25 powodów, dla których warto oczekiwać na wieczność:

Ulice ze złota, to tylko początek …

Napisane przez Kate Kohl
25 powodów, dla których warto oczekiwać na wieczność:

Czy kiedykolwiek poświęciłeś czas na to, by wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało życie w wieczności? Znamy typowe opisy: ulice ze złota, jasne światło itp. Prawda jest taka, że w żaden sposób nie możemy pojąć naszym ludzkim umysłem tego, co Bóg dla nas przygotował. To będzie tak fantastyczne, że nie można sobie tego nawet wyobrazić.

Być może tym najlepszym, co otrzymamy w wieczności będzie nieśmiertelne, nieskażone ciało. (I List do Koryntian 15,50-58) – ciało bez żadnych ludzkich ograniczeń i bez egoistycznej natury. Bez pokuszeń do grzechu. Bez niczego, co może zranić nas samych lub kogoś innego. Będziemy wolni, by bez ograniczeń służyć Bogu. Będziemy mieć boską naturę! (II List Piotra 2,4)

Oto lista rzeczy, na które się cieszę. Wiele z nich ma potwierdzenie w Biblii; w niektóre natomiast wierzę, ponieważ myślę o tej perfekcyjnej harmonii i dobroci, która tam będzie. (Przeczytaj całe Objawienie Jana 21 i 22 rozdział.) Tak będzie, ponieważ doskonała Boża wola zawsze jest wykonywana. Dlatego warto być wiernym.

1. Nieśmiertelność (Objawienie Jana 21,4)
2. Życie bez śmierci, bólu, zmartwień, łez i płaczu (Obj. Jana 21,4), (Ks. Izajasza 60,20)
3. Być podobnym Chrystusowi (I List Jana 3,2)
4. Być na zawsze z Nim.
5. Żyć w pokoju i radości przez całą wieczność
6. Tylko życzliwość
7. Zawsze właściwy czas, właściwe miejsce, właściwa osoba i właściwy sposób
8. Przemienione, uwielbione ciało (List do Filipian 3,20-21, I List do Koryntian 15)
9. Wspaniałe otoczenie (Obj. Jana 21)
10. Brak zmęczenia – bez nocy i bez snu (Obj. Jana 21,25)
11. Żadnej choroby (Obj. Jana 22,2)
12. Doskonała społeczność
13. Żadnego zgrzytu
14. Żadnego sprzeciwu
15. Żadnych tarć
16. Żadnego oporu
17. Żadnego nieposłuszeństwa (Obj. Jana 21, 27)
18. Wszystko błyskawicznie – z prędkością światła (Ew. Mateusza 6,10)
19. Wszystko w doskonałym pokoju i odpocznieniu
20. Żadnych pomyłek
21. Żadnej niewierności (Obj. Jana 21, 27)
22. Żadnej zdrady
23. Żadnej wątpliwości względem czegokolwiek
24. Żadnej zdrady w miłości
25. Żadnego upomnienia lub nagany, a tym bardziej żadnego karcenia, ponieważ powód tego wszystkiego zniknął na zawsze!

Wykorzystajmy w tym życiu możliwości, jakie mamy, by walczyć z grzechem, który objawia się w nas za pośrednictwem naszej ludzkiej natury. Dzięki tej walce otrzymujemy dział w boskiej naturze. W ten sposób doświadczymy ogromnej Bożej dobroci i miłości.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.