11 powodów, dla których opłaca się być chrześcijaninem

11 powodów, dla których opłaca się być chrześcijaninem

Jest to bogate i wspaniałe życie!

7 min ·

Jako chrześcijanin masz zapewnione miejsce w najlepszej szkole, jaka istnieje – na Uniwersytecie Syjonu. Twoja edukacja i wykształcenie przygotowuje cię, byś mógł rządzić i panować razem z Jezusem i Jego świętymi w tym przyszłym świecie. Nie ma wyższego powołania i celu w życiu!

Kim właściwie są chrześcijanie? W Dziejach Apostolskich 11,26 czytamy, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Chrześcijanin jest zatem uczniem. Jezus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie” (Ewangelia Łukasza 9,23) Innymi słowy, być chrześcijaninem oznacza, że każdego dnia zapieramy się swojej własnej woli i wybieramy to, by czynić Bożą wolę.

Co decyduje o tym, że to życie jest takie cenne? Co sprawia, że chrześcijańskie życie jest tym najlepszym życiem, jakie istnieje? Oto jedenaście niesamowitych korzyści wynikających z tego, ze jest się chrześcijaninem.

1. Wszystkie twoje grzechy są od razu przebaczone.

Ważną częścią chrześcijaństwa jest to, że musisz wyznać swoje grzechy Jezusowi, modlić się i prosić o ich przebaczenie. Przeczytaj I List Jana 1,9. Jeżeli zgrzeszyłeś względem innych ludzi, musisz również to uporządkować. Im szybciej to uczynisz, tym lepiej. Przebaczenie grzechów sprawia wielką radość i ulgę! Nie musisz już dłużej nosić brzemienia, ani poczucia winy za twoje wcześniejsze grzechy, bez względu na to, jak wielkie by one nie były. To przynosi ogromną radość, kiedy twoje sprawy są uporządkowane przed Bogiem i ludźmi. Dzięki przebaczeniu grzechów zostajemy uwolnieni od wiecznego potępienia i pojednani z Bogiem!

2. Otrzymujesz pomoc, by całkowicie zakończyć ze świadomym grzechem!

Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że nasze zbawienie nie kończy się na przebaczeniu grzechów. Jako chrześcijanin otrzymujesz pomoc, by już więcej świadomie nie grzeszyć. Przebaczenie grzechów to przeogromny dar, lecz pomoc, jaką otrzymujemy od Jezusa w chwili próby – zanim upadniemy w grzech – jest o wiele większa! Przeczytaj List do Hebrajczyków 4,15-16. Możesz być rzeczywiście wolny od grzechu!

3. Duch Święty zaczyna cię uczyć, jak stać się wolnym od samego siebie.

Każdego dnia Duch Święty pokazuje nam coś więcej z naszej grzesznej, ludzkiej natury: upartość, pychę, żądania i wymagania względem innych, zazdrość, lenistwo itd. Przeczytaj Ewangelię Jana 16,13. Zło leży głęboko w naszej naturze. Duch uczy nas, byśmy zapierali się samych siebie w tych dziedzinach (oraz w innych) i wzięli na siebie swój krzyż codziennie, dokładnie tak, jak mówił Jezus. W miarę jak te złe skłonności zaczynają umierać, cnoty Chrystusowe zaczynają wzrastać i stopniowo zajmować ich miejsce. Co za błogosławieństwo, kiedy już dłużej nie jest się kierowany przez własne pożądliwości i chęci! Cnoty są częścią boskiej natury, wiecznego życia, które nam zostało obiecane! (II List Piotra 1,2-8)

4. Masz pokój i radość, której nikt nie jest w stanie ci odebrać.

Jeśli żyjesz zwycięskim życiem, to będziesz miał pokój w twoim sercu – prawdziwy pokój darowany przez Jezusa. Nikt i nic nie może ci go odebrać! Wersety takie, jak te zapisane w Liście do Rzymian 8,28, czy w Psalmie 23,1 mogą ci pomóc – właśnie wtedy, gdy życie staje się trudne i odczuwasz ucisk ze wszystkich stron. Wiesz, że Bóg ma moc! On dokładnie kieruje każdym momentem twojego życia i możesz mieć całkowite zaufanie do Jego doskonałego prowadzenia.

