15 punktów Eliasa Aslaksena dla poszukujących chrześcijan

15 punktów Eliasa Aslaksena dla poszukujących chrześcijan

Jeden z głównych filarów w Chrześcijańskim Kościele Brunstad, brat Elias Aslaksen był również doskonałym współpracownikiem Johana Oscara Smitha i posiadał wyjątkowy dar przemawiania na nabożeństwach.

Jeden z głównych filarów w Chrześcijańskim Kościele Brunstad, brat Elias Aslaksen był również doskonałym współpracownikiem Johana Oscara Smitha i posiadał wyjątkowy dar przemawiania na nabożeństwach.

Brat Aslaksen był utalentowanym mówcą i niezwykle zdolnym człowiekiem, ale nie to nadawało jego słowom tak wielką głębię. Raczej głęboka pokora i życie z Bogiem, którego nie sposób było ukryć. Poniższe punkty ukazują mądrość i życie, w którym otrzymał dział.

Po co być chrześcijaninem?

Być chrześcijaninem, to jest jedyne, co może uczynić każdego człowieka doskonale szczęśliwym, obojętnie jak nieszczęśliwy i biedny by nie był.

Bez przystanku się módlcie

Jeśli chcesz mieć prawdziwe życie i korzystać z jego głębi coraz więcej i więcej, mieć ciągły postęp, coraz więcej oczyszczenia i przepławienia, więcej przekształcenia na obraz Chrystusa – jeżeli chcesz ciągle podążać naprzód, krok za krokiem, to módl się, stale się módl, módl się nieprzerwanie!

Bóg pokornym łaskę daje

Pokora jest podstawą wszelkiego zbawienia i coraz wyraźniej widzę, że tu nie chodzi o nic innego. Bóg daje łaskę pokornym a to, co ludzie o mnie sądzą, nie ma żadnego znaczenia. Człowiek pyszny, dumny, nadęty lub mądry sam w sobie otrzymuje Boga jako przeciwnika.

Prawo pokory

Kto sam – dobrowolnie z własnej woli się uniża, schodzi w dół – będzie wywyższony … Jeżeli jest się troszeczkę pokornym, to tylko troszeczkę się powiedzie, a jeżeli jest się ekstra (szczególnie) pokornym, to się powiedzie ekstra dobrze.

„Z wszelką pokorą i łagodnością”

Tutaj nie ma żadnej przesady w Piśmie Świętym. …”Z wszelką pokorą i łagodnością” – wtedy jest się ugruntowanym i zakorzenionym w pokorze i łagodności. Wtedy po prostu nie można inaczej, niż być pokornym i łagodnym.

Posłuszny bez wyjątku

Niektórzy rozumieją posłuszeństwo tak, że jeżeli osobiście zgadzają się z tym, co jest napisane w Biblii, wtedy będą tak czynić. Ale to nie jest posłuszeństwo, jeżeli ja w ten sposób to rozumiem. Bo przecież wtedy czynię tak, jak ja to rozumiem.

Uciski i próby

Uciski i próby to coś najbardziej pożytecznego, co istnieje w całym chrześcijańskim życiu, ponieważ wszelkie uciski i wszelkie próby z doskonałą wyrazistością pokazują nam, jaki jest stan naszego życia … Prawdą jest, że Bóg nie posyła nam trudności. Możemy zapytać: Czy uciski nie są trudnościami? Nie, przenigdy! Uciski to pomoc, by zobaczyć, gdzie jesteśmy.

Żadnych trudności!

Trudności to coś, co sami sobie stwarzamy przez to, że nie bierzemy wszystkiego tak, jak nas uczy Biblia – a Biblia uczy nas we wszelkich możliwych sytuacjach, w jaki sposób mamy postępować według woli Bożej. Jeżeli będziemy tak postępować, to nigdy nie będziemy mieli trudności.

Wiara nie ma nic wspólnego z próbowaniem

Jeżeli mówimy, że będziemy próbować, to jest to niewiara, oznacza to bowiem, że może się uda a może nie – a to w stu procentach jest niewiara.

Żywa wiara

Wiara w Słowo życia jest największą mocą we wszechświecie.

Wszystkie rzeczy służą ku dobremu

Niemożliwe jest troszczyć się. Zupełnie niemożliwe jest troszczyć się. Wierzę w Słowo zapisane w Liście do Rzymian 8,28 i dlatego jest to niemożliwe. Jest tylko jedna możliwość. Wierzyć w Rzymian 8,28 to jest to samo, co być na wskroś szczęśliwym każdej nocy i każdego dnia, we wszelkich możliwych okolicznościach, uciskach i próbach.

Szczęście

Biblia mówi o tym, że mamy być zawsze doskonale szczęśliwi, nie tylko w sprzyjającym dniu. Bezbożni ludzie także są uśmiechnięci i śpiewają. Ale mamy być szczęśliwymi cały czas – w dniu złym i niesprzyjającym, w dniu ucisku – zawsze – bez wyjątku.

Nie sądźcie

Tak brzmią słowa Jezusa: Nie sądźcie.  Nie jest napisane: Nie sądźcie zbyt mocno albo nie bądźcie skłonni do sądzenia lub nie bądźcie szybcy w osądzaniu – nie, tak nie jest napisane. Jest napisane: Nie sądźcie – NIE – i koniec. W ogóle, bez wyjątku – tak mówi Słowo Boże, to są słowa Jezusa.

Wolność od grzechu (Ewangelia Jana 8,31-36)

Grzeszyć lub czynić grzech, to jest to, co z góry się wie, że jest niezgodne ze Słowem Bożym i Bożą wolą. To oznacza upadek w pokuszeniach. Z tego Słowa zupełnie wyraźnie wynika, że Chrystus chce nas od tego uwolnić – całkiem i na wskroś.  A to z kolei oznacza prowadzenie zwycięskiego życia, w wolności wspanialszej niż można sobie wyobrazić: Zawsze zwyciężać! Nigdy nie grzeszyć!

Zawsze zwycięstwo (II List do Koryntian 2,14)

To jest dokładnie to samo, co: Żadnej porażki! Żadnego upadku w grzech! Nigdy się nie poddać pokusie do jakiegokolwiek grzechu! Nigdy się nie złościć, nigdy się nie obrażać, nigdy się nie troszczyć o cokolwiek!
Co za wolność! Co za błogosławieństwo! W ten sposób Bóg błogosławi wszystkich i każdego z osobna, kto oddał się Jemu z całego serca i jest ze serca pokorny.

Cytaty wzięte z książek „Ostatnie przemowy Aslaksena”, „Boża droga do nieba”, „Być chrześcijaninem”, „Błogosławiona ewangelia” i „Prawdziwa wolność”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstadchurch.us

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.