Zbuduj swój dom na skale

Skąd mam wiedzieć, że życie, które buduję, ostoi się w próbach?

Napisane przez David Risa
Zbuduj swój dom na skale

Życie składa się z wyborów, jakich każdego dnia dokonujemy i jest budowane przez to, co robimy. Ale skąd mam wiedzieć, że mój świat się nie zawali, kiedy nadejdą trudności?

„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.” (Ewangelia Mateusza 7,24-25)

Większość z nas jest świadoma, że życie chrześcijańskie nie jest życiem pasywnym, a słowa Jezusa w „Kazaniu na Górze” wyraźnie wskazują na to, co powinno być naszym priorytetem.

„Uczynki mówią głośniej niż słowa”

Aktywne zaangażowanie w wielu sprawach, może dać nam poczucie, że w swoim chrześcijańskim życiu rzeczywiście budujemy coś dobrego. Być może słuchamy słów Jezusa i … śpiewamy o nich lub dzielimy się nimi poprzez media. Ale to nie wystarcza! „Uczynki mówią głośniej niż słowa” mówi pewne przysłowie, które bardzo dobrze tutaj pasuje. Jezus mówi jednak, że mam słuchać Jego słów i czynić je! Każdy dzień mam możliwość wykonywać przykazania Jezusa przez to, że jestem im ze serca posłuszny.

… być może tylko słucham słów Jezusa i … śpiewam o nich lub dzielę się nimi poprzez media.

Być może aż dotąd próbowałeś budować swoje życie na ewangelii, którą słyszałeś w kościele, ale czy to na pewno jest prawdziwa ewangelia Chrystusowa? Nowoczesne chrześcijaństwo zostało pozbawione słów Jezusa: „kto słucha moich słów i wykonuje je”. Ten werset zastępuje się wszelkimi innymi słowami, tylko nie tym, by wykonywać Jego przykazania! Dzisiaj na całym świecie są ludzie, którzy zostali zwiedzeni, łącznie z pastorami i kaznodziejami, zarabiającymi pieniądze na zwiastowaniu Bożego Słowa. To oni apelują i głoszą ludziom lżejszą drogę do nieba!

Być może ludzie starają się uspokoić i pocieszyć innych takimi słowami: „Wszyscy codziennie grzeszymy”, albo „Nie poddawaj się presji i nie potępiaj samego siebie, krew Jezusa wszystko zakrywa”, czy też powtarzają znany slogan, który brzmi mniej więcej tak: „Nie należy próbować pomagać Bogu w zbawieniu!”

Kiedy jednak napotykamy sztormy i burze w życiu, takie jak: trudności finansowe, niesprawiedliwe traktowanie lub pokusy do niewierności małżeńskiej, wtedy okazuje się, na jakim fundamencie budujemy. Jeżeli ktoś przekonuje samego siebie, że „krew Jezusa wszystko zakrywa” i nie rozumie powagi w przestrodze Jezusa: „Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim” – ten zobaczy, że fundament jego życia zostanie od razu zmyty, jak tylko pojawi się pierwsza fala pokuszenia.

Ci, którzy budują na skale, ostoją się

Ludzie, którzy modlili się, cierpieli i walczyli o to, by być posłusznymi przykazaniom Jezusa takim jak: „Nie troszczcie się o nic” i „Miłujcie nieprzyjaciół swoich”, budują na skale i ostoją się.

Ludzie, którzy modlili się, cierpieli i walczyli o to, by być posłusznymi przykazaniom Jezusa, budują na skale i ostoją się.

Nadszedł czas, by przestać zasłaniać się wyrażeniami, które funkcjonują jako polisa ubezpieczeniowa i przykrywka dla grzesznych nawyków i przyzwyczajeń. Być może wypowiadane słowa wydają się pobożne, lecz takie popularne zwroty są bezpośrednim przeciwieństwem tego, co jest napisane w Liście do Tytusa 2,11-12. „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli.”

Już czas, by zacząć używać łaski dla tego jedynego celu: prowadzić życie bez grzeszenia.

Naśladuj przykazań Jezusa – stój mocno w chwili pokuszenia

Ci, którzy tak czynią, budują z właściwych materiałów i doświadczają, że ich budowla będzie stała mocno i niewzruszenie. Ale to nie oznacza, że Bóg oszczędzi nam prób i ucisków. Nawet chrześcijanie doświadczają trudności ekonomicznych, są kuszeni do wszelkiego rodzaju złych zachowań, czy też są niesprawiedliwie traktowani. Różnica jest taka, że ci, którzy czynią tak, jak polecił im Jezus, mają moc, by przejść przez próby i wyjść mocniejszym po doświadczeniach. Ich życie będzie stało mocno na skale nie tylko w tych różnych sytuacjach życia, ale także w tym dniu, gdy wszystko zostanie wypróbowane przez ogień.

Różnica polega na tym, że ci, którzy czynią tak, jak polecił im Jezus, mają moc, by przejść przez próby i wyjść mocniejszym po doświadczeniach.

„A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.” (I List do Koryntian 3,12-15)

Pomyśl, jaka straszna będzie to strata dla tego, kto całe swoje życie budował z materiałów takich jak drewno, słoma i siano. Wyobraź sobie, jak bardzo w tym dniu będą zawiedzeni ci, którzy widzą swoje dobre, chrześcijańskie postępowanie, swoje dary i ofiary pieniężne i wszelką dobrowolną pracę, jaką wykonali, kiedy – obrazowo mówiąc – wszystko to pójdzie z dymem.

Być może wtedy zrozumieją, że powinni byli budować na właściwym fundamencie i wykonywać przykazania Jezusa, prowadzić sprawiedliwe życie i zwyciężać nad grzechem – a przez to gromadzić sobie „złoto, srebro i drogocenne kamienie”. Niestety, wtedy będzie po prostu za późno, by cokolwiek w tym kierunku zrobić. Chociaż tacy ludzie mogą jeszcze dostąpić zbawienia przez odpuszczenie grzechów, wszelkie dobro, które uczynili dla innych, nie zastąpi tej wartości, jaką Bóg widzi w osobistej wierności każdego człowieka. Ich chwała w niebie będzie o wiele mniejsza.

Nikt nie wie, kiedy ten dzień nadejdzie – dzień, w którym praca wszystkich ludzi zostanie objawiona. Ale wiemy, że teraz łaska Boża jest objawiona wszystkim ludziom. Uczyńmy z niej użytek!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.