5. Jezus jest twoim wspaniałym pomocnikiem i przyjacielem!

Jezus wie, jak to jest mieć ludzką naturę i być przez nią kuszonym – On był tym pierwszym, który za każdym razem zwyciężył. On może ci pomóc, byś czynił tak samo. Przeczytaj List do Hebrajczyków 2,18 oraz 4,15-16. Jezus stoi po twojej stronie, gotowy, by ci pomóc. Możesz zwyciężyć w każdym pokuszeniu, które napotkasz! Możesz wrzucić wszelkie swoje troski na Niego. Im bardziej otworzysz swoje serce dla Niego, gdy coś przeżywasz, tym mocniejszy będzie twój związek z Nim. On obiecał, że cię nigdy nie opuści ani nie porzuci.

6. Twoje ziemskie i materialne potrzeby będą
zaspokojone.

Pismo obiecuje każdemu uczniowi, że jego ziemskie potrzeby będą zaspokojone. Przeczytaj wersety zapisane w Ewangelii Mateusza 6,31-33. Czy to oznacza, że masz przestać pracować i przez cały dzień czytać Biblię? Nie. Nie ma też żadnej gwarancji, że będziesz żył w luksusie. Ale oznacza to, że zawsze będziesz miał wystarczająco dosyć. Nie możesz – i nie potrzebujesz już nigdy więcej być zatroskany o twoje ziemskie potrzeby.

7. Twoje życie będzie stabilne.

Wiara w Boga i w Pismo czyni cię stabilnym człowiekiem, stąpającym mocno po ziemi. Przeczytaj List do Efezjan 4,14. Nie będziesz uzależniony od stanów emocjonalnych, wielkich i mocnych ludzi, czy najnowszych trendów w mediach społecznościowych. Nauczysz się, jak nie być wycieraczką. Nauczysz się, jak przejść przez trudne sytuacje, zamiast ich unikać czy szukać łatwiejszej drogi wyjścia. Ludzie zaczną cię bardziej szanować, a ty będziesz coraz więcej respektował samego siebie.

8. Zawsze masz coś do roboty.

Nuda to dla chrześcijanina przeszłość. Przeczytaj List do Efezjan 2,10. Twoim zadaniem jest znaleźć wolę Bożą odnośnie twojego codziennego życia. Biblia jest twoim przewodnikiem i jest pełna wskazówek. Ale musisz ją czytać i zacząć stosować. Miejscem, gdzie możesz zacząć jest na przykład werset zapisany w I Liście do Tesaloniczan 5,16-18. Kiedy to uczynisz, odkryjesz, że zawsze masz coś, nad czym możesz pracować. Odkryjesz także, że twoim zadaniem jest przynosić radość i błogosławieństwo ludziom, którzy są wokół ciebie! Dla takiego życia warto wstać każdego ranka!

9. Otrzymasz pełną znaczenia społeczność.

Nie jesteś sam w tej szkole! (I List Jana 1,7). Być chrześcijaninem w tym ciemnym świecie może wydawać się czasem samotnością. Jednak istnieje ogień, który się pali tam, gdzie uczniowie się zgromadzają, by się wzmocnić. Poszukaj tego ognia i szukaj społeczności z innymi uczniami. Tam znajdziesz pociechę i wzmocnienie oraz zostaniesz zachęcony, by w większym stopniu żyć dla Boga. To będą najważniejsze kontakty w twoim życiu.

10. Będziesz światłem na tym świecie.

W miarę, jak zło coraz bardziej się rozprzestrzenia, świat staje się coraz ciemniejszy. Jednak moc, która jest w nas przez Ducha Świętego jest silniejsza, niż jakiekolwiek zło na tym świecie. Przeczytaj I List Jana 4,4; Ewangelię Jana 16,33 i I List Jana 5,4. Tak! Możesz być światłem dla ludzi wokół ciebie, zamiast być pociągany przez grzechy naszego czasu. Nie trwóż się z powodu tego, co widzisz, czy to w sobie samym czy też na tym świecie. Jezus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! …ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.”

11. Będziesz rządził w nadchodzącym, przyszłym świecie.

Życie chrześcijanina to intensywny trening. Musisz oddać wszystko, nie tylko na początku, ale raz za razem, kiedy Duch Święty prowadzi cię przeciwko twojej grzesznej naturze. W tym nadchodzącym świecie będziemy rządzić i panować razem z Jezusem przez całą wieczność. Przeczytaj werset z Objawienia Jana 3,21. Koniec twojego ziemskiego życia staje się bramą do wspaniałości, którą Bóg nieustannie przygotowywał dla ciebie. Przejdziesz przez drzwi – i to będzie początek prawdziwego życia. To jest twoim powołaniem!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.