadek Adama i Ewy, którzy nie posłuchali Boga. Przez ich nieposłuszeństwo ludzie zostali skażeni, a ich ciała – ludzka natura – stały się grzeszne. (I Księga Mojżeszowa 3,1-6; List do Rzymian 5,12) Pożądliwości mieszkające w ciele zostały rozbudzone i zaczęły sprzeciwiać się woli Bożej. Pożądliwości te nazywane są „grzechem w ciele” lub naszą własną wolą.

Posiadanie grzechu – pokuszenie

Wszyscy ludzie odziedziczyli grzech w ciele, dlatego możemy powiedzieć, że wszyscy mają grzech. (I List Jana 1, 8) Doświadczamy tego, kiedy jesteśmy kuszeni. „Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” (List Jakuba 1, 14-15). To, że jesteśmy kuszeni, nie jest tym samym, co grzeszenie, ale jeśli świadomie poddajemy się własnym pożądliwościom, grzech zostaje „poczęty.” Dzieje się to wtedy, gdy nasz zmysł zgadza się z grzechem, który mieszka w naszym ciele.

Popełnianie grzechu; upadek w grzech

Jest wielka różnica pomiędzy posiadaniem grzechu a popełnianiem grzechu. Ci, którzy popełniają grzech, to ci, którzy chcą grzeszyć – nie chcą odrzucić grzechu. „Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy (…)” (I List Jana 3,8) „(…) a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” (List Jakuba 1,15) To odnosi się do śmierci duchowej, odłączenia od Boga. Bóg nie może mieć społeczności z osobą, która nie chce odrzucić grzechu. Takie życie jest bez nadziei i bez Boga.

Kiedy oddaliśmy nasze życie Jezusowi, idziemy drogą, po której On szedł. Zobowiązaliśmy się czynić wolę Bożą i zakończyliśmy z życiem w grzechu. Podjęliśmy bój przeciwko grzechowi oraz zaczęliśmy stąpać po drodze życia. Jednak nawet wtedy może się zdarzyć, że idąc tą drogą, upadniemy w grzech. Nie było to naszym zamiarem – nasz zmysł pragnie służyć Bogu i podążać za Chrystusem. Nie pozostajemy w grzechu, ale żałujemy, że go popełniliśmy, pokutujemy, prosimy o przebaczenie i od razu się podnosimy. Skoro mamy zmysł, by czynić dobro, nasz upadek sprawia, że stajemy się ostrożniejsi i skupiamy się na tym, by więcej się to nie powtórzyło.

Nie grzesz!

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.” (I List Jana 2,1). Skoro w Słowie Bożym jest to tak jasno napisane– to musi być to możliwe! Sam Jezus żył na ziemi, jako człowiek, miał taką samą naturę, jak my, ale nigdy nie zgrzeszył, ponieważ nigdy nie postępował według pożądliwości, które mieszkały w Jego ciele. Dlatego Bóg mógł potępić grzech w Jego ciele! (List do Hebrajczyków 4,15; List do Rzymian 8,3) Śmierć nie mogła zatrzymać Jezusa i dzięki temu mógł otworzyć drogę z powrotem do Boga – drogę, po której my, jako uczniowie, możemy iść za Nim. Cóż za niesamowita, pełna nadziei ewangelia, jaką otrzymaliśmy!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1

Czym jest grzech?

Wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i musimy zostać zbawieni od naszych grzechów. Jednak jaka jest definicja grzechu?

Czytaj dalej
2

Odpuszczenie grzechów

Odpuszczenie grzechów jest jednym z największych darów. Jest to początek chrześcijańskiego życia i rezultat pracy Jezusa. Co oznacza przebaczenie grzechów, w jaki sposób można je otrzymać i co dzieje się później?

Czytaj dalej
3

Czym jest sumienie? Jak poradzić sobie z poczuciem winy?

Jak mogę się upewnić, co jest właściwe, a co nie? Co mogę zrobić z poczuciem winy?

Czytaj dalej
4

Jaka jest różnica pomiędzy tym, że mam grzech a popełniam grzech?

Apostoł Jan pisze, że wszyscy mamy grzech, ale ci, którzy popełniają grzech (grzeszą) nie widzieli Boga, ani Go nie poznali. (I List Jana 1,8; 3,6) Gdzie zatem leży różnica?

Czytaj dalej
5

Jaka jest różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czy rzeczywiście istnieje jakaś różnica między pokuszeniem a grzechem?

Czytaj dalej
6

Jak mam odnieść zwycięstwo nad grzechem?

Słowo Boże mówi o tym, by być „więcej niż zwycięzcą” nad grzechem. Ale w jaki sposób?

Czytaj dalej