Otwórz zawartość

Słowo Boże w praktyce

Odkryj i dowiedz się, w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, by nie upadać więcej w grzech, lecz prowadzić zwycięskie życie.

Najnowsze

Jaki dzień jest dla ciebie „dobrym dniem”?

To jest nadzwyczajna perspektywa!

Czy wielbisz swojego Stwórcę? Czy tylko stworzenie?

Bóg powiedział „Niech się stanie!” i stworzył cały wszechświat. Powinniśmy miłować Go i przynosić chwałę tylko Jemu! On może również w nas stworzyć coś zupełnie…

24 wersety z Biblii, przydatne do walki z lenistwem

Zapamiętaj kilka wersetów i użyj je, jako broni przeciwko lenistwu, ospałości i próżnowaniu!

Czy wiesz, kim jesteś?

Czy jesteś świadomy tego, że zostałeś wybrany przez Boga i jesteś królewskim kapłaństwem, Jego ludem nabytym? Jakie to ma dla ciebie znaczenie?

Debora: Moc działania

Historia Debory – prorokini i sędzi w Izraelu – jest potężnym przykładem tego, jak wiara działa w praktyce!

Wierz bez powątpiewania

Wiara jest nieograniczoną mocą, lecz przez powątpiewanie odrzucamy Boga. Musimy wierzyć bez powątpiewania!

25 wersetów Biblijnych dla chrześcijan zmagających się z samotnością

Nie jesteś osamotniony w swojej samotności; wielu ludzi zmaga się z tym poczuciem odizolowania, lecz ci, którzy ufają Bogu, otrzymują pomoc w Jego Słowie.

Czy możesz powiedzieć, że jesteś żarliwy dla Boga?

W dzisiejszych czasach żarliwość nie jest powszechnie używanym słowem. Jednak jest koniecznością dla chrześcijan, żyjących w obecnym świecie.

E-książki

Przeczytaj ponadczasowe broszury takie, jak: „Tak wielkie zbawienie”, „Chrystus objawiony w ciele”, „O czasach ostatecznych” i inne.

Przejdź do e-biblioteki

Wyznanie wiary

Słowo Boże kształtuje nas i naszą wiarę. Biblia mówi zupełnie jasno, że chrześcijanin powinien prowadzić życie w zwycięstwie nad grzechem – i w to wierzymy! Jest to zupełnie możliwe przez moc Ducha Świętego. Przeczytaj, co Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy!” (List do Rzymian 6, 14-15).

Tak, to jest całkowicie możliwe, by prowadzić zwycięskie życie – a życie w grzechu jest zupełnie niepotrzebne! Możemy stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy spełniają Jego warunki oraz podążają za Nim tą nową i żywą drogą do wiecznego życia. Czy to jest prawdą? Tysiące ludzi wśród nas może donośnie odpowiedzieć: TAK! Nie tylko w to wierzymy, lecz również osobiście doświadczamy przez moc Ducha Świętego.

Czytaj dalej
Obserwuj nas