17 fantastycznych cytatów i wypowiedzi, które mogą nam pomóc prowadzić bogobojne życie

17 fantastycznych cytatów i wypowiedzi, które mogą nam pomóc prowadzić bogobojne życie

Pełne inspiracji napomnienia z konferencji w Chrześcijańskim Kościele Brunstad (BCC) w USA

Apostoł Paweł pisze, że nie powinniśmy opuszczać naszych wspólnych zgromadzeń, lecz napominać się nawzajem i pobudzać do miłości i dobrych uczynków. (List do Hebrajczyków 10,24-25) Nasze konferencje i nabożeństwa są bogate w Słowo Boże i pełne zachęty do tego, by prowadzić bogobojne życie. Poniżej zamieszczamy kilka „pereł” z wiosennej konferencji dla młodzieży, która odbyła się w Victory Conference Center w USA.

1. Uciski

„Zaprzestań życzyć sobie, by zniknęły wszelkie próby, lecz wejdź w nie z radością! Raduj się w uciskach, ponieważ one nie są przypadkowymi zdarzeniami. To przez nie Bóg czyni swoje dzieło w nas!”

2. Jezus zawsze składał swoje życie

„Czy Jezus kiedykolwiek ociągał się w miłości, zanim coś uczynił? Nigdzie tak nie jest napisane. On był żarliwy w najwyższym stopniu! Nigdy nie czynił nic innego, niż ofiarowanie swojego życia – kładł swoje życie i oddawał je!”

3. Naśladowanie Boga i Jezusa

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.” (List do Efezjan 5,1-2) Jakaż to niesamowita zachęta: Być naśladowcą Boga! Czy Jezus kiedykolwiek wypadł z miłości? Czy kiedykolwiek był obrażony? A teraz jest nasza kolej! Mamy naśladować Boga i Jezusa!

4. Doskonały zakon wolności

„Bóg zesłał swojego Syna na ziemię, zgodnie ze swoją wolą i Jezus przyszedł wypełnić ten zakon wolności. Również my mamy postępować według tego prawa: możemy wybrać to, by czynić wolę Bożą.”

5. Żadnej obłudy

„Muszę zdać rachunek przed Bogiem, a jeżeli wszystko jest odsłonięte i objawione przed Nim, to dlaczego miałbym udawać, że jestem kimś, kim nie jestem?”

6. Buduj na skale, a budowla się ostoi

„Jezus zachęca nas, by budować na skale. Kiedy nadejdzie burza, sztorm czy ulewny deszcz, daje nam obietnicę, że ta budowla się ostoi.”

7. Nie szukać świadectwa ludzi

„Czy to nie jest wystarczające dla mnie, by żyć na Boże upodobanie? Dlaczego miałbym jeszcze szukać pochwał i dobrego świadectwa od innych ludzi? Obym raczej dzień po dniu służył Bogu w pokorze i w ukryciu – tam, gdzie nikt mnie nie widzi.”

8. Niewiara jest pychą

„Jeżeli nie wierzysz w prawdę, której słuchasz tydzień po tygodniu, to Bóg ci się sprzeciwi. Ale trzymaj się blisko Boga, a On będzie się trzymał blisko ciebie. To jest pokora.”

9. Proś Boga o żarliwość

„Szatan próbuje ze wszystkich sił zabrać mi wszystko to, co mam. Jeżeli jednak wiem o tym, to każdego ranka mogę budzić się z wołaniem w moim sercu: Miły Boże, proszę zachował mnie i daj mi twoją żarliwość tak, bym mógł zwyciężyć!”

10. Niewierność drogo kosztuje

„Możesz myśleć, że to, by być chrześcijaninem wiele kosztuje, lecz o wiele więcej kosztuje to, gdy nie jest się chrześcijaninem! I ani ty, ani ja, nigdy nie będziemy w stanie zapłacić za to wystarczającej ceny.”

11. Bądź wykonawcą Słowa

„Być może myślisz, że pewnego razu, wraz z upływem czasu jakoś automatycznie zostaniesz przekształcony. Nie, tak się nie dzieje! Albo czynisz coś, albo nie! Bóg otworzył drogę i z Jego strony ta droga jest otwarta. A teraz to zależy ode mnie i od ciebie, czy pójdziemy tą drogą.”

12. Być podobnym Jezusowi!

„Jeżeli nie modlę się i nie walczę tak, jak to czynił Jezus, to nie osiągnę zwycięstwa!”

13. Bądź mądry w walce

„Mamy wyjść na pole walki, a Bóg pokaże nam wrogów – grzech w nas – tak, że otrzymamy możliwość, by ich zniszczyć. Przez całe życie musimy być w ofensywie!”

14. Postęp przychodzi przez czynienie Słowa

„Jeżeli nie ma stałego postępu w moim życiu, to dlatego, że praca nie jest wykonywana.”

15. Nikt nie musi grzeszyć

„Ludzie, którzy upadają w grzech, nie czynią tego przez przypadek. To byłoby niesprawiedliwe ze strony Boga. Oni upadają, ponieważ porzucili Bożą zbroję.”

16. Stój mocno w walce!

„Złe dni przychodzą na nas wszystkich i czasami jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron! Ty jednak bądź osobą, która żyje w Duchu i z flagą podniesioną wysoko do góry stoi mocno w dniu złym. Kiedy wszystko jest przeciwko tobie, kiedy twój rozum się sprzeciwia i szatan przychodzi jako ryczący lew, wtedy musisz uchwycić się tego, co jest potrzebne, by otrzymać zwycięstwo! Tacy ludzie są pożytecznymi naczyniami w Bożym Królestwie.”

17. Duchowa wojna

„Nawet królowie, prezydenci i światowi przywódcy upadają przed duchami, które kierują tą ziemią! Jednak młodzież, która stoi w walce, ma możliwość, by zwyciężyć nad tymi duchami!”

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.