Otwórz zawartość

Słowo Boże w praktyce

Odkryj i dowiedz się, w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, by nie upadać więcej w grzech, lecz prowadzić zwycięskie życie.

Najnowsze

Znaczenie zbawienia

Zbawienie porządkuje wszystko w naszym życiu – począwszy od pokuty, aż do oddzielenia od wszelkiego grzechu i nieczystości.

Co to znaczy mieć łaskę?

Jaki jest zamysł daru łaski Jezusa? Czy łaska jest czymś, co otrzymuję, by zakryć swoje grzechy, czy też oznacza coś zupełnie innego?

Trzy ukrzyżowane osoby i ich naśladowcy

Trzy osoby zostały prawie równocześnie ukrzyżowane na Golgocie, jednak dla każdej z nich ten dzień zakończył się inaczej. Którą z tych osób pragniesz naśladować?

„Twa wola niech się stanie!”

Słowa Jezusa, zarówno w chwili narodzin, jak i w chwili śmierci brzmiały: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie!” To jest klucz do jedności…

Zrzucanie winy na innych

Wszyscy wiemy, że zrzucanie winy na innych nigdy nie poprawia sytuacji, jednak ta odruchowa reakcja jest mocno zakorzeniona w naszej naturze...

Czy można mieć wiarę bez posłuszeństwa?

Jak ważne jest posłuszeństwo w odniesieniu do wiary? Poniższe studium Biblijne na temat posłuszeństwa i wiary daje nam solidne wyjaśnienie.

Jedno, jak Ojciec i Syn są jedno

Jedność wśród chrześcijan jest znakiem dla świata, że Jezus Chrystus został posłany przez Ojca. Ale w jaki sposób możemy stać się jedno, tak jak Ojciec…

Samuel: w jaki sposób mogę usłyszeć Boży głos

Od momentu swoich narodzin, Samuel był wyjątkowy. Jego historia pokazuje nam, jak ważne jest zarówno słuchanie Bożego głosu, jak i posłuszeństwo temu głosowi za wszelką…

E-książki

Przeczytaj ponadczasowe broszury takie, jak: „Tak wielkie zbawienie”, „Chrystus objawiony w ciele”, „O czasach ostatecznych” i inne.

Przejdź do e-biblioteki

Przejdź do e-biblioteki

Tutaj znajdują się inspirujące i budujące pliki wideo, muzyka oraz e-booki. Sprawdź je!

Przejdź do media-biblioteki

Wyznanie wiary

Słowo Boże kształtuje nas i naszą wiarę. Biblia mówi zupełnie jasno, że chrześcijanin powinien prowadzić życie w zwycięstwie nad grzechem – i w to wierzymy! Jest to zupełnie możliwe przez moc Ducha Świętego. Przeczytaj, co Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy!” (List do Rzymian 6, 14-15).

Tak, to jest całkowicie możliwe, by prowadzić zwycięskie życie – a życie w grzechu jest zupełnie niepotrzebne! Możemy stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy spełniają Jego warunki oraz podążają za Nim tą nową i żywą drogą do wiecznego życia. Czy to jest prawdą? Tysiące ludzi wśród nas może donośnie odpowiedzieć: TAK! Nie tylko w to wierzymy, lecz również osobiście doświadczamy przez moc Ducha Świętego.

Czytaj dalej
Obserwuj nas