Otwórz zawartość

Słowo Boże w praktyce

Odkryj i dowiedz się, w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, by nie upadać więcej w grzech, lecz prowadzić zwycięskie życie.

Najnowsze

O prawach Twych Jezu śpiewać chcę!

Ta pieśń przyrównuje Boże prawa do naszyjnika z drogocennych pereł i mówi, że wszystkie Jego przykazania są cenne, jak diamenty.

Bojaźń Pana: Błogosławieństwo na wszelkie możliwe sposoby

Apostołowie służyli Bogu z bojaźnią oraz z wielkim poczuciem odpowiedzialności. W jaki sposób bojaźń Pana pomaga nam służyć Bogu we właściwy sposób?

Tylko dzięki Bożej łasce!

Jedynie prawdziwa łaska sprawia, że będziemy godni chodzić z Jezusem w białych szatach.

Kiedy nie chcę, by moim przyjaciołom się powodziło

Wszyscy wiemy, że zazdrość jest zła. Czy jednak potrafię przyznać się do zazdrosnych myśli, które wykraczają daleko poza porównywanie się z moimi przyjaciółmi?

Wzrost i rozwój ciała Chrystusowego

W ciele Chrystusa musimy doświadczyć duchowego rozwoju. W jaki sposób jednak możemy osiągnąć duchową dojrzałość tak, by stać się częścią tego ciała?

Co to znaczy umartwiać sprawy ciała?

By umartwić sprawy ciała, najpierw musimy zrozumieć, czym one są i czym się różnią od życia według ciała.

„Co myślisz o sobie?”

Prosta odpowiedź, którą ktoś kiedyś udzielił na to pytanie, wywarła na mnie wielkie wrażenie.

Co dla nas czyni Duch Święty?

Wszystko, co ma wieczną wartość w tym życiu oraz w wieczności, pojawia się dzięki pracy Ducha Świętego w nas.

E-książki

Przeczytaj ponadczasowe broszury takie, jak: „Tak wielkie zbawienie”, „Chrystus objawiony w ciele”, „O czasach ostatecznych” i inne.

Przejdź do e-biblioteki

Przejdź do e-biblioteki

Tutaj znajdują się inspirujące i budujące pliki wideo, muzyka oraz e-booki. Sprawdź je!

Przejdź do media-biblioteki

Wyznanie wiary

Słowo Boże kształtuje nas i naszą wiarę. Biblia mówi zupełnie jasno, że chrześcijanin powinien prowadzić życie w zwycięstwie nad grzechem – i w to wierzymy! Jest to zupełnie możliwe przez moc Ducha Świętego. Przeczytaj, co Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy!” (List do Rzymian 6, 14-15).

Tak, to jest całkowicie możliwe, by prowadzić zwycięskie życie – a życie w grzechu jest zupełnie niepotrzebne! Możemy stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy spełniają Jego warunki oraz podążają za Nim tą nową i żywą drogą do wiecznego życia. Czy to jest prawdą? Tysiące ludzi wśród nas może donośnie odpowiedzieć: TAK! Nie tylko w to wierzymy, lecz również osobiście doświadczamy przez moc Ducha Świętego.

Czytaj dalej
Obserwuj nas