Otwórz zawartość

Słowo Boże w praktyce

Odkryj i dowiedz się, w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, by nie upadać więcej w grzech, lecz prowadzić zwycięskie życie.

Najnowsze

Tron łaski

Piosenka o pomocy i sile, jaką chrześcijanin otrzymuje przychodząc przed tron łaski.

Ludziom, którzy w ciemnościach błądzili

Oryginalna pieśń świąteczna, opisująca bezcenny dar i możliwości, jakie ludzkość otrzymała przez narodziny naszego Zbawiciela.

Wybrany i umiłowany

Pieśń o nadziei i wielkiej miłości Boga do nas.

Dlaczego jest to niezwykle ważne, by walczyć z grzechem

Doświadczyłam tego, że walka przeciwko grzechowi jest bardzo realna, a zwycięstwo osiągalne!

Co to znaczy codziennie brać na siebie swój krzyż?

Jezus powiedział, że jeśli chcemy być Jego uczniami, musimy „codziennie brać na siebie swój krzyż.” W jaki sposób możemy to czynić?

Czym jest łaska w Nowym Przymierzu?

W Liście do Rzymian 8 jest napisane, że Jezus przyszedł na świat z powodu grzechu. On przyszedł pełen łaski i prawdy.

Dlaczego nie modlę się o to, by być cierpliwą mamą

Próbowałam być cierpliwą – lecz z niewłaściwych powodów.

Posłuszeństwo wiary: wiara czynna przez uczynki

Bez posłuszeństwa wiary nie ma żadnego wzrostu – żadnego postępu ani żadnych owoców…

E-książki

Przeczytaj ponadczasowe broszury takie, jak: „Tak wielkie zbawienie”, „Chrystus objawiony w ciele”, „O czasach ostatecznych” i inne.

Przejdź do e-biblioteki

Wyznanie wiary

Słowo Boże kształtuje nas i naszą wiarę. Biblia mówi zupełnie jasno, że chrześcijanin powinien prowadzić życie w zwycięstwie nad grzechem – i w to wierzymy! Jest to zupełnie możliwe przez moc Ducha Świętego. Przeczytaj, co Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy!” (List do Rzymian 6, 14-15).

Tak, to jest całkowicie możliwe, by prowadzić zwycięskie życie – a życie w grzechu jest zupełnie niepotrzebne! Możemy stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy spełniają Jego warunki oraz podążają za Nim tą nową i żywą drogą do wiecznego życia. Czy to jest prawdą? Tysiące ludzi wśród nas może donośnie odpowiedzieć: TAK! Nie tylko w to wierzymy, lecz również osobiście doświadczamy przez moc Ducha Świętego.

Czytaj dalej
Obserwuj nas