5 spraw, za które możemy dziękować

5 spraw, za które możemy dziękować

Dlaczego zawsze możemy być radośni i wdzięczni – niezależnie od uczuć i sytuacji?

6 min ·

Życie nie zawsze jest usłane różami. Są dni, kiedy wszystko idzie nie tak jak należy, a uczucia są całkowicie na dole. Innym razem znowu świeci słońce i życie staje się piękne. Ale ty, który żyjesz dla Boga, możesz być zawsze wdzięczny – niezależnie od tego, jak się czujesz i jak bardzo twoje uczucia się zmieniają w ciągu dnia?

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (I List do Tesaloniczan 5,18)

Wdzięczność ma szczególny wpływ na nas. Krytyka, narzekanie i przygnębienie nie ma innego wyjścia, jak tylko opuścić taką osobą, która jest wdzięczna i dziękuje nawet w czasie najgorszej pogody. Czyż nie jest to przydatna broń, którą zawsze warto mieć przy sobie?

Rzeczywiście mamy coś, za co możemy być wdzięczni, niezależnie od sytuacji i uczuć. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, co to takiego!

1. Otrzymałeś życie!

Żyjesz. To nie jest żaden przypadek. Bóg postanowił, że akurat ty masz żyć na ziemi przez pewien czas i dał ci możliwość, by mieć dobre i bogate życie. Każdy, kto żyje według Bożej woli doświadczy, że tak właśnie jest!

Nie dość, że Bóg dał ci życie, to otrzymałeś także dobre rady i wytyczne odnośnie tego, jak masz postępować. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wystarczy tylko otworzyć Biblię, by znaleźć Boże prawa, a każde z nich jest w 100% prawdziwe i aktualne. „A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.” (Przypowieści Salomona 11,25); „Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.” (I List Piotra 3,10)

Gdziekolwiek mieszkasz, dokąd podróżujesz i co robisz, Bóg jest blisko ciebie.

Pomyśl, ile trudu Bóg poniósł z twojego powodu. On miłuje cię tak mocno, że dał ci życie i piękne miejsce do zamieszkania (na ziemi) oraz własne, doskonałe prawa, według których masz żyć. To jest coś, za co możesz dziękować.

2. Nigdy nie jesteś sam

Łatwo jest czuć się samotnym w tym zapracowanym i zabieganym świecie. Wszyscy pewnie mieli już takie uczucia, że nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie zna, nikt się mną tak naprawdę nie przejmuje, nie pasuję do otoczenia. Wtedy możesz się pocieszyć tą myślą, że zawsze masz wsparcie, masz przyjaciela i ojca, który jest z tobą. Gdziekolwiek mieszkasz, gdzie jesteś i co robisz – Bóg jest z tobą. Dla ciebie. Dawid pisze o tym w swoich psalmach:

Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.” (Psalm 139,2,3)

Bóg troszczy się o ciebie. On cię miłuje i dlatego nigdy nie pozwoli ci być sam. Bezpiecznie jest mieszkać w Jego ramionach. To jest coś, za co możesz dziękować.

3. Możesz cieszyć się w próbach

Nikt tak bezboleśnie nie przechodzi przez życie. Kiedy trudne sytuacje się piętrzą, możesz być kuszony, by wątpić w to, że Bóg wie, co dla ciebie jest najlepsze, skoro pozwala, by to cię spotkało i tamto się przytrafiło. Jednak prawdą jest, że właśnie dlatego wchodzisz w próby – by otrzymać dział w boskiej naturze.

Bóg dokładnie wie, czego potrzebujesz i On pomaga ci przez to przejść!

Bóg dokładnie wie, jakich sytuacji potrzebujesz, by zostać przekształconym i należeć do nieba. Jeżeli wierzysz w to, możesz się cieszyć wśród – po ludzku patrząc – trudnego czasu. To, czym inni ludzie się martwią, stresują i stają się gorzkimi – dla ciebie może być zbawieniem. Znajdujesz samego siebie i twoją własną wolę i po trosze pozbywasz się grzechu w twojej naturze. W zamian objawiają się w tobie Boże dobre owoce! Wtedy jest podstawa ku temu, by w próbie się cieszyć – ponieważ Bóg prowadzi cię bliżej nieba.

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie.” (List Jakuba 1,2)

Pomyśl, że masz podstawę ku temu, by się radować z tego, co inni ludzie postrzegają jako brzemię. Bóg dokładnie wie, czego potrzebujesz i On pomoże ci wszystko znieść! To jest coś, za co możemy dziękować!

4. Jesteś wysoce umiłowany przez Boga

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ewangelia Jana 3,16)

Ten werset możesz wziąć całkowicie dla siebie. Bóg myślał o tobie, gdy zesłał na ziemię Jezusa, swojego umiłowanego Syna, by stał się człowiekiem po to, byś ty mógł być zbawiony. Poprzez Jezusa otrzymałeś możliwość całkowitego przebaczenia wszelkich grzechów, które popełniłeś i możesz rozpocząć życie od nowa. Otrzymałeś możliwość, by żyć jak On, jak sam Jezus, zupełnie wolny od grzechu! (List do Rzymian 6,22) Jezus tak chętnie chce mieć braci i siostry, którzy są tacy jak On sam –  idą tą samą drogą i szukają woli Bożej we wszystkich rzeczach.

5. Masz fantastyczną nadzieję na przyszłość

Możesz cieszyć się na przyszłość! Jeśli oddałeś całe swoje życie Bogu, razem z twoją własną wolą, to masz ogromną nadzieję zarówno na wspaniałe życie tutaj, jak i w wieczności.

Pewnego dnia ponownie spotkasz twojego miłego Jezusa, jako twojego brata. W niebie spotkasz również innych ludzi, którzy żyli takim samym życiem uczniowskim, jak ty i będziesz uroczyście świętował razem z nimi! Następnie będziesz żył na nowej ziemi i w nowym świecie, gdzie stale będzie obecny Duch Boży i grzechu już nie będzie. Wszystko na tej Nowej Ziemi będzie się działo w wierze, nadziei i miłości (Objawienie Jana 21,1-3; I List do Koryntian 13,13)

Możesz cieszyć się na przyszłość!

Jeżeli przyjąłeś swoje powołanie i tutaj na ziemi żyjesz dla Boga, to z nadzieją możesz oczekiwać tego dnia, gdy przyjdzie Jezus, by zabrać swoich braci i siostry. Pomyśl, być wybranym i powołanym do czegoś takiego! Co za nadzieja! To jest coś, za co możemy być wdzięczni.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.