Otwórz zawartość

6 pytań dotyczących „ducha czasu”

Duch czasu, to duch panujący na tym świecie, stojący w mocnej opozycji do Ducha Bożego.

Duch czasu, to duch panujący na tym świecie, stojący w mocnej opozycji do Ducha Bożego. Przeciwko temu duchowi wszyscy chrześcijanie muszą zająć mocne stanowisko.

1. Co to jest „duch czasu”?

Jest to duch, który kieruje rzeszami ludzi: większością. W dziejach ludzkości zawsze pojawiały się grzechy, które charakteryzowały ogólny sposób myślenia, charakterystyczny dla danego okresu czasu i społeczeństwa. To jest duch czasu. Duch, którego szatan używa, by zdobyć wpływ i sterować ludźmi na swój sposób. Ludzie bezbożni stają się niewolnikami tego ducha – są jak nieżywe lalki, marionetki, które poruszają się tak, jak duch im nakazuje. Jednocześnie wyobrażają sobie, że są niezależni, wolni i mogą czynić to, co chcą.

2. Dlaczego nie powinno się naśladować ducha czasu?

Duch czasu zawsze stoi w bezpośredniej opozycji do Ducha Świętego – ducha prawdy, który prowadzi każdego osobiście oraz całą ludzkość w kierunku woli Bożej. Duch czasu nie okazuje żadnego respektu dla Bożych praw. Ten duch pragnie sprawić, byśmy tolerowali lub akceptowali grzech, zamiast „okazać ogrom jego grzeszności.” (List do Rzymian 7,13)

3. Jakie są przykłady takiego postępowania?

Słowo Boże napomina kobiety, by zachowywały się i ubierały przyzwoicie. „Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.” (I List do Tymoteusza 2,9-10). Jest to dalekie od sposobu myślenia dzisiejszego społeczeństwa. Duch czasu jest aktywny w modzie, w pop-kulturze, cechuje gwiazdy i celebrytów, którzy zachowują się wręcz odwrotnie, niż mówi Słowo Boże i mają wielki wpływ na większość ludzi.

To samo można powiedzieć o niemoralności (I List do Koryntian 6,18-19), pysze (Przypowieści Salomona 16,5) i wielu innych, złych cechach, które są w opozycji do Słowa Bożego. Luźne i nieistniejące normy zachowania, akceptowanie jawnych grzechów, postawa „wszystko gra”, egoistyczny styl życia – we wszystkich tych aspektach rządzi duch czasu.

4. Jaki jest rezultat naśladowania tego ducha?

Rezultatem postępowania według ducha czasu jest grzech, oddzielenie od Boga i utrata zbawienia. Jeżeli chrześcijanie wejdą pod wpływ tego ducha, to ulegną zatwardziałości przez oszustwo grzechu i zaczynają patrzeć na to, co Słowo Boże nazywa grzechem, jako na coś o wiele mniej grzesznego. Otrzymują nastawienie podobne do tego, którym w ogrodzie Eden wąż kusił Ewę: „Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział…?” (I Księga Mojżeszowa 3,1). Szukają usprawiedliwienia dla grzechu tak, że wkrótce „chrześcijanin” niczym nie różni się od człowieka bezbożnego – za wyjątkiem tego, że wyznaje chrześcijaństwo swoimi ustami. „Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.” (List do Tytusa 1,16)

5. Co jest przeciwieństwem ducha czasu?

Przeciwieństwem jest wejść pod kierownictwo ducha prawdy i pozwolić, by Duch Święty prowadził twoje życie po ścieżkach sprawiedliwości. Jezus mówi: „i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” (Ewangelia Jana 8,32). Zostaniesz wyzwolony z niewoli ducha, który rządzi całym światem, wyzwolony z życia przed ludźmi, wolny, by służyć Bogu bez ograniczeń i bez zastrzeżeń. Wolny, by żyć radosnym życiem, które zaspakaja i prowadzi do zbawienia.

6. Jak mogę sprzeciwić się duchowi czasu?

Szczególnie trudno jest sprzeciwić się temu duchowi, ponieważ często prowadzi to do hańby. To coś kosztuje – utratę własnej czci, dobrej opinii, ogólnej akceptacji, a być może nawet kontaktu z innymi osobami. Oznacza to, że musisz sprzeciwić się swoim własnym, grzesznym pożądliwościom i chęciom, które znajdują się w twojej naturze. To, by sprzeciwić się temu prądowi, z którym płynie większość ludzi tego świata, wydaje się głupstwem dla tych, którzy nie miłują Boga i nie chcą ponad wszystko inne podobać się Jemu.

Jeśli chcesz być chrześcijaninem, to musisz postawić Chrystusa jako jedynego Pana i Mistrza w twoim życiu. Wtedy nie będziesz słuchał innych duchów; nie będziesz naśladował ducha tego czasu ani mody, ani zachowań panujących na świecie – chociaż inni ludzie tak postępują.

Chodzi o to, by dokonać właściwego wyboru i nie stać w opozycji do Słowa Bożego po to tylko, by zachować swoją cześć, pasować do innych lub utrzymać pokój. W zamian możesz wybrać to, by być nienagannym przed Bożym obliczem. Tęsknota i pragnienie, by naśladować Jezusa, da ci moc, by oprzeć się i przeciwstawić prądowi tego czasu.

Tak, jak kiedyś brat Elias Aslaksen powiedział: „Być chrześcijaninem to coś niezwykle wywyższonego! Duch czasu, wielcy ludzie, większość czy rzesze ludzi nie są w stanie poruszyć prawdziwego chrześcijanina! On daje się prowadzić tylko i wyłącznie swojej głowie, czyli Chrystusowi.”

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas